Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ADC Synthesis of 3-phenyl-2H,5H-pyrano[3,2-c]chromen-2-one derivatives and their antineoplastic activity / Lucia Kováčiková ... [et al.]
  In: ARKIVOC. - Part 11 (2010), s. 188-203
 2. ADC Molecular structure, pKa, lipophilicity, solubility, absorption, polar surface area, and blood brain barrier penetration of some antiangiogenic agents / Milan Remko, Andrej Boháč, Lucia Kováčiková
  In: Structural Chemistry. - Vol. 22, No. 3 (2011), s. 635-648
 3. ADD Microwave assisted one pot synthesis of 7-substituted 2-(2-oxo-2H-chromen-3-yl)acetic acids as precursors of new anti-tumour compounds / Silvia Kováčová ... [et al.]
  In: Chemical papers. - Vol. 64, No. 6 (2010), s. 806-811
 4. AEG Syntéza farmakofórových ligandov pre VEGFR-2 inhibíciu / Silvia Kováčová ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 102, No. 8 (2008), s. 698-699
 5. AFD Syntéza a biologická aktivita nových typov kancerostatík a nati-angiogeník obsahujúcich pyrano[3,2-c]chromén-2(5H)ónovú nosnú štruktúru / Lucia Kušnierová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia 2007. 2. zväzok - chemická, geologická, geografická a didaktická sekcia. - ISBN 978-80-88870-65-4. - Bratislava : Kartprint, 2007. - S. 6-8
 6. AFE Development of Organic VEGFR-2 Tyrosine Kinase Inhibitors / Andrej Boháč ... [et al.]
  In: Joint Meeting on Medicinal Chemistry. - [S.l.] : [s.n.], 2011. - nestr. [1 s.]
 7. AFH Structure Based Modelling in Development of Pharmacophoric Compouds / Lucia Kušnierová ... [et al.]
  In: Naše proteíny 2010 - Štruktúra a funkcia. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 14
 8. AFK Fragment, click chemistry and structure based approaches in development of VEGFR-2 Tyrosine Kinase Inhibitors / Lucia Kováčiková ... [et al.]
  In: Drug Discovery Chemistry. - Needham : Cambridge Healthtech Institute, 2010. - S. 14
 9. AFK Design, synthesis and evaluation of diarylaminooxazoles – potent KDR ihibitors / Lucia Kováčiková-Kušnierová, Marta Sališová, Andrej Boháč
  In: COST Action CM0602. Inhibitors of angiogenesis: design, synthesis, and biological exploitation(ANGIOKEM). - Milano : University of Milano, 2009. - S. 17
 10. AFK Fragment based click chemistry ligands for development of potent organic KDR inhibitors / Andrej Boháč ... [et al.]
  In: Angiogenesis and cancer: from basic mechanisms to therapeutic applications. - Málaga : Universidad de Málaga, 2008. - nestr. [1 s.]
 11. AFL Synthesis of new pharmacophoric fragments for KDR inhibition / Lucia Lintnerová ... [et al.]
  In: 10 More Years of Chirality in Chemistry and Medicinal Chemistry. - ISBN 978-80-227-2955-0. - Bratislava : STU, 2008. - S. 60
 12. AFL New cancerostatic and anti-angiogenics possessing pyrano[3,2-c]chromen-2(5H)-one leading structure - the synthesis and biological activity / Lucia Kušnierová ... [et al.]
  In: ChemZi. - Roč. 3, č. 1 (2007), s. 117
 13. AFL Synthesis and biological activity of new cancerostatics and anti-angiogenic possesing pyrano[3,2-c]chromen-2(5H)-one leading structure / S. Kováčová ... [et al.]
  In: Synthetic and Natural Compounds in Cancer Therapy and Prevention. - ISBN 978-80-969663-2-5. - Bratislava : Mind and Health, 2007. - S. 71