Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Ing. Péter Kisszékelyi, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Ing. Oľga Kiššová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
lektor vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 231
Miestnosť
CH1-331
Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 231
Miestnosť
CH1-331

Mgr. Simona Klačanová

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
Doktorand (2.dBOT_CBR, denný)

prof. RNDr. Jozef Klembara, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 257
Miestnosť
B1429
Publikačná činnosť

RNDr. Michal Klobučník, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekon. a soc. geogr.,demogr. a ÚR
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 695
Miestnosť
CH1-B1-12
Publikačná činnosť

Mgr. Miroslav Klobučník

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
Doktorand (4.dGEN_CBR, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Vanda Klöcklerová

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (4.dMLB_UZO, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Iveta Kmentová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 604
02/602 96 338
Miestnosť
CH2-422
Publikačná činnosť

Mgr. Eva Kocianová

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (3.dMLB_BMC, denný)