Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Mgr. Zuzana Kusá

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (3.dBOT_CBR, denný)
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekon. a soc. geogr.,demogr. a ÚR
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 521
Miestnosť
B1-309B
Publikačná činnosť

Vipul Vilas Kusumkar, M.Sc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
Doktorand (1.dAOX, denný)

RNDr. Silvia Kúšiková

Prírodovedecká fakulta, Projektové centrum - ONaMP
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 740
Miestnosť
B2-305

Mgr. Dávid Kušnirák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 361
Miestnosť
G-335
Publikačná činnosť

Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová

Prírodovedecká fakulta, Personálne a mzdové oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 666
Miestnosť
B2312

Gabriel Kužel

Prírodovedecká fakulta, Celofakultné výpočtové stredisko
technik prevádzkovej kontroly počítačové
Telefón
02/602 96 598
Miestnosť
CH1-301C
Prírodovedecká fakulta, Celofakultné výpočtové stredisko
technik vo výpočtovej technike, i. n.
Telefón
02/602 96 598
Miestnosť
CH1-301C

Mgr. Stanislav Kyzek, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Eva Labancová

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
Doktorand (3.dBOT_CBR, denný)
Publikačná činnosť