Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Mgr. Jakub Joniak

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
Doktorand (6.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Joniak, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 215
Miestnosť
G-228
Publikačná činnosť

Mgr. Štefan Józsa, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/629 05 41
Miestnosť
G-220
Publikačná činnosť

Mgr. Dominik Juračka

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
technik, i. n.
Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
Doktorand (1.dJXR, denný)

prof. Ing. Bohdan Juráni, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 573
Miestnosť
B2-319
Publikačná činnosť

RNDr. Helena Jurdáková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

RNDr. Ľubomír Jurkovič, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 223
Miestnosť
G-239
Publikačná činnosť

Mgr. Jana Jurová

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
Doktorand (4.dZOL_PU, denný)
Publikačná činnosť

Ing. Juraj Kabát, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane