Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/602 96 464
Miestnosť
G-136
Publikačná činnosť

RNDr. Gabriela Addová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/602 96 697
Miestnosť
CH2-425
Publikačná činnosť

M.Sc. Amnah Ahmed

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
Doktorand (1.dBIX_CEM, denný)

Mgr. Ambroz Almássy, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Miestnosť
CH2-415
Publikačná činnosť

Ramu Ambati

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
Doktorand (1.dAOX_UACH, denný)

Mgr. Katarína Andelová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (1.dFZE_CEM, denný)

Mgr. Natália Andelová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (2.dFZE_CEM, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Martin Andrejka

Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky a diaľkového prieskumu zeme
Doktorand (1.dFGG/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Michal Andrezál

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (1.dMLB, denný)

RNDr. Lucia Andrezálová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť