Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Monika Baloghová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 750
Miestnosť
G-106A

RNDr. Peter Bandura, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Miestnosť
B1-457
Publikačná činnosť

Ing. Alena Baranová

Prírodovedecká fakulta, Finančné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 698
Miestnosť
CH1-109/b

Mgr. Peter Barlík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Mgr. Michaela Bartóková

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (2.dFZE_CBV, denný)
Publikačná činnosť

Viera Bartovicová

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekon. a soc. geogr.,demogr. a ÚR
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 380
Miestnosť
CH1-B1-1
Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

M.Sc. Neha Basheer

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (1.dMLB_NiU, denný)

Mgr. Monika Bathóová

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín
Doktorand (4.dFLR, denný)
Telefón
02/602 96 455
Miestnosť
B2-126
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 597
Miestnosť
G-132
Publikačná činnosť