Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ADC Potential Use of Non-thermal Plasma in Oncotherapy / Stanislav Kyzek ... [et al.]
  In: Chemické listy. - Roč. 113, č. 8 (2019), s. 500-504
 2. ADC Hyperforin Exhibits Antigenotoxic Activity on Human and Bacterial Cells / Petronela Imreová ... [et al.]
  In: Molecules. - Vol. 22, No. 1 (2017), Art. No. 167, [13 s.]
 3. ADC Cold atmospheric pressure plasma can induce adaptive response in pea seeds / Stanislav Kyzek ... [et al.]
  In: Plasma Chemistry and Plasma Processing. - Roč. 39, č. 2 (2019), s. 475-486
 4. ADD Photoactivated hypericin is not genotoxic / Jana Feruszová ... [et l.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 35, č. 2 (2016), s. 223-230
 5. AFC Spectroscopic study of diffuse coplanar surface barrier discharge plasma used for treatment of pea seeds / Juliana Tomeková ... [et al.]
  In: WDS 2018 : Week of Doctoral Students 2018 - Physics. - ISBN 978-80-7378-374-7. - Praha : MatfyzPress, 2018. - S. 124-129
 6. AFD Štúdium modulovania adaptívnej odpovede vyvolanej nízkoteplotnou plazmou v semenách hrachu / Ivana Havran ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 181-185 [print]
 7. AFD Cytotoxický účinok nízkoteplotnej plazmy na vybrané druhy kvasiniek / Ivana Ďurovcová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 15-20 [print]
 8. AFD Priame a nepriame ošetrenie plazmidovej DNA nízkoteplotnou plazmou v rôznych vodných roztokoch / Kristína Jančovičová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 244-249 [print]
 9. AFD Vplyv nízkoteplotnej plazmy generovanej v rôznych plynoch na poškodenie DNA v listoch jačmeňa / Mária Peťková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 468-472 [print]
 10. AFD Možnosti modulovania adaptívnej odpovede indukovanej pri Zea mays L. / Filip Uhrin ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 583-588 [print]
 11. AFD Interakcie bioaktívnych látok a ich vplyv na DNA eukaryotických organizmov / Ivana Útla ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 706-711 [online]
 12. AFD Vplyv nízkoteplotnej plazmy na poškodenie DNA v listoch jačmeňa / Mária Peťková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 522-526 [online]
 13. AFD Vplyv nízkoteplotnej plazmy na poškodenie plazmidovej DNA v rôznych vodných roztokoch / Kristína Jančovičová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 248-253 [online]
 14. AFD Genotoxický efekt nízkoteplotnej plazmy generovanej v rôznych zmesiach kyslíka a dusíka / Stanislav Kyzek ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 356-360 [online]
 15. AFD Interakcia nízkoteplotnej plazmy s rastlinnými bunkami / Ľudmila Holubová ... [et al.]
  In: Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2018 : Sborník recenzovaných vědeckých prací. - ISBN 978-80-213-2863-1. - Praha : Česká zemědelská univerzita v Praze, 2018. - S. 74-77
 16. AFD Sledovanie účinku nízkoteplotnej plazmy na výskyt dvojvláknových zlomov DNA v Pisum sativum L. / Annamária Hlavatá... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 254-259 [online]
 17. AFD Prečo piť kávu z porcelánu / Ivana Útla ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 808-813 [CD-ROM]
 18. AFD Sledovanie potenciálneho genotoxického účinku nízkoteplotnej plazmy / Stanislav Kyzek... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 387-392 [CD-ROM]
 19. AFD Sledovanie adaptívnej odpovede vyvolanej nízkoteplotnou plazmou v Hordeum vulgare L. / Loriana Demecsová... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 165-170 [CD-ROM]
 20. AFD Potential genotoxic effect of low temperature plasma in various oxygen and nitrogen mixtures / Stanislav Kyzek... [et al.]
  In: 21st Symposium on Application of Plasma Processes SAPP. - ISBN 978-80-8147-076-9. - Bratislava : Department of Experimental Physics FMFI UK, 2017. - S. 183-187
 21. AFD Interakcie bioaktívnych látok a ich vplyv na DNA eukaryotických buniek / Ivana Útla ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 801-806 [online]
 22. AFD Interakcia nízkoteplotnej plazmy s plazmidovou DNA vo vodných roztokoch / Daniel Lovíšek ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 445-449 [online]
 23. AFD Účinok nízkoteplotnej plazmy na modelový organizmus Drosophila melanogaster / Martin Marônek... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 466-471 [online]
 24. AFD Vplyv rôzneho zloženia nízkoteplotnej plazmy na mieru adaptívnej / Ľudmila Holubová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 206-211 [online]
 25. AFD Sledovanie interakcie hypericínu a ďalších stresorov na poškodenie DNA ľudských lymfocytov / Veronika Rubintová... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 676-680 [online]
 26. AFD Vplyv nízkoteplotnej plazmy na poškodenie DNA v semenách kukurice / Filip Uhrín ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 795-800 [online]
 27. AFD Effect of cold atmospheric pressure plasma treatment on seed germination and the potential genotoxic impact / Anna Zahoranová ... [et al.]
  In: 22nd Symposium on Application of Plasma Processes and 11th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing [elektronický dokument] : Book of Contributed Papers. - ISBN 978-80-8147-089-9. - Bratislava : Katedra experimentálnej fyziky, 2019. - S. 273-277
 28. AFG Sledovanie biologických účinkov nízkoteplotnej plazmy aplikovanej na semená hrachu (Pisum sativum L.) / Stanislav Kyzek ... [et al.]
  In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. - Roč. 15, č. 1 (2015), s. 83
 29. AFG Bisphenol A as an environmental pollutant with genotoxic effect on human lymphocytes / Ivana Ďurovcová ... [et al.]
  In: MICRO 2018 : Fate and impact of microplastics: knowlwdge, actions and solutions. - ISBN 978-84-09-06477-9. - Siena : Universitá di Siena and Marine Sciences for Society, 2018. - S. 405-405
 30. AFG Interaction between low temperature plasma and pea seeds DNA / Stanislav Kyzek ... [et al.]
  In: 11th International Symposium on Non-Thermal/Thermal Plasma Pollution Control Technology and Sustainable Energy. - ISBN 978-88-6938-129-4. - Padova : Padova University Press, 2018. - S. 138-138
 31. AFG Inactivation of microcenosis on cereals by low-temperature plasma / Lucia Hoppanová ... [et al.]
  In: 11th International Symposium on Non-Thermal/Thermal Plasma Pollution Control Technology and Sustainable Energy. - ISBN 978-88-6938-129-4. - Padova : Padova University Press, 2018. - S. 139-139
 32. AFG Optical diagnostics of DCSBD plasma for bioapplications / Juliana Tomeková ... [et al.]
  In: 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop : Scientific Program & Book of Abstracts. - ISBN 978-80-210-9486-4. - Brno : Masarykova univerzita, 2019. - S. 56-57
 33. AFG Bisphenol A and its effect on photoautrophic and heterotrophic organism / Jana Špačková ... [et al.]
  In: MICRO 2018 : Fate and impact of microplastics: knowlwdge, actions and solutions. - ISBN 978-84-09-06477-9. - Siena : Universitá di Siena and Marine Sciences for Society, 2018. - S. 404-405
 34. AFG Possibilities of DCSBD plasma application in agriculture : Germination improvement and surface disinfection / Anna Zahoranová ... [et al.]
  In: 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop : Scientific Program & Book of Abstracts. - ISBN 978-80-210-9486-4. - Brno : Masarykova univerzita, 2019. - S. 50-51
 35. AFG Optical emission spectroscopy of cold atmospheric pressure plasma generated in air and in mixtures of oxygen and nitrogen for applications in agriculture / J. Tomeková… [et al.]
  In: 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry : Scientific Program and Book Abstracts. - ISBN 978-953-7666-16-3. - Zagreb : Institiute of Physics, 2017. - S. 84
 36. AFG Interaction of non-thermal plasma and Zea mays L. seeds / Ľudmila Holubová ... [et al.]
  In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin. - Roč. 19, č. 1 (2019), s. 85-85
 37. AFH Does abiotic stress cause metabolome alterations in Hypericum spp.? / Bálintová M. ... [et al.] ; recenzenti Eva Čellárová, Dominik Filipp
  In: Genetická konferencia GSGM [elektronický dokument] : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-223-4545-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 49-49 [online]
 38. AFH Endocrine disruptor bisphenol a shows genotoxic effect on eukaryotic cells / Ivana Ďurovcová ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 12, č. Supplement 1 (2019), s. 30-31, Art. No. L-29
 39. AFH Environmental pollutant bisphenol A induces oxidative stress / Ivana Ďurovcová ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. Bilateral Czech and Slovak Meeting [elektronický dokument] : Book of Abstracts. - ISBN 978-80-972247-4-5. - Bratislava : Ústav experimentálnej onkológie, 2019. - S. [1-1] [print]
 40. AFH Non thermal plasma as an iductor of adaptive response in maize seedlings / Ľudmila Holubová ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. Bilateral Czech and Slovak Meeting : Book of Abstracts. - ISBN 978-80-972247-4-5. - Bratislava : Ústav experimentálnej onkológie, 2019. - S. [1-1]
 41. AFH Effect of non-thermal plasma applied on pea seeds / Stanislav Kyzek ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. Bilateral Czech and Slovak Meeting : Book of Abstracts. - ISBN 978-80-972247-4-5. - Bratislava : Ústav experimentálnej onkológie, 2019. - S. [1-1]
 42. AFH Monitoring of the potential genotoxic effect of low temperature plasma in pea seeds / S. Kyzek... [et al.]
  In: 6th International Conference on Plasma Medicine (ICPM-6). - ISBN 978-80-8147-066-0. - Bratislava : FMFI UK, 2016. - S. 66
 43. AFH Genotoxic effect of non-thermal plasma on various biological systems / Stanislav Kyzek ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 12, č. Suppl. 1 (2019), s. 31-31, Art. No. L-30
 44. AFH Determination of genotoxic and antigenotoxic effect by new microscopic method -live cell imaging / Jana Špačková ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 12, č. Suppl. 1 (2019), s. 32-32, Art.No. L-32
 45. AFH Vplyv nízkoteplotnej plazmy na poškodenie plazmidovej DNA / Stanislav Kyzek ... [et al.]
  In: Genetická konferencia GSGM : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-223-4545-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 68-68
 46. AFH Monitoring of low temperature plasma effect in combination with hypericin on human lymphocytes / S. Kyzek... [et al.]
  In: 6th International Conference on Plasma Medicine (ICPM-6). - ISBN 978-80-8147-066-0. - Bratislava : FMFI UK, 2016. - S. 187
 47. AFH Inovatívne formy výučby genetiky na stredných školách - projekt Genetika na kolesách / Andrea Ševčovičová ... [et al.]
  In: Genetická konferencia GSGM : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-223-4545-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 44-44
 48. AFH Účinok potenciálneho liečiva manumycínu A na DNA / Ľudmila Holubová ... [et al.]
  In: Genetická konferencia GSGM : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-223-4545-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 59-59
 49. AFH Live-cell imaging as a new promising approach in genotoxicology / Jana Špačková ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. Bilateral Czech and Slovak Meeting [elektronický dokument] : Book of Abstracts. - ISBN 978-80-972247-4-5. - Bratislava : Ústav experimentálnej onkológie, 2019. - S. [1-1] [print]
 50. AFH Genotoxic effect of low temperature plasma treatment on plant seeds / Stanislav Kyzek... [et al.]
  In: Toxicology Letters. - Vol. 280, Suppl. 1 (2017), s. S119
 51. AFH Study of the potential genotoxic effect of bisphenol A on human cells / Ivana Ďurovcová ... [et al.]
  In: Toxicology Letters. - Roč. 280, suppl. 1 (2017), s. S194
 52. AFH Potential genotoxic effect of low temperature plasma in pea seeds / Stanislav Kyzek... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-972247-2-1. - Bratislava : SAV, 2017. - S. 11
 53. AFH Monitoring the potential genotoxic effect of bisphenol A on eucaryotic cells / Ivana Ďurovcová ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-972247-2-1. - Bratislava : SAV, 2017. - S. 57
 54. AFH Low temperature plasma effect in combination with hypericin on human lymphocytes / Stanislav Kyzek... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. - ISBN 978-80-972247-2-1. - Bratislava : SAV, 2017. - S. 60
 55. BCI Laboratórne cvičenia z genetiky a molekulárnej biológie / Regina Sepšiová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
 56. BEE Study of low-temperature plasma and its influence on DNA of pea seeds / Juliana Tomeková ... [et al.]
  In: Frontiers in Redox Biology and Medicine 8th FiRBaM. - Greifswald : Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie, 2019. - S. 21-21
 57. BFA Plasma decontamination: Oxidative damage of fungal cells induced by plasma without impact on antioxidants in cereals and nuts / Juliana Šimončicová ... [et al.]
  In: 7th International Conference on Plasma Medicine [elektronický dokument]. - Philadephia : Drexel University, 2018. - S. [1-1], nestr. [online]
 58. BFA Potential genotoxic effect of low-temperature plasma on eucaryotic cells / Stanislav Kyzek ... [et al.]
  In: 7th International Conference on Plasma Medicine [elektronický dokument]. - Philadephia : Drexel University, 2018. - S. [1-1], nestr. [online]