Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

doc. Mgr. Peter Vďačný, Dr.rer.nat.

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 170
Miestnosť
B1-463
Publikačná činnosť

Matej Veis

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (6.dXFY, denný)
Publikačná činnosť

doc. Ing. Dušan Velič, DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 416
Miestnosť
CH1-341
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Veljačiková

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
Doktorand (2.dGEN, denný)

Ing. Eva Veverková, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 334
Miestnosť
CH2-421
Publikačná činnosť

Mgr. Mária Vicianová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 524
Miestnosť
B1-404
Publikačná činnosť

Jarmila Vidrová

Prírodovedecká fakulta
technik, i. n.

RNDr. Eva Viglašová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/901 49 132
02/901 42 132
Publikačná činnosť

Mireia Viñas Noguera

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
Doktorand (4.dFZE_CEM, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Jozef Vlasáč

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (4.dPLG_UVoZ, denný)
Publikačná činnosť