Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

M.Sc. Namrata Jaykhedkar

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
Doktorand (3.dXFY, denný)

Mgr. Marek Jelemenský

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (4.dFZE/x_CEM, externý)
Publikačná činnosť

Dagmar Jelenčiaková

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
umývačka

Mgr. Lenka Jeleňová

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
asistent vysokej školy, univerzity

RNDr. Marián Jenčo, PhD.

Prírodovedecká fakulta
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Soňa Jendrisková

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (1.dFZE, denný)

RNDr. Monika Jerigová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Viera Jerigová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (3.dFZE, denný)

prof. Ing. Karol Jesenák, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 374
Miestnosť
CH2-231
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Ježová

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
Doktorand (2.dEEK, denný)