Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Mgr. Tomáš Vlček

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Doktorand (4.dSDM, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Vanesa Vlčeková

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Doktorand (1.dPAL/x_UVoZ, externý)

doc. RNDr. Ján Vlčko, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 600
Miestnosť
G-125
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Andrea Vojs Staňová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Rastislav Vojtko, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 212
Miestnosť
G-222
Publikačná činnosť

Mgr. Silvia Vojtková

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 214
Miestnosť
G-227
Publikačná činnosť

Renáta Vongrejová

Prírodovedecká fakulta
technik, i. n.
Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
technik, i. n.

doc. RNDr. Lenka Vorobeľová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 473
Miestnosť
B2440
Publikačná činnosť

Mgr. Stanislav Voško

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (1.dMLB, denný)