Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Mgr. Lucia Kováčiková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Kováčová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (2.dFZE, denný)

doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 360
Miestnosť
G-218
Prírodovedecká fakulta, Úsek prodekanov pre štúdium
dekan, prodekan fakulty
Publikačná činnosť

Ing. Ružena Kováčová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie ekonomiky práce
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 650
Miestnosť
B2-315

Ing. Jana Kovariková

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 515
Miestnosť
B2-110
Publikačná činnosť

Mgr. Silvia Kozáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
Doktorand (4.dTPX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Miroslav Kožuch, PhD.

Prírodovedecká fakulta
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Prírodovedecká fakulta
odborný technický zamestnanec, i. n.
Publikačná činnosť

RNDr. Ján Krahulec, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 509
Miestnosť
B2-222
Publikačná činnosť