Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. AFC Vzťah medzi rastom, koncentráciou fotosyntetických a minerálnych prvkov v bunkách kalusu topoľa v prítomnosti antimónu a kremíka / Danica Kučerová ... [et al.]
  In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019 : sborník recenzovaných vědeckých prací = Influence of abiotic and biotic stresses on properties of plants 2019 : proceedings of scientific articles. - ISBN 978-80-213-2949-2. - Praha : Česká zemědelská univerzita v Praze, 2019. - S. 77-80
 2. AFC Vplyv galaktoglukomanánových oligosacharidov na distribúciu a akumuláciu oxidu dusnatého a peroxidu vodíka v koreňoch rastlín vystavených kadmiu / Eva Labancová ... [et al.]
  In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019 : sborník recenzovaných vědeckých prací = Influence of abiotic and biotic stresses on properties of plants 2019 : proceedings of scientific articles. - ISBN 978-80-213-2949-2. - Praha : Česká zemědelská univerzita v Praze, 2019. - S. 88-91
 3. AFD The Cd 2+ tolerance motive of poplar callus is modified by the presence of Si in the cultivation medium / Eva Labancová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 361-366 [online]
 4. AFD Vplyv kyseliny indolyl-3-maslovej (IBA) na rast koreňov a nadzemných častí kukurice siatej (Zea mays L.) v podmienkach abiotického stresu / Eva Labancová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 530-535 [print]
 5. AFD Do yeasts have a plant-growth promoting effect? / Eva Labancová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 338-343 [print]
 6. AFD Vplyv galaktoglukomannánových oligosacharidov na distribúciu a akumuláciu oxidu dusnatého v koreňoch rastlín vystavených kadmiu / Kristína Vojteková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 601-606 [print]
 7. AFD The formation of phytoliths in sorghum roots under different pH conditions / Eva Labancová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 421-426 [online]
 8. AFD Vplyv kremíka v rôznych koncentráciách na rast kalusov topoľa kultivovaných s prídavkom kadmia / Eva Labancová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 415-420 [online]
 9. AFG Effects of silicon on physiological characteristics of poplar callus cells under antimony treatment / Karin Kollárová ... [et al.]
  In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. - Roč. 19, č. 1 (2019), s. 267-267
 10. AFG The effects of Papiliotrema terrestris on maize cultivated in vitro in different conditions / Eva Labancová ... [et al.]
  In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. - Roč. 19, č. 1 (2019), s. 113-113
 11. AFG The effects of silicon on arsenic-treated poplar callus cells in the view of principal component analysis / Danica Kučerová ... [et al.]
  In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. - Roč. 19, č. 1 (2019), s. 269-269
 12. AFH Interaction of cadmium and silicon in poplar calli / Eva Labancová ... [et al.]
  In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. - Roč. 17, č. 1 (2017), s. 27-28
 13. BEF Pretreatment with Cd increases poplar callus tolerance / Eva Labancová, Karin Kollárová
  In: Aplikované prírodné vedy 2019 [elektronický dokument] : zborník prác. - ISBN 978-80-8105-994-0. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. - S. 179-184 [CD-ROM]
 14. BFA Effect of Yeasts on Maize Exposed to Cd / Eva Labancová ... [et al.]
  In: International Conference "Plant Abiotic Stress Tolerance 5". - Vienna : Vienna International Science Conferences and Events Association, 2018. - S. 44-44