Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. AAB Rádiolýza v jadrovochemických extrakčných sústavách / Jozef Kuruc
  Piešťany : Turista, 1996
 2. AAB Úvod do hmotnostnej spektrometrie : Chemická literatúra 2. / Jozef Kuruc
  Bratislava : Omega Info, 2004
 3. AAB Geograficko-rádioekologické aspekty využívania jadrovej energie a kontaminácie životného prostredia technogénnymi rádionuklidmi v Ruskej federácii [elektronický dokument] : . / Svetlana Kurucová, Tibor Blažík, Jozef Kuruc
  Bratislava : Omega Info, 2005
 4. AAB Geografické aspekty rádioaktívnej kontaminácie Čeľabinskej oblasti v dôsledku činnosti výrobného združenie Maják / Svetlana Kurucová, Tibor Blažík, Jozef Kuruc
  Bratislava : Omega Info, 2002
 5. ABC Fotochimičeskie prevraščenija soedinenij, soderžaščich dvojnuju C=N-svjaz / Jozef Kuruc, Ľudmila L. Rodina
  In: Sovremennyje problemy organičeskoj chimii. Vypusk 6. Sbornik statej. - Leningrad : Izdateľstvo Leningradskogo universiteta, 1978. - S. 72-94 [3,03 AH]
 6. ACB Chémia vysokých energií. 1. diel: Fotochémia, plazmochémia, sonochémia [elektronický zdroj] : . / Jozef Kuruc
  Bratislava : Omega Info, 2011
 7. ACB Odpady. Nakladanie s tuhým neaktívnym a rádioaktívnym odpadom / Eva Chmielewská, Jozef Kuruc
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2008
 8. ACB Odpady / Eva Chmielewská, Jozef Kuruc
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2008
 9. ACB Rádiobiológia [[elektronický zdroj]] : . / Jozef Kuruc
  Bratislava : Omega Info, 2009
 10. ACB Hmotnostná spektrometria : Tabuľky. / Jozef Kuruc
  Bratislava : Slovkom Servis, 1994
 11. ACB Tabuľky pre hmotnostnú spektrometriu / Jozef Kuruc
  Bratislava : Omega Info, 2000
 12. ACB Názvoslovie anorganických látok. Princípy a príklady / Michal Galamboš ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2009
 13. ADC Radiation degradation of waste waters. I. reverse phase - high performance liquid chromatography and multicompnent UV-VIS analysis of gamma-irradiated aqueous solutions of nitrobenzene / Jozef Kuruc ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 183, No. 1 (1994), s. 99-107
 14. ADC Secondary ion mass spectrometry and alpha-spectrometry of electrodeposited thorium films / Jozef Kuruc ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 292, No. 3 (2012), s. 973-981
 15. ADC Validation of (90)Sr separation method using molecular recognition product AnaLig (R) Sr01 gel and extraction chromatography Sr (R) resin / Veronika Drábová ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 292, No. 3 (2012), s. 1141-1145
 16. ADC Radiation oxidation of phenol in the presence of petrochemical waste-water components / Fedor Macášek ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry - Articles. - Vol. 191, No. 1 (1995), s. 129-143
 17. ADC Gamma-radiolysis of some crown ethers and their analogoues Electron spin resonance spectra of free radicals / Jozef Kuruc, František Šeršeň
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry - Letters. - Vol. 145, No. 3 (1990), s. 197-204
 18. ADC Spin trapping of free radicals generated by gamma-radiolysis of crown ethers and their analogues / Jozef Kuruc
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry - Letters. - Vol. 145, No. 3 (1990), s. 205-213
 19. ADC Radioactive remediation of aquatic ecosystems using microalgae / Dušan Galanda ... [et al.]
  In: Radiation Protection Dosimetry. - Roč. 186, č. 2-3 (2019), s. 296-300
 20. ADC E,Z-fotoizomeracija cikličeskich alfa-ketonitronov / Ľudmila L. Rodina ... [et al.]
  In: Žurnal organičeskoj chimii. - Vol. 14, No. 4 (1978), s. 889-890
 21. ADC Kinetics of Z,E-isomerization of alfa-keto-N-methylnitrones / Jozef Kuruc ... [et al.]
  In: Organic Reactivity. - Vol. 15, No. 3 (1978), s. 322-334
 22. ADC Sintez i strojenie E,Z-izomernych pjatičlennych cikličeskich alfa-keto-N-metilnitronov / Ľudmila L. Rodina, Jozef Kuruc, Irina K. Korobicyna
  In: Žurnal organičeskoj chimii. - Vol. 17, No. 9 (1981), s. 1916-1929
 23. ADC Products of photolysis of nitrobenzene - tetrachloromethane mixtures / Jozef Kuruc, Roman Čech
  In: Radiochemical and Radioanalytical Letters. - Vol. 57, No. 3 (1983), s. 169-176.
