Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Mgr. Katarína Krajčovičová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 251
Miestnosť
B1-421
Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 251
Miestnosť
B1-421
Publikačná činnosť

Mgr. Lenka Kramarová

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
Doktorand (3.dDXE, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Werner Krampl

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (2.dMLB/x, externý)

Mgr. Katarína Krasnecová

Prírodovedecká fakulta, Projektové centrum - OPEU
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 733
Miestnosť
G-435

doc. RNDr. Dávid Krčmář, PhD.

Prírodovedecká fakulta
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Samuel Krčmárik

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
Doktorand (1.dZOL, denný)

Dhiya Krishnan

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
Doktorand (1.dFZX1_UACH, denný)

Mgr. Dominika Krištofíková

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (4.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

Anna Krištofová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Katarína Kriváňová

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Doktorand (1.dVGT, denný)