Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Mgr. Silvia Bágeľová Poláková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Emília Bachanová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 337
Miestnosť
CH2-432

M.Sc. Yuqing Bai, M.Sc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
Doktorand (1.dLGL, denný)

Iveta Bajcerová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii
Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
umývačka

Mgr. Anetta Bakošová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Jana Baková

Prírodovedecká fakulta, Ekonomické oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 570
Miestnosť
B2-306

Ladislav Baláž

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
inštalatér vodovodov
Telefón
02/602 96 577
Miestnosť
G-107

Mgr. Marián Baldovič, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 594
Miestnosť
B2-212
Publikačná činnosť

Mgr. Ľuboš Balko

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Doktorand (1.dPAL, denný)