Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 401
Miestnosť
CH1-243
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekon. a soc. geogr.,demogr. a ÚR
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 521
Miestnosť
B1-309B
Publikačná činnosť

M.Sc. Vipul Vilas Kusumkar

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
Doktorand (2.dJXR, denný)

RNDr. Silvia Kúšiková

Prírodovedecká fakulta, Projektové centrum - ONaMP
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 740
Miestnosť
B2-305

Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová

Prírodovedecká fakulta, Personálne a mzdové oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 666
Miestnosť
B2312

Gabriel Kužel

Prírodovedecká fakulta, Celofakultné výpočtové stredisko
technik prevádzkovej kontroly počítačové
Telefón
02/602 96 598
Miestnosť
CH1-301C
Prírodovedecká fakulta, Celofakultné výpočtové stredisko
technik vo výpočtovej technike, i. n.
Telefón
02/602 96 598
Miestnosť
CH1-301C

Mgr. Stanislav Kyzek, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Labaš

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (1.dFGG_GGU, denný)

RNDr. Martin Labuda, PhD.

Prírodovedecká fakulta
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť