Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

RNDr. Hubert Žarnovičan, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie
odborný technický zamestnanec, i. n.
Telefón
02/602 96 181
Miestnosť
B2-325
Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 181
Miestnosť
B2-325
Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Žatková

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (3.dSDM_UVoZ, denný)

Mgr. Silvia Žemlová

Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky
Doktorand (1.dBOT_CBR, denný)

Mgr. Dávid Žiak, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 716
Miestnosť
B1-413
Publikačná činnosť

Darina Žitná

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 586
Miestnosť
B2-203

Mgr. Kristína Žitňanová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 324
Miestnosť
B2-400
Publikačná činnosť