Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ACA Tvorba map : učební text Ostravské univerzity. / Jan Miklín ... [et al.]
  Ostrava : Ostravská univerzita, 2018
 2. ADC City divided place names and nationalism in the Czech-Polish borderlands / Přemysl Mácha, Horst Lassak, Luděk Krtička
  In: Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft. - č. 160 (2018), s. 303-329
 3. ADC Urban Shrinkage and Sustainability: Assessing the Nexus between Population Density, Urban Structures and Urban Sustainability / Ondrej Slach ... [et al.]
  In: Sustainability [elektronický dokument]. - Roč. 11, č. 15 (2019), s. [1-22], Art. No. 4142 [online]
 4. ADC Temporary use and brownfield regeneration in post-socialist context: from bottom-up governance to artists exploitation / Vojtěch Bosák ... [et al.]
  In: European Planning Studies. - Roč. 28, č. 3 (2020), s. 604-626
 5. ADM Development versus conservation: evaluation of landscape structure changes in Demänovská Valley, Slovakia / Luděk Krtička, Ivana Tomčíková, Iveta Rakytová
  In: Journal of Mountain Science. - Roč. 15, č. 6 (2018), s. 1153-1170
 6. AFD Změny krajinné struktury v Demänovské dolině / Luděk Krtička
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 1288-1294 [online]
 7. AFD Změny urbanizované krajiny v městské funkční oblasti Ostravy v kontextu rezidenční suburbanizace / Luděk Krtička
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 1408-1414 [online]
 8. AFD Identifikace Land Cover Flows ve změnových vrstvách Urban Atlas / Luděk Krtička ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 1165-1170 [print]
 9. AFH Kvantifikace čistých vs. hrubých změn ve využití krajiny a krajinného pokryvu v městských funkčních oblastech Česka využitím dat Urban Atlas / Luděk Krtička
  In: Zborník abstraktov z 8. medzinárodného geografického kolokvia. - ISBN 978-80-8152-646-6. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - S. 18-19
 10. AFH Adaptační strategie statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývajíci ze změny klimatu-vybrané problémy z pohledu geoinformatika / Luděk Krtička
  In: Geografia na vzostupe? : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-223-4576-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 75-75
 11. EDI Udržitelné plánování městských regionů jihovýchodní Asie / Luděk Krtička
  In: Životné prostredie. - Roč. 53, č. 2 (2019), s. 123-124