Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Ing. Jana Baková

Prírodovedecká fakulta, Ekonomické oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 570
Miestnosť
B2-306

RNDr. Lucia Balagová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (4.dFZE_BMC, denný)
Publikačná činnosť

Ladislav Baláž

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
inštalatér vodovodov
Telefón
02/602 96 577
Miestnosť
G-107

Mgr. Marián Baldovič, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 594
Miestnosť
B2-212
Publikačná činnosť

Monika Baloghová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 750
Miestnosť
G-106A

Mgr. Erika Balogová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (1.dFZE_BMC, denný)

RNDr. Peter Bandura, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Miestnosť
B1-457
Publikačná činnosť

Mgr. Radivojka Bánová

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (4.dMLB_BMC, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Rastislav Baran

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
Doktorand (6.dOGX, denný)
Publikačná činnosť

Ing. Alena Baranová

Prírodovedecká fakulta, Finančné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 698
Miestnosť
CH1-109/b