Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 547
Miestnosť
Ch1-214
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekon. a soc. geogr.,demogr. a ÚR
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 316
Miestnosť
CH1-B1-9
Publikačná činnosť

RNDr. Ľubica Kormanová

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (4.dBTL, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Dominik Kostoláni

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
Doktorand (4.dFLR, denný)
Telefón
02/602 96 200
Miestnosť
B2-129

RNDr. Ľubor Košťál, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 423
Miestnosť
B2422
Publikačná činnosť

Mgr. Ján Kováč, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Michal Kováč, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 555
Miestnosť
G-226
Publikačná činnosť

Mgr. Stanislav Kováč, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

RNDr. Ľubomír Kováčik, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/544 11 541
Miestnosť
HERBÁR 9
Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Kováčiková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť