Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

doc. RNDr. Ján Vlčko, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 600
Miestnosť
G-125
Publikačná činnosť

RNDr. Andrea Vojs Staňová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Rastislav Vojtko, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 212
Miestnosť
G-222
Publikačná činnosť

Mgr. Silvia Vojtková

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 214
Miestnosť
G-227
Publikačná činnosť

Renáta Vongrejová

Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie
technik, i. n.
Telefón
02/602 96 276
Miestnosť
G-425
Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie
technik, i. n.

RNDr. Lenka Vorobeľová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/602 96 473
Miestnosť
B2440
Publikačná činnosť

Mgr. Veronika Vozáriková

Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky
Doktorand (1.dGEN, denný)

Zuzana Vrábelová

Prírodovedecká fakulta, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 708
Miestnosť
CH 105

Zuzana Vršková

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii