Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD.

Prírodovedecká fakulta
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

RNDr. Gabriela Addová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

MSc. Kishan Aherwar

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
Doktorand (2.dSDM, denný)

Mgr. Shreein Ahmed Abdelmohimen Elmetwaly Ahmed

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie
Doktorand (1.dMIB_BMC-19, denný)

Mgr. Adam Achs

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (2.dMLB_BMC, denný)

M.Sc. Nissrin Alharzali, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mag. pharm. Sulafa Elnwrani Fakhreldin Ali

Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie
Doktorand (1.dBTL, denný)

Mgr. Ambroz Almássy, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Miestnosť
CH2-415
Publikačná činnosť

Ramu Ambati

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
Doktorand (3.dAOX_UACH, denný)

Ali Amiri

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (2.dFZE_BMC, denný)