Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ADC A New Approach for the Prevention and Treatment of Cardiovascular Disorders. Molecular Hydrogen Significantly Reduces the Effects of Oxidative Stress / Tyler W. LeBaron ... [et al.]
  In: Molecules [elektronický dokument]. - Roč. 24, č. 11 (2019), s. [1-31], Art. No. 2076 [online]
 2. ADC Hydrogen gas: from clinical medicine to an emerging ergogenic molecule for sports athletes / Tyler W. LeBaron ... [et al.]
  In: Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 97, č. 9 (2019), s. 797-807
 3. ADC Drinking hydrogen water enhances endurance and relieves psychometric fatigue: A randomized, double-blind, placebo-controlled study / Toshio Mikami ... [et al.]
  In: Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. - Roč. 97, č. 9 (2019), s. 857-862
 4. ADC Hydrogen-rich water reduces liver fat accumulation and improves liver enzyme profiles in patients with non-alcoholic fatty liver disease: a randomized controlled pilot trial / Darinka Korovljev ... [et al.]
  In: Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology. - Roč. 43, č. 6 (2019), s. 688-693
 5. ADC Regulation of microRNAs by molecular hydrogen contributes to the prevention of radiation-induced damage in the rat myocardium / Branislav Kura ... [et al.]
  In: Molecular and Cellular Biochemistry. - Roč. 457, č. 1-2 (2019), s. 61-72
 6. ADC Effects of alkaline-electrolyzed and hydrogen-rich water, in a high-fat-diet nonalcoholic fatty liver disease mouse model / Karen Jackson ... [et al.]
  In: World Journal of Gastroenterology. - Roč. 24, č. 45 (2018), s. 5095-5108
 7. ADE Acute Supplementation with Molecular Hydrogen Benefits Submaximal Exercise Indices. Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Crossover Pilot Study / Tyler W. LeBaron ... [et al.]
  In: Journal of Lifestyle Medicine [elektronický dokument]. - Roč. 9, č. 1 (2019), s. 36-43 [print]
 8. ADM Molecular hydrogen suppresses glioblastoma growth via inducing the glioma stem-like cell differentiation / Meng-yu Liu ... [et al.]
  In: Stem Cell Research & Therapy. - Roč. 10, č. 1 (2019), s. [1-15], Art. No. 145