 24. ADC Quantum yields of photosubstitution of the nitro group in nitrobenzene-tetrachloromethane mixtures / Jozef Kuruc
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry - Articles. - Vol. 82, No. 1 (1984), s. 93-100
 25. ADC Radiolysis of carbon tetrachloride-nitrobenzene mixtures. Radiation yields of major liquid products / Roman Čech ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry - Letters. - Vol. 86, No. 5 (1984), s. 337-346
 26. ADC Radiation and quantum yields of Cl ions in chlorobenzene, carbon tetrachloride and water two-phase systems / Jozef Kuruc, Anna Hlatká, Roman Čech
  In: Radiation Physics and Chemistry. - Vol. 28, No. 5-6 (1986), s. 467-468
 27. ADC ESR spectra of radicals at a low-temperature X-radiolysis of phosphates / Jozef Kuruc ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry - Letters. - Vol. 127, No. 1 (1988), s. 37-49
 28. ADC X- and gamma-radiolysis of phosphate esters. Electron spin resonance study by the spin trap technique / Jozef Kuruc, Valentin E. Zubarev, Fedor Macášek
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry - Letters. - Vol. 127, No. 3 (1988), s. 177-192
 29. ADC GC-FTIR-MS analysis of volatile radiolytic products in the radiolysis of nitroaniline - carbon-tetrachloride solutions / Jozef Kuruc, Mihir Kurmar Sahoo, Róbert Kubinec
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry - Letters. - Vol. 176, No. 3 (1993), s. 185-197
 30. ADC Statistical suitability testing of the Aliquat-336, AnaLig(A (R)) Pu-02 and TRU(A (R)) Resin use for the (239,240)Pu, (238)Pu determination / Veronika Gardoňová ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 295, No. 2 (2013), s. 1353-1360
 31. ADC Determination of difficult-to-measure actinides in evaporator concentrate / Veronika Drábová ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 302, No. 1 (2014), s. 459-465
 32. ADC Determination of radiation yields of ionogenic products two-phase water - tributylphosphate and water - di(2-ethyl-hexylphosphoric acid) / Juruc Kuruc ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry - Articles. - Vol. 208, No. 1 (1996), s. 351-368
 33. ADC Determination of radiation yields of ionogenic products two-phase water - dibutylphosphate systems by capillary isotachophoresis / J. Kuruc ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry - Articles. - Vol. 208, No. 2 (1996), s. 369-392
 34. ADC Determination of radiolytic products of two-phase tributylphosphate-water systems by capillary isotachophoresis / Alžbeta Petru ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry - Articles. - Vol. 129, No. 2 (1989), s. 229-232
 35. ADC Surface's weights of electrodeposited thorium samples determined by alpha spectrometry / Jana Strišovská ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 288, No. 2 (2011), s. 531-535
 36. ADC Alpha spectrometry and secondary ion mass spectrometry of electrodeposited uranium films / Jozef Kuruc ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 289, No. 2 (2011), s. 611-615
 37. ADC The preparation of the Np-239 tracer from Am-243 and the purification of the stock solution / Jana Strišovská, Veronika Drábová, Jozef Kuruc
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 298, No. 2 (2013), s. 1179-1183
 38. ADC Paramagnetic centers by X-ray-irradiation of aluminium hydroxide EPR spectroscopy, radiation chemical yield and kinetics of thermal decay of paramagnetic centers / Jozef Kuruc
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry - Letters. - Vol. 154, No. 1 (1991), s. 61-72
 39. ADC Radiolysis of water-nitrobenzene-carbon tetrachloride and water-chloorobenzene-carbon tetrachloride two-phase systems / J. Kuruc, A. Hlatká
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry - Letters. - Vol. 166, No. 3 (1992), s. 251-260
 40. ADC Photolysis of water-carbon tetrachloride and water-chlorobenzene saturated solutions and their two-phase systems The quantum yields of chloride ions / J. Kuruc, A. Hlatká
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry - Letters. - Vol. 166, No. 3 (1992), s. 239-250
 41. ADC HPLC profiling of radiolytic products of nitrobenzene - carbon tetrachloride - water two-phase systems / Mihir Kumar Sahoo ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. - Vol. 163, No. 1 (1992), s. 107-112
 42. ADC GC-FTIR-MS analysis of volatile radiolytic products in the radiolysis of nitroaniline-carbon tetrachloride solutions / Jozef Kuruc, M. K. Sahoo
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry - Articles. - Vol. 173, No. 2 (1993), s. 395-407
 43. ADC GC-FTIR-MS analysis of volatile radiolytic products in the radiolysis of dinitrobenzene-carbon tetrachloride solutions / J. Kuruc, M. K. Sahoo, R. Kubinec
  In: Chromatographia. - Vol. 35, No. 9-12 (1993), s. 579-583
 44. ADC GC-FTIR-MS analysis of volatile products in the radiolysis of nitrobenzene-carbon tetrachloride solution / Jozef Kuruc, M. K. Sahoo, P. Kuráň
  In: Chromatographia. - Vol. 35, No. 9-12 (1993), s. 574-578
 45. ADC Radiation chemical yields of main volatile products in the gamma-radiolysis of nitrobenzene and isomeric dinitrobenzene nitrophenol and nitroaniline solns in carbon tetrachloride / Jozef Kuruc, M. K. Sahoo, P. Kuráň
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry - Articles. - Vol. 174, No. 1 (1993), s. 103-114
 46. ADC GC-FTIR-MS analysis of radiolytic products in the radiolysis of nitrophenol solutions ion carbon tetrachloride / Jozef Kuruc ... [et al.]
  In: Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry - Letters. - Vol. 175, No. 5 (1993), s. 359-370
 47. ADE Metóda prípravy stopovacieho rádionuklidu 239Np použitím extrakčnej chromatografie / Jana Strišovská ... [et al.]
  In: Bezpečnost jaderné energie. - Roč. 20, č. 1/2 (2012), s. 27-30
 48. ADE Porovnanie vhodnosti použitia extrakčnej chromatografie a metódy založenej na technológii molekulového rozpoznávania ako separačných metód pre stanovenie rádionuklidov neptúnia a plutónia / Jana Strišovská... [et al.]
  In: Bezpečnost jaderné energie. - Roč. 20, č. 11/12 (2012), s. 373-376
 49. ADE Využitie iónovýmennej chromatografie na elimináciu curia od amerícia pri jeho stanovení metódou kvapalinovej scintilačnej spektrometrie / Veronika Drábová ... [et al.]
  In: Bezpečnost jaderné energie. - Roč. 20, č. 1/2 (2012), s. 31-36
 50. ADE Extrakčno-chromatografické separácie transuránových prvkov plutónia a neptúnia / Jana Strišovská, Dušan Galanda, Jozef Kuruc
  In: Bezpečnost jaderné energie. - Roč. 19, č. 5/6 (2011), s. 167-171
 51. ADF The 30th and 29th anniversaries of the reactor accidents in the A-1 nuclear power plant at Jaslovské Bohunice / Jozef Kuruc, Ľubomír Mátel
  In: Folia Veterinaria. - Vol. 50, No. 3 suppl. (2006), s. S10-S11
 52. ADF Stanovenie uránu a tória vo vzorkách z bane na zlato Rozália pri obci Hodruša-Hámre, Slovensko / Dušan Galanda ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 45, No. 3 (2013), s. 105-110
 53. AEC Solid phase chromatography as a separation method for transuranium elements in monitoring of the environment / Jozef Kuruc ... [et al.]
  In: Environmental Radioactivity in Central Asia. - ISBN 978-601-247-672-6. - Almaty : Kazakh University, 2012. - S. 61-69
 54. AEF 1,3-Sigmatropnyj sdvig protonov pri 1,3-dipoljarnom cyprisoedinenii pjatičlennych cikličeskich alfa-ketonitronov / Jozef Kuruc, Ľudmila L. Rodina, Irina K. Korobitsyna
  In: Topics in chemistry of heterocyclic compounds. Proceedings of the 7th Symposium on Chemistry of Heterocyclic Compounds. - Bratislava : SVŠT, 1981. - S. 226-228
 55. AEG Radiačnochemické výťažky voľných radikálov crown éterov a ich spektrá ESR vo freónových matriciach / Jozef Kuruc, Valentin E. Zubarev, Lenar T. Bugaenko
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 91, No. 9 (1997), s. 775
 56. AEG Fragmentácia cyklických 2-diazo-1,3-diketónov indukovaná elektrónovým úderom / Jozef Kuruc, Erika Kardošová, Valery A. Nikolaev
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 91, No. 9 (1997), s. 777-778
 57. AEG Fragmentácia cyklických diazodiarylmetánov indukovaná elektrónovým úderom / Jozef Kuruc, Erika Kardošová, Ľudmila L. Rodina
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 91, No. 9 (1997), s. 778-779
 58. AFA Issledovanije poverchnostej elektrodeponirovannogo urana i torija metodami mass-spektrometrii vtoričnych ionov (SIMS) i aľfa -spektrometrii / Jozef Kuruc ... [et al.]
  In: 7. meždunarodnyj beremžanovskij sjezd po chimii i chimičeskoj technologii / 7th International Beremzhanov Congress on Chemistry and Chemical technology. - Alma-Ata : Kazachskij nacionaľnyj universitet, 2011. - Nestr. [5 s.]
 59. AFC Možnosti radiačnej oxidácie fenolu v petrochemických odpadových vodách / Fedor Macášek ... [et al.]
  In: CHISA ´94. - Čeladná-Podolánky : CHISA, 1998. - S. 1-23
 60. AFC Ispoľzovanie sorbenta DOWEX dľa razdelenija 241Am ot 244Cm / Veronika Drábová, Jozef Kuruc, Dušan Galanda
  In: Mendelejev 2012. Vserosijskaja konferencija. - ISBN 978-5-98340-269-0. - Sankt-Peterburg : SPGI, 2012. - S. 170-172
 61. AFC The comparative study of uranium isotopes by alpha spectrometry and SIMS first step for quantification of SIMS / Jozef Kuruc ... [et al.]
  In: 29. dny radiační ochrany. Sborník rozšířených abstraktů. - ISBN 978-80-01-03901-4. - Praha : České vysoké učení technické, 2007. - S. 79-82
 62. AFC Objemové aktivity RN-222 vo vzorkách pitnej vody Slovenskej republiky / Jozef Kuruc, Slavka Andrejkovičová, Pavol Rajec
  In: Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství. - ISBN 80-02-01666-1. - České Budějovice : Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, 2004. - S. 63-77
 63. AFC 30th and 29th aniversary of reactor accidents in A-1 NPP Jaslovské Bohunice / Jozef Kuruc, Ľubomír Mátel
  In: 28. dny radiační ochrany. - ISBN 80-01-03575-1. - Praha : ČVUT, 2006. - S. 159-162
 64. AFC Static and dynamic fluorescence of diphenylhexatriene-cyclodextrine "guest-host" nanostructure / Peter Chandoga ... [et al.]
  In: Organic Synthesis in the New Century. - ISBN 5-7997-0421-5. - Saint-Peterburg : Saint-Petersburg State University, 2002. - S. 301-302
 65. AFD On-the-job training on wet chemistry analysis / Fedor Macášek ... [et al.]
  In: IAEA radiochemical workshop. - Bratislava : Comenius University, 1994. - S. 1-20
 66. AFD Komparatívne štúdium rádiolýzy a fotolýzy sústav chlorid uhličitý - nitrobenzén / Marián Bilacic, Jozef Kuruc, Nikola Getoff
  In: 49. zjazd chemických spoločností. Zborník príspevkov 2. - Bratislava : Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 1995. - S. 337-338
 67. AFD Možnosti použitia metód chémie vysokých energií na ochranu životného prostredia / Jozef Kuruc
  In: 49. zjazd chemických spoločností. Zborník príspevkov 2. - Bratislava : Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 1995. - S. 315-320
 68. AFD Radiačná oxidácia fenolu v prítomnosti zložiek petrochemických odpadových vôd / Fedor Macášek ... [et al.]
  In: 49. zjazd chemických spoločností. Zborník príspevkov 2. - Bratislava : Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 1995. - S. 326-327
 69. AFD Assesment of gas production and pressure conditions of fibre reinforced concrete containers under disposal due to microbial degradation and radiolysis of cellulose. The mathematical model / Jozef Kuruc, Peter Kvito
  In: Acta Facultatis Ecologiae Zvolen, 13, Suppl. 1. - Zvolen : Technická univerzita, Fakulta ekológie, 2005. - S. 49-58
 70. AFD Štúdium komplexácie diamidov 2,2-dipyridyl-6,6-dikarboxylovej kyseliny s Am(III) a Eu(III) / Veronika Drábová ... [et al.]
