Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. AFD Vplyv použitia silikónového krúžku na vaskulatúru chorioalantoickej membrány prepelice japonskej (Coturnix japonica) The effect of silicone ring application on CAM vasculature in Japanese quail (Coturnix japonica) / Majlinda Meta ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 385-390 [print]
 2. AFD Vplyv nádorových buniek a hypericínu na expresiu génov dôležitých pre angiogenézu na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány Effect of tumour cells and hypericin application on gene expression related to the angiogenesis / Barbora Kundekova ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 332-337 [print]
 3. AFH Turkey (Meleagris gallopavo) chorioallantoic membrane assay - rare model for experimental oncology / Boris Bilčík ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. Bilateral Czech and Slovak Meeting [elektronický dokument] : Book of Abstracts. - ISBN 978-80-972247-4-5. - Bratislava : Ústav experimentálnej onkológie, 2019. - S. 74-74, Nestr. [print]
 4. AFH Quail CAM as a tool for diagnosis of microbiological and oncological diseases / Barbora Kundeková ... [et al.]
  In: Slovak Journal of Animal Science. - Roč. 51, č. 4 (2018), s. 172-172
 5. AFH Influence of tumor cell transplantation on the expression of genes Quek1, Quek2 and FREK using CAM model / Mariana Máčajová ... [et al.]
  In: Genetic Toxicology and Cancer Prevention. Bilateral Czech and Slovak Meeting [elektronický dokument] : Book of Abstracts. - ISBN 978-80-972247-4-5. - Bratislava : Ústav experimentálnej onkológie, 2019. - S. [1-1] [print]
 6. BFA Farmakokinetika hypericínu v komplexe s HDL a LDL na modeli CAM prepelice japonskej (Coturnix japonica) / Mariana Máčajová ... [et al.]
  In: 95. Fyziologické dny [elektronický dokument]. - Praha : [s.n.], 2019. - S. 88-89 [online]