Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Mgr. Tomáš Lánczos, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 210
Miestnosť
G-235
Publikačná činnosť

Mgr. Klaudia Lásková

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (3.dMPL, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Dominika Laššová

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
Doktorand (1.dEKL, denný)

Eva Lauková

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 390
Miestnosť
G-106B

Tyler LeBaron, MSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (2.dFZE/x_CEM, externý)

Mgr. Daniela Ledecká

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (4.dFZE_CBV, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Kornélia Legéňová

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (5.dMIB, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Blanka Lehotská, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 582
Miestnosť
B2-326
Publikačná činnosť

M.Sc. Florian Lemken

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
Doktorand (1.dXFY_UACH, denný)

Mgr. Ján Lénárt

Prírodovedecká fakulta, Biologická stanica Šúr
správca budovy a majetku