Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ADC Migration patterns of sterlet (Acipenser ruthenus, Linnaeus 1758) in the Middle Danube assessed by 1 year acoustic telemetry study / Maroš Kubala, Martin Farský, Ladislav Pekárik
  In: Journal of applied ichthyology. - Roč. 35, č. 1 (2019), s. 54-60
 2. ADF Reprodukčné parametre Býčka rúrkonosého na vybraných lokalitách Žitného ostrova / Eva Záhorská, Maroš Kubala
  In: Biodiversity & Environment. - Roč. 11, č. 2 (2019), s. 72-79
 3. ADF Efektivita umelého vysadzovania jesetera malého (Acipenser ruthenus, Linneaus 1758) do slovensko-maďarského úseku Dunaja / Maroš Kubala, Martin Farský, Ladislav Pekárik
  In: Scientia et Eruditio [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 3 (2017), s. 25-31 [online]
 4. AFG Akustická telemetria jesetera malého v slovensko-maďarskom úseku Dunaja / Maroš Kubala, Ladislav Pekárik
  In: RYBIKON 2018 : sborník příspěvků z konference. - ISBN 978-80-7509-572-5. - Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2018. - S. 77-77
 5. AFG Komparativní morfometrie skokanů rodu Pelophylax (Amphibia, Ranidae) v oblasti západního Balkánu / Petr Papežík ... [et al.]
  In: Zoologické dny : sborník abstraktů z konference, Olomouc 6. - 7. února 2020. - ISBN 978-80-87189-32-0. - Praha : Akademie věd České republiky, 2020. - S. 151-151
 6. AFH Súčasný stav jeseterov Dunaja a jeho povodí / Maroš Kubala, Ladislav Pekárik
  In: Limnologický spravodajca. - Roč. 13, č. 1 (2019), s. 12-12
 7. AFH Migračné vzory jesetera malého (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758) v slovensko-maďarskom úseku Dunaja získané pomocou akustickej telemetrie / Maroš Kubala, Martin Farský, Ladislav Pekárik
  In: Zborník abstraktov z vedeckého kongresu "Zoológia 2018" : 22. - 24. november 2018, Zvolen. - ISBN 978-80-228-3112-3. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018. - S. 63-63
 8. BFA Reconnecting potential of the river sections with the historical occurrence of sturgeons in Slovakia / Ladislav Pekárik, Maroš Kubala
  In: Riverine landscapes as coupled socio-ecological systems [elektronický dokument] : 6th biennial Symposium of the International Society for River Science. - Wien : Universität für Bodenkultur Wien, 2019. - S. 169-169 [online]
 9. BFA Modelling of potential sturgeon habitats in the Danube river and its tributaries / Maroš Kubala ... [et al.]
  In: Riverine landscapes as coupled socio-ecological systems [elektronický dokument] : 6th biennial Symposium of the International Society for River Science. - Wien : Universität für Bodenkultur Wien, 2019. - S. 168-168 [online]