Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Ing. Jana Baková

Prírodovedecká fakulta, Ekonomické oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 570
Miestnosť
B2-306

Mgr. Marián Baldovič, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 594
Miestnosť
B2-212
Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Bálintová

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
Doktorand (2.dGEN_BMC, denný)

Mgr. Attila Balogh

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
Doktorand (1.dZOL, denný)

RNDr. Peter Bandura, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Miestnosť
B1-457
Publikačná činnosť

Ing. Alena Baranová

Prírodovedecká fakulta, Finančné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 698
Miestnosť
CH1-109/b

Daria Barkova

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (1.dFZE_BMC, denný)

Mgr. Aneta Barnes

Prírodovedecká fakulta, Katedra jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Viera Bartovicová

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekon. a soc. geogr.,demogr. a ÚR
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 380
Miestnosť
CH1-B1-1
Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii
Prírodovedecká fakulta
technik, i. n.