Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

RNDr. Simona Bellová

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Doktorand (3.dSDM, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Paulína Belová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie pracovných ciest
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 387
Miestnosť
B2-311

Mgr. Silvia Belušáková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Iveta Bencová

Prírodovedecká fakulta, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 699
Miestnosť
CH1-101a

RNDr. Simona Benčaťová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

RNDr. Alexandra Benčová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Barbora Benešová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Doktorand (1.dBIX_CEM, denný)

Mgr. Mário Benko

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (3.dMLB_BMC, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Brigita Benkőová

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (3.dVRL/x, externý)
Publikačná činnosť

Helena Benková

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii