Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Ing. Jana Kovariková

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 515
Miestnosť
B2-110
Publikačná činnosť

Mgr. Silvia Kozáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
Doktorand (3.dTPX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Miroslav Kožuch, PhD.

Prírodovedecká fakulta
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Prírodovedecká fakulta
odborný technický zamestnanec, i. n.
Publikačná činnosť

RNDr. Ján Krahulec, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 509
Miestnosť
B2-222
Publikačná činnosť

Mgr. Viktória Krajanová

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
Doktorand (2.dEGEX, denný)
Prírodovedecká fakulta
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Daniela Krajčiová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Doktorand (1.dBIX_CBV, denný)

Saskia Krajčová

Prírodovedecká fakulta, Ekonomické oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 590
Miestnosť
CH1-108

Mgr. Katarína Krajčovičová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 251
Miestnosť
B1-421
Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 251
Miestnosť
B1-421
Publikačná činnosť