Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

  1. ADC 10-HDA, A Major Fatty Acid of Royal Jelly, Exhibits pH Dependent Growth-Inhibitory Activity Against Different Strains of Paenibacillus larvae / Mária Šedivá ... [et al.]
    In: Molecules. - Roč. 23, č. 12 (2018), s. [1-14], Art.No. 3236
  2. ADC Antibacterial activity of different blossom honeys: new findings / Marcela Bučeková ... [et al.]
    In: Molecules [elektronický dokument]. - Roč. 24, č. 8 (2019), s. [1-20], Art. no. 1573 [online]