  In: 13. štiavnické dni. Zborník referátov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971150-3-6. - Banská Štiavnica : Združenie pre reguláciu rizika z radónu, 2012. - Nestr. [5 s.] [CD-ROM]
 71. AFD The comparative study of uranium isotopes by alpha spectrometry and secondary ion mass spectrometry. Preliminary results / Jozef Kuruc ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Ecologiae Zvolen, 16, Suppl. 1. - Zvolen : Technická univerzita, Fakulta ekológie, 2007. - S. 83-89
 72. AFD Optimalizácia a akreditácia stanovenia radónu-222 vo vode pomocou Lucasovej cely / Jozef Kuruc, Slávka Andrejkovičová, Pavol Rajec
  In: Hydrochémia 2004 "Nové analytické metódy v chémii vody". - ISBN 80-89062-37-7. - Bratislava : Pobočka SVHS ZSVTS pri Výskumnom ústave vodného hospodárstva, 2004. - S. 263-277
 73. AFD The determination of 226Ra in water samples / Jozef Kuruc, Alexander Čeklovský, Pavol Rajec
  In: Acta Facultatis Ecologiae. - Vol. 12, Suppl. 2 (2004), s. 29-32
 74. AFD 50 rokov chémie vysokých energií. Súčasný stav a perspektívy rozvoja v Slovenskej republike a Českej republike / Jozef Kuruc
  In: 18. Štiavnické dni. Zborník príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971754-3-6. - Banská Štiavnica : Združenie pre reguláciu rizika z radónu, 2017. - S. 29-50 [CD-ROM]
 75. AFD 30. a 29. výročie nehôd na reaktore jadrovej elektrárne A-1 Jaslovské Bohunice - rádioekologické a rádiobiologické následky / Jozef Kuruc, Ľubomír Mátel
  In: 3. rádiobiologická konferencia. - ISBN 80-8077-026-3. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2006. - S. 59-87
 76. AFD Kombinovaná analýza izotopov uránu metódami alfa spektrometrie a hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov (SIMS) / Dávid Harvan ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia 2008. 2. zväzok - geografická, geologická, environmentálna, chemická a didaktická sekcia. - ISBN 978-80-89238-17-0. - Bratislava : IRIS, 2008. - S. 251-253
 77. AFD Stanovenie alfa emitujúcich rádionuklidov v kvapalných rádioaktívnych odpadoch z jadrových elektrární / Jozef Kuruc, Veronika Drábová, Dušan Galanda
  In: 15. štiavnické dni [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971754-0-5. - Banská Štiavnica : Združenie pre reguláciu rizika z radónu, 2014. - Nestr. [7 s.] [CD-ROM]
 78. AFD Banská Štiavnica - the residence of the first technical university in the world and her current inheritors in the Slovak Republic / Jozef Kuruc, Svetlana Kurucová
  In: 19. Štiavnické dni 2018. - ISBN 978-80-971754-4-3. - Banská Štiavnica : Združenie pre reguláciu rizika z radónu, 2018. - S. 17-25
 79. AFD Fykoremediácia 241Am a 239Pu pomocou Chlorella vulgaris / Dominika Tatarová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 961-966 [print]
 80. AFD Wolffov prešmyk cyklických 2-diauo-1,3diketónov v hmotnostnej spektrometrii s elektrónovým úderom - ovládanie ich molekulárnej fragmentácie pomocou nízkoenergetických elektrónov od 18 do 70eV / Jozef Kuruc, Erika Kardošová, Valerij Aleksandrovič Nikolaev
  In: 17. Štiavnické dni. Zborník príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971754-2-9. - Banská Štiavnica : Združenie pre reguláciu rizika z radónu, 2016. - S. 22-34 [CD-ROM]
 81. AFD Stanovenie podmienok pre fykoremediáciu rádionuklidov mikroriasami Dunaliella salina a Chlorella vulgaris / Dominika Tatarová, Dušan Galanda, Jozef Kuruc
  In: 17. Štiavnické dni. Zborník príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971754-2-9. - Banská Štiavnica : Združenie pre reguláciu rizika z radónu, 2016. - S. 49-52 [CD-ROM]
 82. AFD Stanovenie amerícia metódou kvapalinovej scintilačnej spektrometrie / Veronika Drábová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3013-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 841-846 [CD-ROM]
 83. AFD Rádiochemické stanovenie dlhožijúcich rádionuklidov Np-237 a Pu-241 / Jana Strišovská ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3013-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 1075-1080 [CD-ROM]
 84. AFD Databáza INIS a obnova Slovenského národného centra INIS / Jozef Kuruc, Pavol Rajec
  In: 10. banskoštiavnické dni. - ISBN 978-80-89384-00-6. - Nitra : Environment, 2008. - S. 79-92
 85. AFD The study of thorium by alpha spectrometry and secondary ion mass spectrometry / Jana Strišovská ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia 2009. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2639-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 973-977
 86. AFD Radiačný terorizmus Lekársko-biologické a spoločenské aspekty / Jozef Kuruc, Miroslav Labaška
  In: Zabezpečenie kvality v rádiochemických laboratóriách [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-893337-04-0. - Bratislava : OMEGA INFO, 2009. - S. 63-77 [CD-ROM]
 87. AFD Syntéza a vlastnosti superťažkých prvkov / Jozef Kuruc, Ivan Kajan
  In: Zabezpečenie kvality v rádiochemických laboratóriách [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-893337-04-0. - Bratislava : OMEGA INFO, 2009. - S. 177-212 [CD-ROM]
 88. AFD Aplikácia moderných hmotnostno-spektrometrických metód v analýze rádionuklidov a rádioizotopov / Dávid Harvan, Jana Strišovská, Jozef Kuruc
  In: Zabezpečenie kvality v rádiochemických laboratóriách [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-893337-04-0. - Bratislava : OMEGA INFO, 2009. - S. 79-104 [CD-ROM]
 89. AFD What is more dangerous: nuclear power plants or carbon fired power plants? / Jozef Kuruc
  In: Radiation Hygiene Days 1998. - ISBN 80-88806-04-6. - Bratislava : Nuclear Regulatory Authority of SR, 1998. - S. 37-41
 90. AFD Stanovenie vhodného pH pre účinnú fykoremediáciu rádionuklidov mikroriasami Dunaliella salina a Chlorela vulgaris / Dominika Tatarová, Dušan Galanda, Jozef Kuruc
  In: Chémia a technológie pre život [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-4628-1. - Bratislava : STU, 2016. - S. 199-200 [CD-ROM]
 91. AFD Využitie ionizujúceho žiarenia pri ochrane životného prostredia / Jozef Kuruc
  In: Rádioaktivita v životnom prostredí. - Spišská Nová Ves : URANPRESS, 1997. - S. 68-70
 92. AFD Stanovenie ťažko merateľných aktinoidov v kvapalných rádioaktívnych odpadoch / Veronika Drábová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 931-936 [CD-ROM]
 93. AFD Od alchýmie k superaktinoidom. Syntéza aktinoidov a transaktinoidov, hranice periodickej sústavy prvkov / Jozef Kuruc
  In: Jadrová chémia v školstve, výskume, priemysle a prevádzke jadrových elektrární [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971498-8-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 62-106 [DVD]
 94. AFD Alfa spektrometria a hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov tória / Jana Strišovská ... [et al.]
  In: 11. banskoštiavnické dni. - ISBN 978-80-88806-80-6. - [Trnava] : [Slovenská nukleárna spoločnosť], 2009. - S. 91-96
 95. AFD Redukcia obsahu alfa rádionuklidov vo vodných ekosystémoch pomocou mikroriasdy chlamydomonas reinhardtii / Dominika Tatarová ... [et al.]
  In: 20. Štiavnické dni 2019 : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4795-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 155-160
 96. AFE 3-dimensional electron impact mass spectra of diazodiarylmethanes and cyclic alpha-diazidoketones / J. Kuruc ... [et al.]
  In: 9th Spectroscopic Conference. Abstracts. - České Budějovice : Czechoslovak Spectroscopic Society, 1992. - S. 13
 97. AFG Okso-1,3-dipoli v reakcijach s acetilenovymi proizvodnymi / L. L. Rodina, V.V. Dubickij, J. Kuruc
  In: Organičeskij sintez: istorija razvitija i sovremennyje tendencii. - Sankt-Peterburk : Sankt-Peterburskij gosudarstvennyj universitet, 1994. - S. 137
 98. AFG Sintez, fotoizomerizacija i reakcii 1.3-ciklopricojedinenija N-metilnitrona-alfa-4(2,2,5,5-terametiltetragidrofuranona-3) / Jozef Kuruc
  In: Trudy 2. mežvuzovskoj konferencii molodych učonych. - Leningrad : Leningradskij technologičeskij institut, 1976. - S. 71-72
 99. AFG E,Z-Fotoizomerizacija mononitronov cikličeskich alfa-keto-N-metylnitrónov / Ľudmila L. Rodina, Jozef Kuruc, Irina K. Korobitsyna
  In: Tezisy dokladov tretjego vsesojuznogo soveščanija po fotochimii. - Moskva : Sekcija fotochimii naučnogo soveta po chimii vysokich energij AN SSSR, 1977. - S 119
 100. AFG Porovnanie vhodnosti použitia extrakčnej chromatografie a extrakcie na tuhej fáze ako separačných metód pre stanovenie rádionuklidov neptúnia a plutónia / Jana Strišovská ... [et al.]
  In: 34. dny radiační ochrany. Sborník abstraktů. - ISBN 978-80-01-05140-5. - Praha : ČVUT, 2012. - S. 97
 101. AFG Overenie použitia spektrofotometrických titrácií na sledovanie vytvárania komplexov 152Eu a 243Am s komplexotvornými činidlami (diamidy 2,2-bipyridyl-6,6-dikarboxylovej kyseliny) / Veronika Drábová ... [et al.]
  In: 34. dny radiační ochrany. Sborník abstraktů. - ISBN 978-80-01-05140-5. - Praha : ČVUT, 2012. - S. 96
 102. AFG Extrakčná chromatografia ako metóda simultánneho stanovenia Pu a Np v kontaminovaných pôdach / Jana Strišovská, Dušan Galanda, Jozef Kuruc
  In: Czech Chemical Society Symposium Series. - Roč. 14, č. 5 (2016), s. 226-227
 103. AFG Rádiochemické stanovenie plutónia-241 v pôdnej matrici / Jana Ometáková, Dušan Galanda, Jozef Kuruc
  In: 32. dny radiační ochrany. - ISBN 978-80-01-04647-0. - Praha : ČVUT, 2010. - S. 44
 104. AFG Dynamics of fluorescence dyes, diphenyltriene and polytiophens, in free and confined forms / Peter Chendoga ... [et al.]
  In: Modern Trends in Organic Synthesis and Problems of Chemical Education. - St. Petersburg : [s.n.], 2005. - S. 355-356
 105. AFG A separation procedure for the determination of neptunium and plutonium isotopes by extraction chromatography / Jana Strišovská ... [et al.]
  In: 4th International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD 2016) [elektronický zdroj]. - ISBN 978-86-6125-160-3. - Niš : University of Niš, 2016. - S. 389 [online]
 106. AFG Alpha spectometry and secondary ion mass spectrometry of thorium / Jana Strišovská ... [et al.]
  In: 31. dny radiační ochrany. - ISBN 978-80-01-04430-8. - Praha : ČVUT, 2009. - S. 20
 107. AFG Analytical procedure for the determination of non-gamma-emitting radionuclides in radioactive waste / Veronika Drábová ... [et al.]
  In: 17th Radiochemical Conference - Booklet of Abstracts. - ISBN 978-80-01-05504-5. - Praha : České vysoké učení technické, 2014. - S. 315
 108. AFG Electron-impact-induced fragmentation of cyclic 2-diazo-1,3-diketones / J. Kuruc, E. Kardošová, V. A. Nikolaev
  In: Modern Problems of Aliphatic Diazo Compounds Chemistry. - ISBN 5-7997-0211-5. - Saint-Petersburg : Saint-Petersburg State University, 2000. - S. 50
 109. AFG Electron-impact-induced fragmentation of diazodiarylmethanes / J. Kuruc, E. Kardošová, L. L. Rodina
  In: Modern Problems of Aliphatic Diazo Compounds Chemistry. - ISBN 5-7997-0211-5. - Saint-Petersburg : Saint-Petersburg State University, 2000. - S. 51
 110. AFG Mass spectrometric and FT-IR indentification of volatile products of radiolysis of nitrobenzene-carbon tetrachloride water systems / M. K. Sahoo, J. Kuruc
  In: 9th Spectroscopic Conference. Abstracts. - České Budějovice : Czechoslovak Spectroscopic Society, 1992. - S. 26
 111. AFG Sanácia kontaminovaných vôd pomocou bioremediácie mikroriasami Chlorella vulgaris a Scenedesmus obliquus / Dominika Tatarová, Dušan Galanda, Jozef Kuruc
  In: 40. Dny radiační ochrany [elektronický dokument] : sborník abstraktů. - ISBN 978-80-01-06504-4. - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2018. - S. 94-94 [online]
 112. AFG Database INIS and up-grade of the INIS Slovak National Centre / Jozef Kuruc, Pavol Rajec
  In: 30. Days of Radiation Protection. - ISBN 978-80-89384-01-3. - Nitra : Environment, 2008. - S. 313-316
 113. AFH Determination of ionogenic radiolytical products of two-phase water-tributylphosphate and di-(2-etylhexyl) phosphoric acid systems by capillary isotachophoresis / J. Kuruc ... [et al.]
  In: Proceedings of 6th international conference separation of ionic solutes. SIS ´95. - Bratislava : Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 1995. - S. 109
 114. AFH Vplyv gama žiarenia na fyzikálno-chemické vlastnosti kompozitných materiálov / Jozef Kuruc ... [et al.]
  In: 49. zjazd chemických spoločností. Zborník príspevkov, Vol. 2. - Bratislava : Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 1995. - S. 346-347
 115. AFH 1,3-Sigmatropic shift of proton by 1,3-dipolar cycloaddition five membered rings of alpha-ketonitrones / Jozef Kuruc, Ľudmila L. Rodina, Irina K. Korobitsyna
  In: 7th Symposium on Chemistry of Heterocyclic Compounds. - Bratislava : SVŠT, 1981. - S. 68
 116. AFH Determination of ionogenic radiolytical products of two-phase water-dibutylphosphate systems by capillary isotachophoresis / J. Kuruc ... [et al.]
  In: Proceedings of 6th international conference separation of ionic solutes. SIS ´95. - Bratislava : Slovenská chemická spoločnosť pri SAV, 1995. - S. 107
 117. AFH Preparatívna fotosyntéza cyklických Z-alfa-keto-N-metylnitrónov / Jozef Kuruc, Ľudmila L. Rodina, Irina K. Korobitsyna
  In: Nové syntetické postupy. - Bratislava : Slovenská chemická spoločnosť a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 1985. - S. 49
 118. AFH Photolysis of the binary nitrobenzene - terachloromethane mixture / Jozef Kuruc
  In: 10th Radiochemical Conference. - Praha : Czechoslovak Chemical Society, 1982. - S. 23
 119. AFH Černobyľ po 25. rokoch / Jana Strišovská ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2012. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-3-3. - Banská Bystrica : Preveda, 2012. - S. 66 [CD-ROM]
 120. AFH Optimalisation of radon-222 determination in water by Lucas cell technique / S. Andrejkovičová ... [et al.]
  In: 10th International Conference SIS ´03. Separation of Ionic Solutes. - ISBN 80-223-1877-9. - Bratislava : Comenius University, 2003. - S. 129-130
 121. AFH Phycoremediation as a potential method for the decontamination of wastewater using green microalgae Chlorella vulgaris and Scenedesmus obliquus / Dominika Tatarová ... [et al.]
  In: Book of abstracts 19th Štiavnica Days 2018. - ISBN 978-80-971754-5-0. - Banská Štiavnica : Association for Radon Risk Regulation, 2018. - S. 32-32
 122. AFH Aplikácia iónovýmennej chromatografie na elimináciu curia od amerícia pri jeho stanovení metódou kvapalinovej scintilačnej spektrometrie / Veronika Drábová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2011. - ISBN 978-80-970712-1-9. - Banská Bystrica : Preveda, 2011. - S. 147
 123. AFH Fykoremediácia ako potenciálna metóda dekontaminácie vôd / Dominika Tatarová, Dušan Galanda, Jozef Kuruc
  In: ChemZi. - Roč. 13, č. 1 (2017), s. 115
 124. AFH Príprava stopovača 239Np z 243Am / Jana Strišovská ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2011. - ISBN 978-80-970712-1-9. - Banská Bystrica : Preveda, 2011. - S. 64
 125. AFH Metóda prípravy stopovacího rádionuklidu 239Np použitím extrakčnej chromatografie / Jana Strišková ... [et al.]
  In: 33. dni radiačnej ochrany. - ISBN 978-80-89384-04-4. - Nitra : Environment, 2011. - S. 64
 126. AFH Geographic aspects of radioactive contamination of the Chelyabinsk region in impact of the activities of production association Mayak / Svetlana Kurucová, Tibor Blažík, Jozef Kuruc
  In: Študentská vedecká konferencia 2003. - Bratislava : SAV, PRIF UK, 2003. - S. 40
 127. AFH Využitie iónovýmennej chromatografie na elimináciu curia od amerícia pri jeho stanovení metódou kvapalinovej scintilačnej spektrometrie / Veronika Drábová ... [et al.]
  In: 33. dni radiačnej ochrany. - ISBN 978-80-89384-04-4. - Nitra : Environment, 2011. - S. 65
 128. AFH High-energy chemistry - interdisciplinarny science. Present state and perspectives of development in the Slovak republic and the Czech republic / Jozef Kuruc
  In: ChemZi. - Roč. 13, č. 1 (2017), s. 116
 129. AFH Radiacionaja ustojčivosť rastvorov dikarbolida kobalta v dvuchfaznych sistemach / Fedor Macášek ... [et al.]
  In: Sympózium krajín RVHP "Issledovania v oblasti pererabotki oblučenovo topliva". - [s.l.] : [s.n.], 1985. - [S. 1]
 130. AFH Stanovenie izotopov plutónia 238Pu a 239+240Pu v popole rýb metódou extrakčnej chromatografie / Jana Strišovská ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2013. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-4-0. - Banská Bystrica : Preveda, 2013. - S. 63 [CD-ROM]
 131. AFH Chlamydomonas reinhardtii a Scenedesmus obliquus ako potenciálne mikroriady pre bioremediáciu vôd / Dušan Galanda, Dominika Tatarová, Jozef Kuruc
  In: 39. dni radiačnej ochrany : Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-89702-40-4. - Bratislava : Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotnej univerzity, 2017. - S. 59
 132. AFH Ovládanie molekulárnej fragmentácie diazodiarylmetánov pomocou nízkoenergetických elektrónov od 17do 70 eV / Jozef Kuruc, Erika Kardošová, Ľudmila Leonidovna Rodina
  In: 16. štiavnické dni. - ISBN 978-80-971754-1-2. - Banská Štiavnica : Združenie pre reguláciu rizika z radónu, 2015. - S. 17
 133. AFH Internet and information about nuclear sciences The world wide web virtual library: nuclear sciences / Jozef Kuruc
  In: 51. zjazd chemických spoločností. Zborník príspevkov 2. - ISBN 80-227-1250-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 1999. - S. F-PO6
 134. AFH The optimation for determination od radon-222 in water by Lucas cell technique / Slavka Andrejkovičová, Jozef Kuruc
  In: Študentská vedecká konferencia 2003. - Bratislava : SAV, 2003. - S. 185
 135. AFH Spin trapping in the radiolysis of phosphate esters / V.E. Zubarev, J. Kuruc, F. Šeršeň
  In: 6th Symposium on Photochemical and Thermal Reactions of Coordination Compounds (SOPTROCC 6). Proceedings. - Bratislava : [s.n.], 1988. - S. 181-182
 136. AFH HPLC profiling of radiolytic products of nitrobenzenecarbon tetrachloride - water mixtures / Mihir Kumar Sahoo ... [et al.]
  In: Separation of Ionic Solutes SIS´91. - Bratislava : [s.n.], 1991. - S. 19
 137. AFH Radiation-chemical yields of free radicals of crown ethers and their EPR spectra in freone matrix (in Slovak) / J. Kuruc, V. E. Zubarev
  In: 18. EPR seminár. - Bratislava : Slovak Chemical Society, 1992. - S. 18
 138. AFH GC-FTIR-MS analysis of volatile radiolytic products in the gamma-radiolysis of nitrophenol solutions in carbon tetrachloride / M. K. Sahoo ... [et al.]
  In: 10th Conference on Chromatographic Methods. Abstracts. - Bratislava : Slovak Chemical Society, 1992. - S. 32-33
 139. AFH Použitie alfa spektrometrie a hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov na stanovenie tória / Jana Strišovská ... [et al.]
  In: Prvá interaktívna konferencia mladých vedcov. - ISBN 978-80-89070-40-4. - Námestovo : Štúdio F, 2009. - S. 73
 140. AFH RP-HPLC and multicomponent UV-VIS analysis of gamma-irradiated aqueous solutions of nitrobenzene / Jozef Kuruc ... [et al.]
  In: Separation of Ionic Solutes SIS´93. - Bratislava : PRIF UK, 1993. - S. 15
 141. AGI Kinetika rádiolýzy dvojfázových systémov / Roman Čech ... [et. al.]
  Bratislava : Chemický ústav UK, 1983
 142. AGI Rádiolýza dvojfázových sústav s halogén uhľovodíkom a dikarbolidom kobaltitým / Roman Čech ... [et. al.]
  Bratislava : Chemický ústav UK, 1984
 143. AGI Fotolýza zmesi nitrobenzén-chlorid uhličitý a vplyv dikarbollidu kobaltitého na hlavné produkty rádiolýzy / Roman Čech ... [et. al.]
  Bratislava : Chemický ústav UK, 1982
 144. AGI Príprava a vlastnosti halogenderivátov dikarbolidu kobaltitého s extraktom nitrobenzen-chlorid uhličitý / Roman Čech ... [et. al.]
  Bratislava : Chemický ústav UK, 1979
 145. AGI Transportné vlastnosti a radiačná stabilita makrocyklických ligandov / Rudolf Kopunec ... [et. al.]
  Bratislava : Chemický ústav UK, 1987
 146. BAB Minulosť a súčasné trendy jadrovej chémie / Jozef Beláň ... [et al.]
  Bratislava : Omega Info, 2007
 147. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia : 8. zv. : Kalh-Kokp. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2016
 148. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia : 7. zv. : In-Kalg. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2013
 149. BCB Odpadové hospodárstvo / Eva Chmielewská, Jozef Kuruc
  Bratislava : Príroda, 2010
 150. BCI Chemické a rádioaktívne kontaminanty životného prostredia [elektronický zdroj] : Prednášky, semináre a laboratórne cvičenia. / Ľubomír Mátel ... [et al.]
  Bratislava : Omega Info, 2006
 151. BCI Chemické a rádioaktívne kontaminanty životného prostredia / Juraj Tölgyessy ... [et al.]
  Bratislava : Omega Info, 2006
 152. BCI Cvičenie z jadrovej chémie II a Metrológie jadrového žiarenia / Vladimír Mikulaj ... [et al.]
  Bratislava : PRIF UK, 1982
 153. BCI Základy rádiochémie / Ľubomír Mátel ... [et al.]
  Bratislava : Omega Info, 2004
 154. BEE Optimalizácia experimenti na fykoremediáciu alfa rádionuklidov / Dominika Tatarová ... [et al.]
  In: 4th Student Conference on Nuclear Enginnering - Šimáně 2019. - ISBN 978-80-01-06678-2. - Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2019. - S. 50-52
 155. BEF Bioremediácia 137CS a 60CO vybranými druhmi mikrorias v kontaminovaných vodných roztokoch / Dominika Tatarová, Dušan Galanda, Jozef Kuruc
  In: Odborná konferencia MG SNUS 2018. - ISBN 978-80-89928-02-6. - Trnava : Slovenská nukleárna spoločnosť, 2018. - S. 39-44
 156. BEF Stanovenie obsahu izotopov uránu a tória extrakciou na tuhej fáze a alfa spektrometriou vo vzorkách z bane na zlato Rozália (Hodruša-Hámre, Slovensko) / Jozef Kuruc ... [et al.]
  In: 14. Štiavnické dni [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971520-2-4. - Banská Štiavnica : Združenie pre reguláciu rizika z radónu, 2013. - Nestr. [10 s.] [CD-ROM]
 157. BFA Determination of Am, Np, Pu using host-guest materials and extraction chromatography / Dušan Galanda ... [et al.]
  In: 6th International Symposium on Application of Chemical and Analytical Technologies in Nuclear Industries. - Daejeon : Korea Atomic Energy Research Institute, 2014. - S. 15-16
 158. BFA Removal of selected gamma and alpha radionuclides from aquatic solutions using Chlamydomonas reinhardtii, Scenedesmus obliquus and Chlorella vulgaris / Dominika Tatarová ... [et al.]
  In: 5th International Conference on Environmental Radioactivity : Variations of Environmental Radionuclides. - Praha : [s.n.], 2019. - S. 140-140, ID 184
 159. DAI E,Z-Foto- i termoizomerizacija pjatičlennych cikličeskich alfa-keto-N-metilnitronov : Dissertacija na soiskanie učonoj stepeni kandidata chimičeskich nauk. / Jozef Kuruc
  Leningrad : [s.n.], 1978
 160. FAI Minulosť a súčasné trendy jadrovej chémie / Zost. Ľubomír Mátel, Jozef Kuruc
  Bratislava : Omega Info, 2007
 161. FAI Separation of Ionic Solutes. Vol. VII : Abstracts of the 7th International Conference Separation of Ionic Solutes, SIS'97 Piešťany Spa, Slovakia. May 18-23, 1997. / Zost. Fedor Macášek, Jozef Kuruc
  Bratislava : Omega Info, 1997
 162. FAI Separation of Ionic Solutes. Vol. VIII : Abstracts of the 87th International Conference Separation of Ionic Solutes, SIS'99 Stará Lesná, Slovakia. September 11-16, 1999. / Zost. Jozef Kuruc, Pavol Rajec
  Bratislava : Omega Info, 1999
 163. GAI Súčasný stav a perspektívy radiačnej úpravy kompozitných materiálov / Pavol Rajec, Ľubomír Mátel, Jozef Kuruc
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1989
 164. GAI Vplyv gamma žiarenia na fyzikálno-mechanické vlastnosti polymérnych kompozitov / Pavol Rajec ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1990
 165. GAI Stanovenie hlavných produktov rádiolýzy zmesi nitrobenzén-CC1 4 - HNO3 / R. Čech ... [et. al.]
  Bratislava : Chemický ústav UK, 1981
 166. GAI Odhad rýchlosti tvorby plynov a tlakových podmienok vznikajúcich pri dlhodobom uložení vo VBK v dôsledku mikrobiálneho a radiačnochemického rozkladu celulózy : Matematický model tlaku plynov vo VBK. / Jozef Kuruc
  Bratislava : Omega Info, 2002
 167. GAI Vyhodnotenie kvalifikovaného odhadu tvorby plynov a možnosti ich minimalizácie pri dlhodobom uložení RAO / Jozef Kuruc, Fedor Macášek, Nadežda Kolarova
  Bratislava : [s.n.], 2000
 168. GII The role of the chemical sciences in European energy policy / Richard Pike ... [et al.]
  In: Chemistry and Enegy. - Brussels : EuCheMS AISBL, 2008. - S. 1-8
 169. GII Hmotnostná spektrometria [elektronický dokument] : . / Jozef Kuruc
  Bratislava : Omega Info, 2007
 170. GII INIS Database Supports University Programme in Slovakia / Jozef Kuruc, Silvia Dulanská
  In: Nuclear Information and Knowledge. - No. 4 (2007), s. 17