Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Mgr. Dominika Lacušková

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
lektor vysokej školy, univerzity
Miestnosť
CH2 210

RNDr. Alexander Lačný, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 591
Miestnosť
G-345
Publikačná činnosť

Mgr. Maroš Laho

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (6.dMIB_UMB-19, denný)
E-mail
Publikačná činnosť

Mgr. Tomáš Lánczos, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 210
Miestnosť
G-235
Publikačná činnosť

Jana Lapinová

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (1.dMLB_BMC, denný)

Mgr. Klaudia Lásková

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (4.dMPL, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Dominika Laššová

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
Doktorand (1.dAPL-19, denný)
Publikačná činnosť

Eva Lauková

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 390
Miestnosť
G-106B

Tyler LeBaron, MSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (3.dFZE/x_CEM, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Blanka Lehotská, PhD.

Prírodovedecká fakulta
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť