Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Mgr. Dominika Krištofíková

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (3.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

Anna Krištofová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

RNDr. Lukáš Krivosudský, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
vedecko-výskumný pracovník
Telefón
02/602 96 351
Miestnosť
CH2-224
Publikačná činnosť

doc. RNDr. František Križan, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 622
Miestnosť
B1-531
Publikačná činnosť

Mgr. Františka Križanová

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
Doktorand (1.dZOL, denný)

prof. RNDr. Iľja Krno, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 477
Miestnosť
B2-403
Publikačná činnosť

Mgr. Ján Krošlák

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 668
Miestnosť
CH1-FIT

doc. RNDr. Lucia Kršková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 680
Miestnosť
B2-417
Publikačná činnosť

Mgr. Luděk Krtička

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
Doktorand (4.dFGGx_GGU, externý)
Publikačná činnosť

RNDr. Zuzana Krúteková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Projektové centrum - ONaMP
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 748
Miestnosť
B1-318