Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Mgr. Miroslav Klobučník

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
Doktorand (4.dGEN_CBR, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Vanda Klöcklerová

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (4.dMLB_UZO, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Iveta Kmentová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 604
02/602 96 338
Miestnosť
CH2-422
Publikačná činnosť

Mgr. Eva Kocianová

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (3.dMLB_BMC, denný)

Mgr. Eduard Koči

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (1.dAEGx_UVoZ, externý)

RNDr. Kamila Koči, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 636
Miestnosť
B2-215

doc. RNDr. Ján Kodada, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 519
Miestnosť
B1-424
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Peter Koděra, PhD.

Prírodovedecká fakulta
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

Mgr. Rebeka Kodríková

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Doktorand (1.dBIX_CHU, denný)

RNDr. Jana Kohanová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 512
Miestnosť
B2-128
Poznámka
stresová fyziológia rastlín
Publikačná činnosť