Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Magdaléna Bednáriková

Prírodovedecká fakulta, Personálne a mzdové oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 730
Miestnosť
B2-312

Ing. Dagmar Beladičová

Prírodovedecká fakulta, Finančné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 534
Miestnosť
CH1-109D

Andrea Belická

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

RNDr. Anna Belicová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 724
Miestnosť
G-29
Publikačná činnosť

Mgr. Martina Belková

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Doktorand (1.dBIX_CHU, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Simona Bellová

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Doktorand (4.dSDM, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Paulína Belová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie pracovných ciest
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 387
Miestnosť
B2-311

Mgr. Iveta Bencová

Prírodovedecká fakulta, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 699
Miestnosť
CH1-101a

RNDr. Alexandra Benčová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Barbora Benešová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Doktorand (2.dBIX_CEM, denný)