Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Mgr. Simona Lenhartová

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (2.dMLB_BMC, denný)
Publikačná činnosť

Mária Lévaiová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Zdenko Levarski, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 737
Miestnosť
B2-105
Publikačná činnosť

Mgr. Hana Lichancová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Aneta Lichvariková

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (4.dMLB, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Peter Likavský, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 327
Miestnosť
CH2-221
Publikačná činnosť

Mgr. Marek Linský

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
Doktorand (2.dZOL, denný)
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 495
Miestnosť
G-420
Publikačná činnosť

Mgr. Pavlína Liščáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
Doktorand (1.dEEK, denný)

RNDr. Juraj Litavský, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 608
Miestnosť
B2-328
Publikačná činnosť