Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Mgr. Michal Kajsik, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 151
Miestnosť
B2-139
Publikačná činnosť

Ing. Evelína Kalocsaiová

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (4.dMLB_UMB, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Zuzana Kaňková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 688
Miestnosť
B2-445
Publikačná činnosť

Mgr. Paulína Káňovičová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Doktorand (4.dBIX_CBV, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Adam Kantor

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
Doktorand (3.dBOT_CBR, denný)

M.Sc. Sonam Kapoor

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Doktorand (4.dBIX_CEM, denný)

Beata Karabová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 725
Miestnosť
G-106A

RNDr. Roland Karcol, PhD.

Prírodovedecká fakulta
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Petra Kardošová

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (2.dMPL, denný)

doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 601
Miestnosť
CH2-216
Publikačná činnosť