Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Saskia Krajčová

Prírodovedecká fakulta, Ekonomické oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 590
Miestnosť
CH1-108

Mgr. Katarína Krajčovičová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 251
Miestnosť
B1-421
Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 251
Miestnosť
B1-421
Publikačná činnosť

Mgr. Lenka Kramarová

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
Doktorand (2.dDXE, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Werner Krampl

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (1.dMLB/x, externý)

Mgr. Katarína Krasnecová

Prírodovedecká fakulta, Projektové centrum - OPEU
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 733
Miestnosť
G-435

doc. RNDr. Dávid Krčmář, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 565
Miestnosť
G-113
Publikačná činnosť

RNDr. Katarína Kriegerová

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (3.dALX, denný)
Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
technik, i. n.
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Kriššáková

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (3.dPDL, denný)
Publikačná činnosť