Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Mgr. Júlia Zemanová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 548
Miestnosť
CH1-216
Publikačná činnosť

Martina Zemanová

Prírodovedecká fakulta, Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 394
Miestnosť
G-402

Tengyue Zhang

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
Doktorand (3.dZOL, denný)

Mgr. Jana Zlacká, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Jaroslav Znachor

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
inštalatér vodovodov

Mgr. Štefan Zolcer, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 610
Miestnosť
CH2 - 114
Publikačná činnosť

Mgr. Gabriel Zorkócy

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (1.dBTL/x, externý)

Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 621
Miestnosť
B1-550
Publikačná činnosť

Mgr. Ivan Zvara, PhD.

Prírodovedecká fakulta
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

RNDr. Martina Zvaríková, PhD.

Prírodovedecká fakulta
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť