Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. AAB Venezuelan tepuis: their caves and biota / Roman Aubrecht ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012
 2. ABC Approaches and Frameworks for Managing Contaminated Sediments – A European Perspective / Sabine E. Apitz ... [et al.]
  In: Assessment and Remediation of Contaminated Sediments. - ISBN 1-4020-4957-9. - Dordrecht : Springer-Verlag, 2006. - S. 5-82
 3. ADC Small-scale modelling of cementation by descending silica-bearing fluids: Explanation of the origin of arenitic caves in South American tepuis / Roman Aubrecht ... [et al.]
  In: Geomorphology. - Vol. 298, December (2017), s. 107-117
 4. ADC Synergies in elemental mobility during weathering of tetrahedrite [(Cu, Fe, Zn)(12)( Sb, As) S-4(13)]: Field observations, electron microscopy, isotopes of Cu, C, O, radiometric dating, and water geochemistry / Juraj Majzlan ... [et al.]
  In: Chemical Geology. - č. 488 (2018), s. 1-20
 5. ADC Reply to the Comment on "Sandstone caves on Venezuelan tepuis: Return to pseudokarst?" / Roman Aubrecht ... [et al.]
  In: Geomorphology. - Vol. 197, September (2013), s. 197-203
 6. ADC Morphological and mineralogical characterization of speleothems from the Chimalacatepec lava tube system, Central Mexico / Rafael Lopez-Martinez ... [et al.]
  In: International Journal of Speleology. - Vol. 45, No. 2 (2016), s. 111-122
 7. ADC Soluble secondary minerals of antimony in Pezinok and Kremnica (Slovakia) and the question of mobility or immobility of antimony in mine waters / Juraj Majzlan, Martin Števko, Tomáš Lánczos
  In: Environmental Chemistry. - Vol. 13, No. 6 (2016), s. 927-935
 8. ADC Sandstone caves on Venezuelan tepuis: Return to pseudokarst? / Roman Aubrecht ... [et al.]
  In: Geomorphology. - Vol. 132, No. 3-4 (2011), s. 351-365
 9. ADC Selective weathering of cross-bedded layers forming shelters and small caves on Akopan Tepui (Venezuela): Field, laboratory and experimental evidence about diagenesis and weathering of the Mataui Formation arenites (Roraima Supergroup, Middle Proterozoic) / Roman Aubrecht ... [et al.]
  In: Geomorphology. - č. 325 (2019), s. 55-69
 10. ADC Effect of a series of reservoirs on the environmental conditions and non-insect benthic communities in Slovakia's longest river / Igor Kokavec ... [et al.]
  In: Fundamental and Applied Limnology. - Roč. 191, č. 2 (2018), s. 123-142
 11. ADD Downstream effect of a pumped-storage hydropower plant on river habitat conditions and benthic life - a case study / Igor Kokavec ... [et al.]
  In: Biologia. - Vol. 72, No. 6 (2017), s. 652-670
 12. ADD Windstorm disturbance effects on mountain stream ecosystems and the Plecoptera assemblages / Iľja Krno, Tomáš Lánczos, Ferdinand Šporka
  In: Biologia. - Vol. 70, No. 9 (2015), s. 1215-1227
 13. ADE Venezuelan sandstone caves: a new view on their genesis, hydrogeology and speleothems / Roman Aubrecht ... [et al.]
  In: Geologia Croatica. - Vol. 61, No. 2-3 (2008), s. 345-362
 14. ADF Hydrogeochemické zhodnotenie chemických analýz podzemných vôd z vrtov ropného prieskumu v Dunajskej panve, časť II / J. Milička, M. Pereszlényi, T. Lánczos
  In: Podzemná voda. - Roč. 11, č. 1 (2005), s. 78-89
 15. ADF Posúdenie klasifikácie bentických bezstavovcov na princípe funkčných potravných gíld z hľadiska analýzy stabilných izotopov o13 a o15 N / Iľja Krno ... [et al.]
  In: Limnologický spravodajca. - Roč. 13, č. 2 (2019), s. 53-57
 16. ADF Hydrogeochemické zhodnotenie chemických analýz podzemných vôd z vrtov ropného prieskumu v Dunajskej panve, časť I / T. Lánczos, J. Milička, H. Molnárová
  In: Podzemná voda. - Roč. 10, č. 2 (2004), s. 18-31
 17. ADF Predbežná riziková analýza potenciálnych bodových zdrojov znečistenia a ohrozenie podzemných vôd / Róbert Chriašteľ, Eugen Kullman, T. Lánczos
  In: Podzemná voda. - Vol. 10, No. 2 (2004), s. 32-43
 18. ADF Exploračné sumárum o kvarcitových jaskyniach objavených v rokoch 2004 - 2007 v masíve Chimantá, Venezuela / Branislav Šmída ... [et al.]
  In: Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti. - Roč. 39, č. 1 (2008), s. 90-102
 19. ADF Nové poznatky z medzinárodnej speleologickej expedície Tepuy 2009 na stolové hory Chimantá a Roraima (Guayanská vysočina, Venezuela) / Lukáš Vlček ... [et al.]
  In: Aragonit. - Roč. 14, č. 1 (2009), s. 57-62
 20. ADF Speleologický význam CO2 pre vývoj vybraných jaskýň Plaveckého krasu v Malých Karpatoch / Tomáš Lánczos, Petronela Filipčíková
  In: Slovenský kras - Acta Carsologica Slovaca. - Roč. 55, č. 1 (2017), s. 5-22
 21. ADF Rozdiely v druhovej diverzite pakomárov (Diptera, Chironomidae) nenarušených a degradovaných tokov Malých Karpát / Jarmila Lešková, Tomáš Lánczos
  In: Folia faunistica Slovaca [elektronický zdroj]. - Vol. 18, No. 1 (2013), s. 73-77 [online]
 22. ADN Speleogenéza Havranickej jaskyne ako významného fenoménu Plaveckého krasu (Malé Karpaty) / Tomáš Lánczos ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 5, č. 1 (2013), s. 83-96
 23. ADN Characterising CO2 carbon isotopic composition in a cave atmosphere at Havranická Cave, Malé Karpaty Mts.: A case study / Petronela Filipčíková ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca. - Roč. 10, č. 1 (2018), s. 65-71
 24. AED Experimentálne overenie hypotézy vzniku kvarcitových jaskýň / Tomáš Lánczos ... [et al.]
  In: Aktuálne trendy geochemického štúdia geologického prostredia. Vedecký zborník [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972851-3-5. - Bratislava : Slovenská asociácia geochemikov, 2017. - S. 78-82 [online]
 25. AFC The longest quarzite caves of the world: Cueva Ojos de Cristal (16,1 km) and Cueva Charles Brewer (4,8 km) and other giant caves on Venezuela table-mountains tepuy Roraima and Chimantá discovered by our 7 expeditions in 2002-2007 / Branislav Šmída ... [et al.]
  In: Spelunca Mémoires, No. 33. - Vercors : Féderation francaise de spéléologie, 2008. - S. 239-243
 26. AFC Microbial origin of opal speleothems in venezuelan quartzite caves (Roraima group, Guayana Highlands) / Roman Aubrecht ... [et al.]
  In: Karst sediments. - Postojna : Karst Research Institute ZRC SAZU, 2008. - S. 1-6
 27. AFC The evaluation of hydraulic effects of different pumping rates in the polluted aquifer by numerical modeling / K. Földešová, T. Lánczos
  In: Development and application of computer techniques to environmental studies 8. - ISBN 1-85312-819-8. - Southampton : WIT, 2000. - S. 451-460
 28. AFC Example of application of the GeoEnviron Database for mapping of potentially contamined sites and preliminary risk assessment in Slovak Republic / R. H. Rand ... [et al.]
  In: Development and application of computer techniques to environmental studies 8. - ISBN 1-85312-819-8. - Southampton : WIT, 2000. - S. 345-354
 29. AFC Hydraulická ochrana územia okolia areálu Slovnaft - Vojany / David Krčmář, Tomáš Lánczoš
  In: Hydrogeochémia ´04. - ISBN 80-248-0584-7. - Ostrava : Vysoká škola báňská-TU, 2004. - S. 49-52
 30. AFC Quartzite Caves of the Venezuelan Table Mountains – Speleothems / Tomáš Lánczos ... [et al.]
  In: 11th International symposium on Pseudokarst. - Dresden : Höhlen- und Karstforschung, 2010. - S. 38-40
 31. AFC Quartzite Caves of the Venezuelan Table Mountains – Speleogenesis / Tomáš Lánczos ... [et al.]
  In: 11th International symposium on Pseudokarst. - Dresden : Höhlen- und Karstforschung, 2010. - S. 36-37
 32. AFC Speleoxpedícia TEPUY 2007 (stolové hory Chimantá a Roraima, Venezuela) / Branislav Šmída ... [et al.]
  In: Speleofórum, roč. 27. - Praha : Česká speleologická společnost, 2008. - S. 49-57
 33. AFC Vodné ekosystémy stolových hôr Guayanskej vysočiny / Tomáš Derka, Tomáš Lánczos
  In: 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. - ISBN 978-80-254-4698-0. - Praha : Česká limnologická společnost, 2009. - S. 47-50
 34. AFC Scientific expedition Chimantá - Roraima 2009 (Venezuela) / Lukáš Vlček ... [et al.]
  In: 17th International Karstological School "Classical Karst, Cave Climate". - Postojna : IZRK ZRC SAZU, 2009. - S. 103-112
 35. AFC A database application integrated with GIS as a decision support tool for potentially polluted sites management as well as an overall water management / Tomáš Lánczos
  In: Decision Support for Natural Disasters and Intentional Threats to Water Security. - ISBN 978-90-481-2712-2. - Dordrecht : Springer, 2009. - S. 137-146
 36. AFC Mineralogické a geochemické hodnotenie environmentálneho rizika na opustených Cu ložiskách (Špania dolina, Polkanová) / Jana Michňová, Tomáš Lánczos, Zoltán Seres
  In: Sanační technologie 16. Sborník konference. - ISBN 978-80-86832-72-2. - Pardubice : Callisto-96, 2013. - S. 139-142
 37. AFC Environmental Education at the Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava Slovakia / Milan Kminiak ... [et al.]
  In: New Trends in Environmental Education and Training. - ISBN 3-85288-003-3. - Vienna : Vienna University of Technology, 1995. - S. 69-81
 38. AFC Solidifying of waste drilling mud / T. Lánczos, J. Milička, M. Pereszlényi
  In: New Challenges for Environmental University Study. - Vienna : University of Technology, 1997. - S. 245-254
 39. AFD Hydrobiologický a hydrogeochemický výskum krasových vyvieračiek Slovenska - predbežné výsledky / Tomáš Lánczos ... [et al.]
  In: Geochémia 2018 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. - ISBN 978-80-8174-036-7. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2018. - S. 91-94
 40. AFD Hydrogeochémia vybraných tokov na území TANAP-u / Tomáš Lánczos
  In: Geochémia 2012. - ISBN 978-80-89343-72-0. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2012. - S. 98-99
 41. AFD Skládka Halňa v Krompachoch - výsledky prieskumných prác a návrh sanácie / Tomáš Lánczos
  In: Geochémia 2005. - ISBN 80-88974-70-4. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2005. - S. 37-39
 42. AFD Skládka Halňa v Krompachoch - zistenie skutkového stavu / T. Lánczos, O. Sinkaer, G. Hyde
  In: Odpady 2004. - ISBN 80-968214-4-X. - Spišská Nová Ves : SLOVZEOLIT, 2004. - S. 74-80
 43. AFD Pseudokrasové javy v kremencoch stolových hôr Guayanskej vysočiny vo svetle nových poznatkov / Tomáš Lánczos ... [et al.]
  In: Cambelove dni 2008: Geochémia - základná a aplikovaná geoveda. - ISBN 978-80-223-2573-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 60-63
 44. AFD Geochémia podzemných vôd a plynov neogénnej výplne Dunajskej panvy: súvislosti a priestorové vzťahy / Tomáš Lánczos, Ján Milička
  In: Geochémia 2008. - ISBN 978-80-89343-19-5. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2008. - S. 81-83
 45. AFD Geochémia podzemných vôd neogénnej výplne a podložia Dunajskej panvy / Tomáš Lánczoč, Ján Milička
  In: Geochémia 2003. - ISBN 80-88974-47-X. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2003. - S. 122-124
 46. AFD Geochémia plynov Dunajskej panvy / Tomáš Lánczoš, Ján Milička
  In: Cambelove dni 2007: Geochémia v súčasných geologických vedách. - ISBN 978-80-223-2409-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 69-72
 47. AFD Preliminary results of the Tepuy 2007 expedition to the Venezuelan table mountains - water geochemistry and its relation to the genesis of the quartzite karst / Tomáš Lánczos ... [et al.]
  In: Hydrogeochémia ´07. - ISBN 978-80-969342-2-5. - Bratislava : Slovenská asociácia hydrogeológov, 2007. - S. 136-141
 48. AFD Optimization of the pump&treat remediation in the polluted aquifer / Miroslav Holubec ... [et al.]
  In: Water is life - take care of it. - ISBN 80-89062-00-8. - Bratislava : Water Research Institute, 2001. - S. 425-430
 49. AFD Vplyv disturbancií a geochemických procesov na spoločenstvá bentických organizmov / Tomáš Lánczos ... [et al.]
  In: Cambelove dni 2013. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-223-3478-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 37-39
 50. AFD Geochémia, mineralógia a mikrobiológia mäkého sintra v Sokolovej jaskyni (Jánska dolina) / Tomáš Lánczos ... [et al.]
  In: Geochémia 2013. - ISBN 978-80-89349-91-1. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013. - S. 111-113
 51. AFD Komplexný pohľad na speleogenézu Havranickej jaskyne ako významného fenoménu Plaveckého krasu v Malých Karpatoch / Tomáš Lánczos ... [et al.]
  In: Geochémia 2013. - ISBN 978-80-89349-91-1. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013. - S. 107-110
 52. AFD Priestorové variácie fyzikálno-chemických parametrov travertínových prameňov a jazier Slovenska / Martina Sýkorová ... [et al.]
  In: Geochémia 2013. - ISBN 978-80-89349-91-1. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013. - S. 160-161
 53. AFD Chemické zloženie plynov terciérnej výplne a podložia Dunajskej panvy v priestorových vzťahoch / Tomáš Lánczos, Ján Milička
  In: Geochémia 2006. - ISBN 80-88974-88-7. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2006. - S. 60-62
 54. AFD Pôvod klastického materiálu sedimentov lúžňanského súvrstvia / Jozef Hók, Tomáš Lánczos
  In: Cambelove dni 2010. - ISBN 978-80-223-2921-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 50-53
 55. AFD Jaskyne venezuelských stolových hôr - kras alebo pseudokras? / Tomáš Lánczos ... [et al.]
  In: Geochémia 2010. - ISBN 978-80-89343-40-9. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2010. - S. 91-93
 56. AFD Vplyv CO2 na speleogenézu vybraných jaskýň malých karpát / Tomáš Lánczos, Petronela Filipčíková
  In: Geochémia 2016. Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. - ISBN 978-80-8174-023-7. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2016. - S. 99-101
 57. AFD Skládka Halňa v Krompachoch - zistenie skutkového stavu a predbežné výsledky prieskumných prác / T. Lánczos
  In: Geochémia 2004. - ISBN 80-88974-59-3. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2004. - S. 127-128
 58. AFD Limitovaná migrácia chrómu pri nízkostupňovej metamorfóze hornín na príklade asociácie chromitu a silikátov s chrómom v triasových metakvarcitoch Tríbeča / Peter Ivan, Ján Jahn, Tomáš Lánczos
  In: Geochémia 2015. - ISBN 978-80-8174-015-2. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2015. - S. 74-77
 59. AFD Posudzovanie vplyvu mikroklimatických zmien na vodnú biotu vybraných malých tokov pretekajúcich cez územie TANAPU - geochemické a ekologické aspekty / Tomáš Lánczos ... [et al.]
  In: Geochémia 2011. - ISBN 978-80-89343-59-1. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. - S. 65-68
 60. AFD Vplyv litológie a využitia krajiny na spoločenstvá EPT (Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera) podhorských tokov / Tomáš Lánczos, Andrea Rúfusová, Lucia Krištofovičová
  In: Geochémia 2014. - ISBN 978-80-8174-002-2. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2014. - S. 123-126
 61. AFD Geochemické aspekty genézy krasových javov stolových hôr Guayanskej vysočiny / Tomáš Lánczoš ... [et al.]
  In: Cambelove dni 2009. Geochémia pri riešení aktuálnych problémov. - ISBN 978-80-223-2720-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 43-46
 62. AFD Úloha vody v genéze pseudokrasových javov v kvarcitoch stolových hôr Guayanskej vysočiny / Tomáš Lánczos ... [et al.]
  In: Geochémia 2009. - ISBN 978-80-89343-25-6. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2009. - S. 72-74
 63. AFD Geochemické indikátory uzavretosti hydrogeologických štruktúr predneogénnych útvarov dunajskej panvy / Tomáš Lánczos, Ján Milička
  In: Geochémia 2009. - ISBN 978-80-89343-25-6. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2009. - S. 75-77
 64. AFD Laboratórna simulácia procesov litifikácie v pieskovcoch stolových hôr / Tomáš Lánczos ... [et al.]
  In: Geochémia 2017. Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. - ISBN 978-80-8174-027-5. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2017. - S. 97-98
 65. AFD Trofické vzťahy bentických organizmov horských tokov na základe izotopového zloženia C a N / Iľja Krno ... [et al.]
  In: Geochémia 2019. - ISBN 978-80-8174-041-1. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2019. - S. 104-106
 66. AFD Modelovanie transportu radioaktívnych látok v podzemných vodách pomocou MIKE SHE / Tomáš Lánczos, Andrej Cibulka
  In: Hydrogeochémia '96. - Bratislava : Katedra hydrogeologie PRIF UK, 1996. - S. 20-29
 67. AFG Vplyv ekoregiónov, využitia krajiny a litológie na taxocenózy pošvatiek (Plecoptera) horských a podhorských tokov južných svahov Západných Karpát / Iľja Krno, Lucia Krištofovičová, Tomáš Lánczos
  In: Voda - věc veřejná : 17. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. Sborník příspěvků. - ISBN 978-80-210-7874-1. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - S. 90-91
 68. AFG Microbial composition of opal stromatolites in Venezuelan sandstone caves / Roman Aubrecht ... [et al.]
  In: 9th International Symposium on Fossil Algae. - Zagreb : Croatian Geological Survey, 2007. - S. 204-205
 69. AFG Venezuelan sandstone caves: a new view on their genesis and speleothems / Roman Aubrecht ... [et al.]
  In: 29th IAS Meeting of Sedimentology [elektronický zdroj]. - [S.l.] : IAC, 2012. - S. 285 [CD-ROM]
 70. AFG Charakteristika izotopovej kompozície CO2 v jaskynnej atmosfére na lokalite Havranická jaskyňa / Petronela Filipčíková ... [et al.]
  In: Materialy 51. Sypozjum Speleologicznegoe. - ISBN 978-83-933874-2-7. - Krakow : Polskie Towarzystwo Przyrodnikow im. Kopernika, 2017. - S. 54
 71. AFH Ako ovplyvňujú ekologické faktory taxocenózy a metriky / Iľja Krno ... [et al.]
  In: Limnologický spravodajca. - Roč. 11, Suppl. 1 (2017), s. 13
 72. AFH Spatial distribution of ostracods in travertine springs and lakes of Slovakia / Martina Sýkorová ... [et al.]
  In: Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field of inter-regional correlations. - ISBN 978-80-971442-5-8. - Bratislava : Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, 2013. - S. 77-78
 73. AFH Environmental variables affected water biota in small streams overflow through windstorm deforested area / Ferdinand Šporka ... [et al.]
  In: The 5th Windstorm Research - High Tatra Mts. Reviewed Seminar Proceedings. - ISBN 978-80-970332-1-7. - Tatranská Lomnica : Štátne lesy TANAPu, 2012. - S. 63
 74. AFH Makrozoobentos krasových prameňov Západných Karpát / Jakub Cíbik ... [et al.]
  In: Zborník abstraktov z vedeckého kongresu "Zoológia 2018" : 22. - 24. november 2018, Zvolen. - ISBN 978-80-228-3112-3. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018. - S. 22-22
 75. AFH Geochemical factors of karst phenomena formation and development on the site of Havrania skala (Malé Karpaty Mts.) / Tomáš Láncos, Petronela Filipčíková
  In: Aragonit. - Roč. 20, č. 1 (2015), s. 63
 76. AFH Environmental impacts and remediation proposal of the Halna Landfill in Krompachy, Slovakia / Tomáš Lánczos ... [et al.]
  In: Geoenvironment Contamination and Quality of Life. - ISBN 80-88974-76-3. - Bratislava : Geological Survey of Slovak republic, 2006. - S. 13
 77. AFH Vplyv prirodzených disturbancií na ekologický status tatranských bystrín na modelovom objekte pošvatiek (Plecoptera) / Iľja Krno ... [et al.]
  In: 16. konferencia Slovenskej limnologickej spoločnosti a České limnologické společnosti. - ISBN 978-80-971056-0-0. - Bratislava : Slovenská limnologická spoločnosť, 2012. - S. 84-85
 78. AFH Spoločenstvá podeniek (Ephemeroptera) a potočníkov (Trichoptera) krasových vyvieračiek Západných Karpát / Jakub Cíbik ... [et al.]
  In: Limnologický spravodajca. - Roč. 11, Suppl. 1 (2017), s. 18
 79. AFH Aplikácia chemickej termodynamiky na interpretáciu analýz krasových vôd / Tomáš Lánczos
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 27, No. 2 Geovestník (1995), s. 11
 80. AFH Výsledky z predbežného environmentálno-geochemického výskumu okolia Myjavy a Senice / Jozef Veselský ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 29, No. 2 (1997), s. 9-10
 81. BCI Environmentálna geochémia / Tomáš Lánczos, Salem Yaseen Mejeed, Ján Milička
  Bratislava : PRIF UK, 1998
 82. BCI Geochémia prírodných vôd / Tomáš Lánczos
  Bratislava : Daphne, 1997
 83. BDF História prieskumu a názory na kvarcitový kras, speleologické výskumy stolových hôr La Gran Sabany (Estado Bolívar, Venezuela) prírodovednou expedíciou Chimantá - Roraima 2007 / Lukáš Vlček ... [et al.]
  In: Aragonit. - Vol. 13, No. 2 (2008), s. 34-46
 84. BEE Small-Scale Modelling Of Arenitic Caves In South American Tepuis: Make Your Own Tepui At Home / Roman Aubrecht ... [et al.]
  In: Proceedings of the 17th International Congress of Speleology, Vol. 2. - IBSN 978-0-9588857-0-6. - Sydney : Australian Speleological Federation, 2017. - S. 204-207
 85. BEE Arenitic caves in Venezuelan tepuis: What do they say about tepuis themselves? / Roman Aubrecht ... [et al.]
  In: 16th International congress of speleology. Proceedings Vol. 3. - ISBN 978-80-87857-09-0. - Praha : Czech Speleological Society, 2013. - S. 221-226
 86. BEF Slovak cavers on table mountains, Venezuela: a decade of speleological work / Lukáš Vlček ... [et al.]
  In: Bulletin of the Slovak Speleological Society. - Liptovský Mikuláš : Slovak Speleological Society, 2013. - S. 68-78
 87. BFA Spoločenstvá makrozoobentosu krasových prameňov Západných Karpát / Alexandra Rogánska ... [et al.]
  In: 18. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. - Praha : Česká limnologická společnost, 2018. - S. 84-84
 88. BFA Ovplyvňuje geologický podklad západokarpatských tokov biodiverzitu pošvatiek (Plecoptera)? / Iľja Krno ... [et al.]
  In: 18. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. - Praha : Česká limnologická společnost, 2018. - S. 56-56
 89. BFA Vplyv vážskej kaskády na longitudinálny gradient rieky / Igor Kokavec ... [et al.]
  In: 18. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. - Praha : Česká limnologická společnost, 2018. - S. 51-51
 90. FAI Assessment and Remediation of Contaminated Sediments / editori: Danny Reible, Thomas Lanczos
  Dordrecht : Springer, 2006
 91. GII Stanovisko k správe o hodnotení vplyvov činnosti na ŽP "Hať Ladmovce" / Tomáš Derka ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2008