Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Ján Zechmeister

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
inštalatér vodovodov

doc. RNDr. Igor Zeman, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 398
Miestnosť
CH1-209
Publikačná činnosť

prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 424
Miestnosť
B2-421
Publikačná činnosť

Ing. Dana Zemanová

Prírodovedecká fakulta, Celofakultné výpočtové stredisko
technik prevádzkovej kontroly počítačové
Telefón
90149556
Miestnosť
CH1 - 301A

Mgr. Elena Zemanová

Prírodovedecká fakulta, Referát evidencie a správy majetku
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 687
Miestnosť
G-310

Mgr. Júlia Zemanová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 548
Miestnosť
CH1-216
Publikačná činnosť

Martina Zemanová

Prírodovedecká fakulta, Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 394
Miestnosť
G-402

Tengyue Zhang

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
Doktorand (3.dZOL, denný)

Inga Zhukova

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
Doktorand (1.dAOX_UACH, denný)

Mgr. Jana Zlacká, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť