Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová

Prírodovedecká fakulta, Personálne a mzdové oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 666
Miestnosť
B2312

Gabriel Kužel

Prírodovedecká fakulta, Celofakultné výpočtové stredisko
technik prevádzkovej kontroly počítačové
Telefón
02/602 96 598
Miestnosť
CH1-301C
Prírodovedecká fakulta, Celofakultné výpočtové stredisko
technik vo výpočtovej technike, i. n.
Telefón
02/602 96 598
Miestnosť
CH1-301C

Mgr. Stanislav Kyzek, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Eva Labancová

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
Doktorand (4.dBOT_CBR, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Martin Labuda, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 589
Miestnosť
B2-335
Publikačná činnosť

Mgr. Monika Lackovičová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
Doktorand (1.dFZX1, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Dominika Lacušková

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
lektor vysokej školy, univerzity
Miestnosť
CH2 210

RNDr. Alexander Lačný, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 591
Miestnosť
G-345
Publikačná činnosť

Mgr. Maroš Laho

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (5.dMIB_UMB, denný)
E-mail
Publikačná činnosť