Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Alica Kollárová

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
technik a laborant v biologických odboro
Telefón
02/602 96 656
Miestnosť
G-418

prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 452
Miestnosť
CH1-240
Publikačná činnosť

Mgr. Stanislav Komorovský, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Ing. Mária Kopáčová

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (2.dALX/x, externý)

Lýdia Kopčová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

Ing. Mária Kopuncová

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
Doktorand (4.dALX/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Danica Korábová

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 451
Miestnosť
CH2-215

Mgr. Barbara Kordíková

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 633
Miestnosť
G-206
Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
Doktorand (6.dDXE/x, externý)
Publikačná činnosť