Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

RNDr. Karol Kasala, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 621
Miestnosť
B1-550
Publikačná činnosť

Bohuš Kašiak

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
vrátnik
Telefón
02/602 96 111
Miestnosť
CH1-1

RNDr. Zdenka Keblovská

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 520
Miestnosť
G-208

prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 553
Miestnosť
CH1-325
Publikačná činnosť

Mgr. Samuel Kendra

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (2.dMIB-19, denný)

Mgr. Ádám Kevély

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (1.dMIB_BMC-19, denný)

PharmDr. Sasan Khademnematolahi

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (1.dFZE_CEM, denný)

Mgr. Miriam Kirchmayerová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra telesnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 668
Miestnosť
CH1-FIT
Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii
Publikačná činnosť

Mgr. Lea Kissová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Doktorand (3.dBIX_CEM, denný)