Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Marta Kovačičová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii
Telefón
02/602 96 273
Miestnosť
CH2250

RNDr. Ľubomír Kováčik, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/544 11 541
Miestnosť
HERBÁR 9
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 360
Miestnosť
G-218
Prírodovedecká fakulta, Úsek prodekanov pre štúdium
dekan, prodekan fakulty
Publikačná činnosť

Ing. Ružena Kováčová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie ekonomiky práce
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 650
Miestnosť
B2-315

Ing. Jana Kovariková

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 515
Miestnosť
B2-110
Publikačná činnosť

Mgr. Silvia Kozáková

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
Doktorand (2.dTPX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Miroslav Kožuch, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 283
Miestnosť
G-18
Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
odborný technický zamestnanec, i. n.
Telefón
02/602 96 283
Miestnosť
G-18
Publikačná činnosť

RNDr. Ján Krahulec, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 509
Miestnosť
B2-222
Publikačná činnosť