Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Mgr. Veronika Vozáriková

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
Doktorand (3.dGEN, denný)

Zuzana Vrábelová

Prírodovedecká fakulta, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 708
Miestnosť
CH 105

Mgr. Lucia Vráblová

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (1.dALX, denný)

Mgr. Terézia Vrábľová

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (1.dMLB/x, externý)

Mgr. Dávid Vrška

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
Doktorand (2.dTPX, denný)

Zuzana Vršková

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Silvia Vyhnáleková

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
Doktorand (1.dJXR, denný)

Mgr. Ivana Vykouková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 585
Miestnosť
B2-321
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Eva Záhorská, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 324
Miestnosť
B2-400
Publikačná činnosť

Ľudovít Záhorský

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
vrátnik
Telefón
02/602 96 111
Miestnosť
CH1-1