Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Mgr. Marián Jančovič

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (1.dFGG_GGU, denný)

doc. Mgr. Soňa Jančovičová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/544 11 541
Miestnosť
Herbár 24
Publikačná činnosť

Helena Jančulová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Dávid Jandzík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 249
Miestnosť
B1-406
Publikačná činnosť

doc. Ing. Marián Janek, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 418
Miestnosť
CH1-319
Publikačná činnosť

Alžbeta Janíková

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 437
Miestnosť
B1-543
Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Michal Jánošík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Mgr. Adam Javorčík

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
Doktorand (2.dZOL, denný)

Mgr. Ráchel Javorová

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (2.dMIB_UMB-19, denný)