Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Mgr. Zuzana Kubiritová

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (3.dMLB_BMC, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Gabriela Kučerová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 355
Miestnosť
G-327
Publikačná činnosť

Zuzana Kučerová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
doručovateľ poštových zásielok, tlače
Telefón
02/602 96 203
Miestnosť
CH1-114

Mgr. Matúš Kúdela, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 252
Miestnosť
B1-419
Publikačná činnosť

Mgr. Tatiana Kúdelová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 252
Miestnosť
B1-419
Publikačná činnosť

Ing. Miroslava Kukučková

Prírodovedecká fakulta, Ekonomické oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/901 42 123
Miestnosť
B2-306

Mgr. Tatsiana Kulikova

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
Doktorand (4.dEGEX, denný)
Publikačná činnosť

Ajay Kumar, M.Sc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
Doktorand (1.dBOT_CBR, denný)

Mgr. Barbora Kundeková

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (2.dFZE_CBV, denný)
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 401
Miestnosť
CH1-243
Publikačná činnosť