Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ADC Mineralogy of the epithermal precious and base metal deposit Banská Hodruša at the Rozália Mine (Slovakia) / Alexander Kubač ... [et al.]
  In: Mineralogy and Petrology. - Roč. 112, č. 5 (2018), s. 705-731
 2. ADM Hydrotermálna Pb-Zn polymetalická mineralizácia na lokalite Marianka (Malé Karpaty), Slovenská republika / Alexander Kubač ... [et al.]
  In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. - Vol. 22, No. 1 (2014), s. 56-67
 3. ADN Epithermal Au-Ag mineralisation at the locality Prochot-lazy in the mantle of the Štiavnica Stratovolcano / Peter Koděra ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 8, č. 2 (2016), s. 149-163
 4. ADN Mineralogy of ore dressing products from Banská Hodruša Au (Ag, Pb, Cu) epithermal deposit / Martin Chovan ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 8, č. 2 (2016), s. 203-216
 5. AED Mineralógia a genéza polymetalickej Pb-Zn mineralizácie na lokalite Marianka (Malé Karpaty) / Alexander Kubač ... [et al.]
  In: Geochemické aspekty štúdia zóny hypergenézy. Vedecký zborník. - ISBN 978-80-223-3967-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 43-45
 6. AFC Gold in the Rozália mine Au deposit (Hodruša - Hámre, Slovakia) / Alexander Kubač ... [et al.]
  In: Proceedings of the international symposium CEMC 2014. - ISBN 978-80-210-6832-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - S. 72-73
 7. AFC Hydrothermal alteration of a shallow-dipping epithermal Au-Ag-Pb-Zn-Cu deposit in Banská Hodruša, Slovakia / Peter Koděra ... [et al.]
  In: Mineral Resources to Discover. Proceedings of the 14th Biennial SGA Meeting, Quebéc, Canada, Volume 1. - ISBN 978-2-9816898-0-1. - Quebec : Society for Geology Applied to Mineral Deposit, 2017. - S. 159-162
 8. AFD Mineralógia epitermálnej Au mineralizácie vo východnej časti bane Rozália (Hodruša-Hámre) / Alexander Kubač ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 1234-1239 [CD-ROM]
 9. AFD Minerálne asociácie epitermálnej Au mineralizácie v bani Rozália (Hodruša-Hámre) / Alexander Kubač ... [et al.]
  In: Geochémia 2013. - ISBN 978-80-89349-91-1. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2013. - S. 101-104
 10. AFD Structural control of the Banská Hodruša ore deposit (Štiavnica Stratovolcano) / Rastislav Vojtko ... [et al.]
  In: Proceedings of the Geologica Carpathica 70 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-85754-42-1. - Bratislava : Ústav vied o zemi, 2019. - S. 45-48 [print]
 11. AFD Predbežné výsledky štúdia genézy epitermálnej Au mineralizácie vo východnej časti bane Rozália (Hodruša-Hámre) / Alexander Kubač ... [et al.]
  In: Geochémia 2015. - ISBN 978-80-8174-015-2. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2015. - S. 104-107
 12. AFD Mineralógia a hydrotermálne alterácie epitermálnej Au-Ag mineralizácie na lokalite Prochot-Lazy, vrt PT-1 (Štiavnický stratovulkán) / Alexander Kubač ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 1315-1321 [CD-ROM]
 13. AFD Mineralogické a chemické zloženie koncentrátov a odpadu z flotačnej úpravne Au, Ag-sulfidického ložiska banská Hodruša / Martin Chovan ... [et al.]
  In: Geochémia 2016. Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. - ISBN 978-80-8174-023-7. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2016. - S. 56-59
 14. AFD Nové mineralogicko-genetické výsledky štúdia epitermálnej Au-Ag-Pb-Zn-Cu mineralizácie vo východnej časti bane Rozália (Hodruša-Hámre) / Alexander Kubač ... [et al.]
  In: Nerastné suroviny v 21. storočí. - ISBN 978-80-8060-389-2. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2016. - S. 28-30
 15. AFD Hydrotermálne premeny vo východnej časti drahokovovo-polymetalického ložiska Banská Hodruša / Peter Koděra ... [et al.]
  In: Geochémia 2016. Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. - ISBN 978-80-8174-023-7. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2016. - S. 68-71
 16. AFD Nové výsledky mineralogicko-ložiskového výskumu Au (Ag, Pb, Cu, Zn) ložiska Banská Hodruša / Martin Chovan ... [et al.]
  In: Nerastné suroviny v 21. storočí. - ISBN 978-80-8060-389-2. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2016. - S. 16-17
 17. AFD Charakteristika illitu na epitermálnom Au-Ag-Pb-Zn-Cu ložisku Banská Hodruša ako indikátora podmienok hydrotermálnych premien / Peter Uhlík ... [et al.]
  In: Geochémia 2017. Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. - ISBN 978-80-8174-027-5. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2017. - S. 148-151
 18. AFD Drahokovová mineralizácia a alterácie epitermálneho žilného systému Prochot-Lazy v Štiavnickom stratovulkáne / Peter Koděra ... [et al.]
  In: Geochémia 2017. Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. - ISBN 978-80-8174-027-5. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2017. - S. 75-78
 19. AFD Mineralógia a genéza epitermálnej Au-Ag-Pb-Zn-Cu mineralizácie vo východnej časti bane Rozália (Hodruša-Hámre) / Alexander Kubač ... [et al.]
  In: Geochémia 2017. Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. - ISBN 978-80-8174-027-5. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2017. - S. 86-87
 20. AFD Genetické aspekty epitermálnej drahokovovo-polymetalickej mineralizácie na ložisku Banská Hodruša / Alexander Kubač ... [et al.]
  In: Geochémia 2018 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. - ISBN 978-80-8174-036-7. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2018. - S. 80-83
 21. AFG Štruktúrna kontrola epitermálneho ložiska Banská Hodruša (štiavnický stratovulkán) / Rastislav Vojtko ... [et al.]
  In: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti : sborník Abstrakt. - ISBN 978-80-87487-24-2. - Beroun : Česká geologická společnost, 2019. - S. 76-76
 22. AFG Illites and chlorites in hydrothermal alteration of a shallow-dipping epithermal Au-Ag-Pb-Zn-Cu deposit Banská Hodruša, Slovakia / Peter Koděra ... [et al.]
  In: 9th Mid-European Clay Conference : Conference Book. - ISBN 978-953-6907-71-7. - Zagreb : Croatian Geological Society, 2018. - S. 61-61
 23. AFH Sulfidy a teluridy Ag a Au z bane Rozália (Banská Hodruša) / Martin Chovan ... [et al.]
  In: Mineralogicko-petrologická konferencia Petros 2017. Zborník recenzovaných abstraktov a príspevkov. - ISBN 978-80-223-4305-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 16-17
 24. AFH Structure of the epithermal Au-Ag deposit of Banská Hodruša (Štiavnica Stratovolcano, Western Carpathians) / Rastislav Vojtko ... [et al.]
  In: Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : Abstract book. - ISBN 978-80-223-4615-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 130-131
 25. BEE Fluid characteristics and evolution of the detachment-hosted epithermal Au-AG-Pb-Zn-Cu deposit Banská Hodruša, Slovakia / Alexander Kubač ... [et al.]
  In: Proceedings of the 15th Quadrennial International Association on the Genesis of Ore Deposits Symposium. - Buenos Aires : Institute of Geology and Mineral Resources, 2018. - S. 21-22
 26. BEF Field Stop 1: Hodruša Hámre, Rozália gold mine Mid-conference excursion A / Peter Koděra ... [et al.]
  In: Joint 5th Central-European Mineralogical Conference and 7th Mineral Sciences in the Carpathians Conference : Excursion Guide. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 16-21
 27. BFA Characteristics of a detachment-hosted epithermal gold deposit - example from Banská Hodruša, Slovakia / Peter Koděra ... [et al.]
  In: SEG 2017: Ore Deposits of Asia: China and Beyond [elektronický zdroj]. - [S.l.] : [s.n.], 2017. - Nestr. [online] [1 s.]