Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

Mgr. Natália Andelová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (4.dFZE_CEM, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Erik Andrássy

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (2.dAEG, denný)

Mgr. Michal Andrezál

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (3.dMLB, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Lucia Andrezálová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Viera Apoštolová

Prírodovedecká fakulta
referent v administratíve, i. n.

Zlata Arnoldová

Prírodovedecká fakulta, Ekonomické oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
02/602 96 570
Miestnosť
B2-306

Ingrid Áronová

Prírodovedecká fakulta, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii
Telefón
02/602 96 271
Miestnosť
G104

Dr. James Richard Asher, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. RNDr. Roman Aubrecht, Dr.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 543
Miestnosť
G-221
Publikačná činnosť

Basak Gunes Aydemir

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (2.dFZE_CEM, denný)