Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Mgr. Matúš Kúdela, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 252
Miestnosť
B1-419
Publikačná činnosť

Ing. Miroslava Kukučková

Prírodovedecká fakulta, Ekonomické oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/901 42 123
Miestnosť
B2-306

Ajay Kumar

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
Doktorand (3.dBOT_CBR, denný)

Mgr. Barbora Kundeková

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (4.dFZE_CBV, denný)
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 401
Miestnosť
CH1-243
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekon. a soc. geogr.,demogr. a ÚR
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 521
Miestnosť
B1-309B
Publikačná činnosť

M.Sc. Vipul Vilas Kusumkar

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
Doktorand (3.dJXR, denný)

RNDr. Silvia Kúšiková

Prírodovedecká fakulta, Projektové centrum - ONaMP
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 740
Miestnosť
B2-305

Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie ekonomiky práce
referent v administratíve, i. n.

Gabriel Kužel

Prírodovedecká fakulta, Celofakultné výpočtové stredisko
technik prevádzkovej kontroly počítačové
Telefón
02/602 96 598
Miestnosť
CH1-301C
Prírodovedecká fakulta, Celofakultné výpočtové stredisko
technik vo výpočtovej technike, i. n.
Telefón
02/602 96 598
Miestnosť
CH1-301C