Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Dušan Kšinský

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
prevádzkový elektrikár (inštalácie priem
Telefón
02/602 96 522
Miestnosť
B21A

Mgr. Alexander Kubač, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 276
Miestnosť
G-428
Publikačná činnosť

Mgr. Maroš Kubala

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (3.dEKL, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Silvia Kubalová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/544 11 541
Miestnosť
HERBAR 28
Publikačná činnosť

Mgr. Veronika Kubašová

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (1.dMLB_BMC, denný)

RNDr. Robert Kubinec, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 377
Miestnosť
CH2-428b
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Kubiritová

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (3.dMLB_BMC, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Gabriela Kučerová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a petrológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 355
Miestnosť
G-327
Publikačná činnosť

Zuzana Kučerová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
doručovateľ poštových zásielok, tlače
Telefón
02/602 96 203
Miestnosť
CH1-114

Mgr. Matúš Kúdela, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 252
Miestnosť
B1-419
Publikačná činnosť