Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Mgr. Samuel Krčmárik

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
Doktorand (2.dZOL, denný)

Mgr. Maroš Krchňák

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Doktorand (1.dBIX_CHU, denný)

Dhiya Krishnan

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
Doktorand (2.dFZX1_UACH, denný)

Ing. Jiří Křišťan, Ph.D.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Dominika Krištofíková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Anna Krištofová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Katarína Kriváňová

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Doktorand (2.dVGT, denný)

RNDr. Lukáš Krivosudský, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
vedecko-výskumný pracovník
Telefón
02/602 96 351
Miestnosť
CH2-224
Publikačná činnosť

doc. RNDr. František Križan, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 622
Miestnosť
B1-531
Publikačná činnosť

Mgr. Františka Križanová

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
Doktorand (3.dZOL, denný)
Publikačná činnosť