Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Mgr. Jaroslava Babejová-Kmecová

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Doktorand (2.dPAL, denný)

doc. Mgr. Peter Bačík, PhD.

Prírodovedecká fakulta
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Vladimír Bačík, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekon. a soc. geogr.,demogr. a ÚR
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 526
Miestnosť
B1-309A
Publikačná činnosť

Mgr. Silvia Bágeľová Poláková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Emília Bachanová

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 337
Miestnosť
CH2-432

Yuqing Bai

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
Doktorand (3.dLGL, denný)

Iveta Bajcerová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
umývačka

Marko Bajus

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
Doktorand (1.dFLR_CHU, denný)

Mgr. Miriama Bajuszová

Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej ekológie
Doktorand (2.dEEK, denný)

Mgr. Anetta Bakošová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi