Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ACB Metódy etologického výskumu [elektronický zdroj] : . / Lucia Kršková, Lucia Olexová, Katarína Pichová
  Nitra : ASAP-translation.com, 2015
 2. ADC Influence of up-regulated renin-angiotensin system on the exploration, anxiety-related behavior and object recognition / Lucia Kršková ... [et al.]
  In: Acta Biologica Hungarica. - Vol. 60, No. 4 (2009), s. 369-383
 3. ADC Guinea pigs-the "small great" therapist for autistic children, or: Do guinea pigs have positive effects on autistic child social behavior? / Lucia Kršková, Alžbeta Talarovičová, Lucia Olexová
  In: Society and Animals. - Vol. 18, No. 2 (2010), s. 139-151
 4. ADC Relationship Between Behavioural Traits and Performance Test Scores in Sport Horses / Lucia Kršková, Juraj Mlynek, Marko Halo
  In: Acta veterinaria Brno. - Vol. 72, No. 3 (2003), s. 429-435
 5. ADC Dim light at night attenuates circadian rhythms in the cardiovascular system and suppresses melatonin in rats / Ľuboš Molčan ... [et al.]
  In: Life Sciences. - Roč. 231 (2019), s. [1-[9, Art. No. 16568
 6. ADC Animal models of autism with a particular focus on the neural basis of changes in social behaviour: An update article / Lucia Olexová ... [et al.]
  In: Neuroscience Research. - Vol. 74, Iss. 3 (2012), s. 184-194
 7. ADC Increased sociability and gene expression of oxytocin and its receptor in the brains of rats affected prenatally by valproic acid / Peter Štefánik, Lucia Olexová, Lucia Kršková
  In: Pharmacology Biochemistry and Behavior. - Vol. 131, April (2015), s. 42-50
 8. ADC Prenatal exposure to angiotensin II increases blood pressure and decreases salt sensitivity in rats / Pavel Svitok ... [et al.]
  In: Clinical and Experimental Hypertension. - Vol. 39, No. 6 (2017), s. 489-494
 9. ADC Testosterone enhancement during pregnancy influences social coping and gene expression of oxytocin and vasopressin in the brain of adult rats / Zuzana Dzirbíková ... [et al.]
  In: Acta Neurobiologiae Experimentalis. - Roč. 78, č. 3 (2018), s. 264-270
 10. ADC Testosterone enhancement during pregnancy influences the 2D:4D ratio and open field motor activity of rat siblings in adulthood / Alžbeta Talarovičová, Lucia Kršková, Jana Blažeková
  In: Hormones and Behavior. - Vol. 55, No. 1 (2009), s. 235-239
 11. ADC Increased anxiety-like behaviour and altered GABAergic system in the amygdala and cerebellum of VPA rats - An animal model of autism / Lucia Olexová, Peter Štefánik, Lucia Kršková
  In: Neuroscience Letters. - Vol. 629, August (2016), s. 9-14
 12. ADC The relationship between the levels of prenatal testosterone and the ability to empathize in the group of young people born in Slovakia / Tomáš Senko ... [et al.]
  In: Československá psychologie. - Roč. 63, č. 2 (2019), s. 150-159
 13. ADD Effect of maternal renin-angiotensin-aldosterone system activation on social coping strategies and gene expression of oxytocin and vasopressin in the brain of rat offspring in adulthood / Tomáš Senko, Pavel Svitok, Lucia Kršková
  In: General Physiology and Biophysics. - Vol. 36, No. 4 (2017), s. 391-398
 14. ADD Effect of oral contraceptives intake on postural stability in young healthy women throughout the menstrual cycle / Miroslava Mokošáková ... [et al.]
  In: General Physiology and Biophysics. - Roč. 37, č. 5 (2018), s. 581-588
 15. ADE Effect of melatonin on exploration and anxiety in normotensive and hypertensive rats with high activity of renin-angiotensin system / Lucia Kršková, Michaela Vrabcová, Michal Zeman
  In: Neuroendocrinology Letters. - Vol. 28, No. 3 (2007), s. 295-301
 16. ADE Influence of maternal testosterone on the strategies in the open field behaviour of rats / Lucia Kršková, Alžbeta Talarovičová
  In: Neuroendocrinology Letters. - Vol. 26, No. 2 (2005), s. 121-124
 17. ADF Vplyv miery prenatálnej expozície testosterónu a jeho postnatálnej koncentrácie na počet sexuálnych partneriek a schopnosť empatizácie u mužov zo Slovenska / Zuzana Skalná ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 20, č. 2 (2017), s. 42-49
 18. ADF Rozhoduje doba počatia o schopnosti empatizácie? Vzťah medzi 2D : 4D, mesiacom narodenia a EQ u študentov zo Slovenska / Tomáš Senko, Lucia Olexová, Lucia Kršková
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 21, č. 1 (2018), s. 17-20
 19. ADF Some assessment of the amygdala role in supraphypothalamic neuroendocrine regulation : a minireview / Alžbeta Talarovičová, Lucia Kršková, Alexander Kiss
  In: Endocrine Regulations. - Vol. 41, No. 4 (2007), s. 155-162
 20. ADF Hodnotenie emocionálneho stavu zvierat využitím škály mimických výrazových zmien / Lucia Kršková ... [et al.]
  In: Infovet. - Roč. 25, č. 6 (2018), s. 269-272
 21. ADM Diurnal changes of the postural control in young women without and with hormonal contraceptive treatment / Miroslava Mokošáková ... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Vol. 33, No. 3 (2014), s. 230-235
 22. ADM Angiotensin II enhancement during pregnancy influences the emotionality of rat offspring (Rattus norvegicus) in adulthood. Potential use of the Rat Grimace Scale / Tomáš Senko ... [et al.]
  In: Neuroendocrinology Letters. - Roč. 38, č. 2 (2017), s. 117-123
 23. ADN Habituation of exploratory behaviour in VPA rats: Animal model of autism / Lucia Olexová ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Vol. 6, Iss. 4 (2013), s. 222-227
 24. AED Sociokohezívne správanie južnej formy nosorožca tuponosého (Ceratotherium simum simum) v podmienkach ZOO Bratislava / Anton Freivolt, Lucia Kršková
  In: Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV, roč. 23. - Bratislava : Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV, 2005. - S. 13-20
 25. AED Využitie animoterapie u pacientov s Alzheimerovou chorobou / Lucia Olexová, Lucia Kršková
  In: Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV, roč. 26. - Bratislava : Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV, 2008. - S. 96-101
 26. AED Chov nosorožca tuponosého južného (Ceratotherium simum simum) v ZOO Bratislava / Anton Freivolt, Lucia Kršková
  In: Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV, roč. 26. - Bratislava : Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV, 2008. - S. 44-47
 27. AED Vplyv návštevníkov na rodičovské správanie kozorožca vechovského alpského (Capra ibex L.) v podmienkach ZOO Bratislava / Lucia Kršková, Martin Novacký
  In: Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV, roč. 20/21. - Bratislava : Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV, 2003. - S. 83-88
 28. AED Orientačno-pátracie správanie slovenského športového pony v neznámom prostredí / Lucia Kršková
  In: Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV, 18. - Bratislava : Slovenská zoologická spoločnosť, 2000. - S. 55-60
 29. AED Využitie habituačných testov v chove koní / Marko Halo, Lucia Kršková, Juraj Mlynek
  In: Acta Zootechnica, 52. - Nitra : VŠP, 1996. - S. 39-48
 30. AED Výskyt motorických stereotýpií u predstaviteľov mačkovitých a medveďovitých šeliem v podmienkaach ZOO Bratislava / Lucia Kršková, Pavol Surovec, Linda Balážová
  In: Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV, roč. 22. - Bratislava : Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV, 2004. - S. 37-44
 31. AFC Physiological and behavioral changes induced by over-expressed renin-angiotensin system in rats / Michal Zeman ... [et al.]
  In: Biologically Active Peptides. 10th Conference. - ISBN 978-80-86241-28-9. - Praha : Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, 2007. - S. 107-111
 32. AFC Možnosti využitia habituačného testu v procese šľachtenia slovenského športového pony / Lucia Kršková
  In: Genetika a šlechtění zvířat. - ISBN 80-85645-27-0. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1997. - S. 89-91
 33. AFD Agonistické správanie nosorožca tuponosého južného (Ceratotherium simum simum) v podmienkach ZOO Bratislava / Anton Freivolt, Lucia Kršková
  In: Študentská vedecká konferencia 2007. 1. zväzok - biologická a environmentálna sekcia. - ISBN 978-80-88870-64-7. - Bratislava : Kartprint, 2007. - S. 26-28
 34. AFD Má zvýšená hladina maternálneho testosterónu vplyv na pomer druhého a štvrtého prsta (2D:4D) u laboratórneho potkana? / Alžbeta Talarovičová, Lucia Kršková, Jana Blažeková
  In: 7. celoslovenský seminár z fyziológie živočíchov. - ISBN 978-80-8069-886-7. - Nitra : SPU, 2007. - S. 325-330
 35. AFD Vplyv melatonínu na prejavy anxiety u hypertenzných potkanov so zvýšenou aktivitou renín-angiotenzínového systému / Lucia Kršková, Vrabcová, Michal Zeman
  In: 7. celoslovenský seminár z fyziológie živočíchov. - ISBN 978-80-8069-886-7. - Nitra : SPU, 2007. - S. 142-147
 36. AFD Vplyv prenatálnej aplikácie kyseliny valproovej na sociálne správanie mláďat laboratórneho potkana / Veronika Borbélyová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3013-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 55-60 [CD-ROM]
 37. AFD Anxiózne správanie VPA potkanov v rôznych obdobiach ontogenézy - predbežná štúdia / Lucia Olexová, Peter Štefánik, Lucia Kršková
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3013-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 554-558 [CD-ROM]
 38. AFD Vplyv zvýšenej hladiny maternálneho testosterónu na sociálne správanie potomstva potkana laboratórneho v teste párovej interakcie / Noémi Hegedüsová, Alžbeta Talarovičová, Lucia Kršková
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3013-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 256-261 [CD-ROM]
 39. AFD Vplyv zvýšenej hladiny testosterónu v období gravidity na materské správanie potkana laboratórneho (Rattus norvegicus) v teste opätovného návratu mláďat do hniezda / Eva Macúchová, Alžbeta Talarovičová, Lucia Kršková
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3013-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 502-507 [CD-ROM]
 40. AFD Návštevníkmi indukované zmeny v repertoári správania šimpanza učenlivého v podmienkach ZOO Bratislava / Katarín Petríková, Lucia Kršková
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3013-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 591-596 [CD-ROM]
 41. AFD Vplyv prenatálne zvýšenej hladiny testosterónu na správanie mláďat laboratórneho potkana (Rattus norvegicus) v teste párovej interakcie / Alžbeta Talarovičová, Lucia Kršková
  In: Študentská vedecká konferencia 2006. 1. zväzok - biologická a environmentálna sekcia. - ISBN 80-88870-58-5. - Bratislava : Kartprint, 2006. - S. 167-169
 42. AFD Neurobehaviorálny vývin potkana laboratórneho po pre- a perinatálnom vystavení zmesi endokrinných disruptorov / Martina Morová, Lucia Olexová, Lucia Kršková
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 554-559 [online]
 43. AFD Využitie dotazníkov personality hominoidov pri hodnotení osobnosti šimpanzov učenlivých (Pan troglodytes) žijúcich v podmienkach ZOO Bratislava / Magdaléna Hadová, Tomáš Senko, Lucia Kršková
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 153-158 [online]
 44. AFD Hodnotenie posturálnej stability žien počas dňa / Miroslava Mokošáková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3392-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 509-514 [CD-ROM]
 45. AFD Sociálne správanie VPA potkanov – animálneho modelu autizmu / Lucia Olexová, Lucia Kršková
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3392-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 526-531 [CD-ROM]
 46. AFD Vplyv zvýšenej hladiny angiotenzínu II na materské správanie samíc potkana laboratórneho / Zuzana Panáková, Lucia Kršková
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3392-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 550-555 [CD-ROM]
 47. AFD Vplyv prenatálne zvýšenej hladiny testosterónu na anxietu laboratórneho potkana (Rattus norvegicus) v období odstavu, puberty a dospelosti / Jana Blažeková, Alžbeta Talarovičová, Lucia Kršková
  In: Študentská vedecká konferencia 2008. 1. zväzok - biologická sekcia. - ISBN 978-80-89238-16-3. - Bratislava : IRIS, 2008. - S. 42-44
 48. AFD Vplyv prenatálne a perinatálne navodenej hypertenzie na anxietu a habituáciu laboratórneho potkana v období po odstave, v puberte a dospelosti – predbežná štúdia / Tomáš Senko, Lucia Kršková
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3392-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 671-676 [CD-ROM]
 49. AFD Štvornohí liečitelia - využitie animoterapie v praxi / Lucia Olexová, Alžbeta Talarovičová, Lucia Kršková
  In: Študentská vedecká konferencia 2008. 1. zväzok - biologická sekcia. - ISBN 978-80-89238-16-3. - Bratislava : IRIS, 2008. - S. 236-238
 50. AFD Vplyv prenatálne a perinatálne navodenej hypertenzie na správanie potkana laboratórneho vo vyvýšenom bludisku v tvare plus / Henrieta Végešiová, Lucia Kršková
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3392-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 821-826 [CD-ROM]
 51. AFD Vplyv prenatálne zvýšenej hladiny testosterónu na správanie laboratórneho potkana v habituačnom teste počas ontogenézy / Alžbeta Talarovičová, Jana BLažeková, Lucia Kršková
  In: Študentská vedecká konferencia 2008. 1. zväzok - biologická sekcia. - ISBN 978-80-89238-16-3. - Bratislava : IRIS, 2008. - S. 314-316
 52. AFD Animálny model autizmu - potkany prenatálne ovplyvnené kyselinou valproovou / Lucia Olexová, Peter Štefánik, Lucia Kršková
  In: Organizmy v molekulárnej biológii 2013. - ISBN 978-80-89354-14-9. - Bratislava : CVTI SR, 2013. - S. 95-104
 53. AFD Ovplyvní psychologický stres výskyt negatívnych emócií u potkana laboratórneho? / Tomáš Senko, Lucia Olexová, Lucia Kršková
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 694-699 [CD-ROM]
 54. AFD Vplyv kognitívnej úlohy na udržiavanie rovnováhy mladých žien / Miroslava Mokošáková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 504-508 [CD-ROM]
 55. AFD Vplyv menštruačného cyklu na posturálnu stabilitu mladých žien / Miroslava Mokošáková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 498-503 [CD-ROM]
 56. AFD Vplyv prenatálneho vystavenia zvýšeným hladinám angiotenzínu II na správanie mláďat laboratórneho potkana vo veku 10-21 dní / Petra Mikušová, Lucia Kršková
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 477-481 [CD-ROM]
 57. AFD Vplyv prenatálnej aplikácie kyseliny valproovej na neurobehaviorálnu charakteristiku takto ovplyvnených mláďat potkana laboratórneho / Lucia Olexová ... [et al.]
  In: Trendy vo vývinovej toxikológii a teratológii. - ISBN 978-80-971042-2-1. - Bratislava : Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, 2013. - S. 147-165
 58. AFD Prenatálna manipulácia regulačných mechanizmov tlaku krvi a jej vplyv na vybrané formy správania / Tomáš Senko ... [et al.]
  In: Trendy vo vývinovej toxikológii a teratológii. - ISBN 978-80-971042-2-1. - Bratislava : Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, 2013. - S. 167-177
 59. AFD Akustická komunikácia v sociálnej skupine škrečka džungarského (Phodopus sungorus, Pallas, 1773) / Lucia Kršková
  In: 28. etologická konferencia ČSETS. - ISBN 80-7137-856-9. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. - S. 85-86
 60. AFD Vrodené motorické prejavy medveďa hnedého európskeho (Ursus arctos arctos L., 1758) v letnom období v ZOO Bratislava / Linda Balážová, Lucia Kršková
  In: 28. etologická konferencia ČSETS. - ISBN 80-7137-856-9. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. - S. 8-9
 61. AFD Vrodené motorické prejavy vybraných druhov čeľade felidae v letnom období v ZOO Bratislava / Pavol Surovec, Lucia Kršková
  In: 28. etologická konferencia ČSETS. - ISBN 80-7137-856-9. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2001. - S. 127-128
 62. AFD Jatočné a kvalitatívne ukazovatele mäsa ošípaných rôznych genotypov / Juraj Mlynek ... [et al.]
  In: Aktuálne úlohy vedy a praxe v chove hovädzieho dobytka. - ISBN 80-7137-429-6. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1997. - S. 84-86
 63. AFD Vybrané etologické ukazovatele v tréningovom procese športových koní / Lucia Kršková, Marko Halo
  In: Aktuálne problémy riešené v poľnohospodárstve. - ISBN 80-7137-429-6. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1997. - S. 68-71
 64. AFD Využitie vybraných etologických a fyziologických ukazovateľov v tréningovom procese športových koní / Lucia Kršková
  In: Aktuálne problémy riešené v poľnohospodárstve. - ISBN 80-7137-429-6. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1998. - S. 129-131
 65. AFD Vplyv zvýšeného množstva návštevníkov na sociálne správanie pánd červených / Katarína Bučková, Lucia Kršková
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 123-127 [CD-ROM]
 66. AFD Vplyv prenatálneho vystavenia zvýšeným hladinám angiotenzínu II na sociálne správanie mláďat potkana laboratórneho. / Petra Mikušová, Lucia Kršková
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 541-546 [CD-ROM]
 67. AFD Vplyv prenatálneho vystavenia zvýšeným hladinám Ang 2 na anxiete podobné správanie a emocionalitu potkanov v teste vyvýšeného bludiska v tvare plus / Tomáš Senko ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 682-687 [CD-ROM]
 68. AFD Habituačný test ako selekčné kritérium pri šľachtení slovenského športového pony / Lucia Kršková
  In: Aktuálne problémy riešené v poľnohospodárstve. - Nitra : VŠP, 1996. - S. 71-75
 69. AFD Sociálne správanie mláďat laboratórneho potkana (Rattus norvegicus) / Alžbeta Talarovičová, Lucia Kršková
  In: Študentská vedecká konferencia 2004. 1. zväzok - biologická, didaktická a environmentálna sekcia. - ISBN 80-89186-00-9. - Bratislava : FMFI UK, 2004. - S. 89-91
 70. AFD Možnosti uplatnenia habituačného testu pri selekcii koní / Lucia Kršková
  In: Ethology in the Animal Production. - Nitra : VŠP, 1996. - S. 64-66
 71. AFD Etika pri terapeutickom využívaní zvierat alebo formovanie vzťahu medzi zvieraťom a postihnutým dieťaťom / Lucia Kršková
  In: Etický vzťah k zvieratám ako k Božiemu stvoreniu. - ISBN 80-88827-29-9. - Bratislava : Evanjelická bohoslovecká fakulta, 2004. - S. 62-66
 72. AFD Habituačný test v selekcii slovenského športového pony / Marko Halo, Juraj Mlynek, Lucia Kršková
  In: Aktuálne úlohy vedy a praxe v chove hovädzieho dobytka. - ISBN 80-7137-429-6. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 1997. - S. 85-86
 73. AFD Vplyv maternálneho testosterónu na sociálne správanie mláďat laboratórneho potkana (Rattus norvegicus) / Alžbeta Talarovičová, Lucia Kršková
  In: Študentská vedecká konferencia 2005. 1. zväzok - biologická sekcia. - ISBN 80-88870-46-1. - Bratislava : Kartprint, 2005. - S. 134-136
 74. AFD Exploračné správanie TGR (mREN2)27 potkanov / Michaela Vrabcová, Lucia Kršková, Alžbeta Talarovičová
  In: Študentská vedecká konferencia 2005. 1. zväzok - biologická sekcia. - ISBN 80-88870-46-1. - Bratislava : Kartprint, 2005. - S. 156-158
 75. AFD Vplyv skorého postnatálneho handlingu na schopnosť učenia potkana laboratórneho v dospelosti / Emanuela Nogová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 432-437 [print]
 76. AFD Vplyv pre- a perinatálneho vystavenia vybranej zmesi ftalátov na správanie podobné úzkosti u potkana laboratórneho / Martina Morová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 421-426 [print]
 77. AFD Vplyv zvýšenej hladiny testosterónu v období gravidity na materské správanie samíc laboratórneho potkana (Rattus norvegicus) / Eva Macúchová, Lucia Kršková, Alžbeta Talarovičová
  In: Študentská vedecká konferencia 2010. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-2819-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 509-514
 78. AFD Vplyv prenatálneho vystavenia testosterónu a jeho postnatálnej hladiny na počet sexuálnych partneriek u mužov - športovcov / Zuzana Skalná, Tomáš Senko, Lucia Kršková
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 710-715 [online]
 79. AFD Ontogenetické zmeny v exploračnom správaní, anxiete a emocionalite VPA potkanov v teste otvoreného poľa / Lucia Olexová, Veronika Borbélyová, Lucia Kršková
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3213-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 505-510 [CD-ROM]
 80. AFD Vplyv prenatálne a perinatálne navodenej hypertenzie na exploračné správanie a emocionalitu potkanov v období po odstave, v puberte a dospelosti - predbežná štúdia / Tomáš Senko, Lucia Olexová, Lucia Kršková
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3213-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 606-611 [CD-ROM]
 81. AFD Vplyv pre- a perinatálneho vystavenia vybranej zmesi ftalátov na sociabilitu potkanov v dospelosti / Martina Morová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 461-466 [online]
 82. AFD Vplyv prenatálneho a perinatálneho pôsobenia endokrinnych disruptorov na génovú expresiu neuropeptidov hypotalamu potkana / Michala Kupčová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 350-355 [online]
 83. AFD Vplyv prenatálneho a perinatálneho vystavenia zmesi ftalátov na motorickú aktivitu, emocionalitu a správanie podobné úzkosti samcov potkana laboratórneho / Eva Šimončičová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 608-613 [online]
 84. AFD Vplyv teploty ovzdušia na správanie surikaty vlnkavej (Suricata suricatta) v prostredí ZOO Bratislava / Erik Bachorec, Tomáš Senko, Lucia Kršková
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 8-13 [CD-ROM]
 85. AFD Vplyv prenatálneho testosterónu na postnatálnu schopnosť empatizácie / Simona Drobná ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 177-182 [CD-ROM]
 86. AFD Vplyv návštevníkov na výskyt prejavov abnormálneho správania šimpanzov učenlivých (Pan troglodytes) v podmienkach ZOO Bratislava / Magdaléna Hadová, Erik Bachorec, Lucia Kršková
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 242-247 [CD-ROM]
 87. AFF Minulosť ako kolíska budúcnosti - úloha prenatálnych adaptácií v procese formovania postnatálnych behaviorálnych stratégií / Lucia Kršková
  In: 43. etologická konference. - ISBN 978-80-552-1564-8. - Nitra : Česká a slovenská etologická spoločenost, 2016. - S. 11
 88. AFG Agresivita psov na Slovensku / Tomáš Jakuba ... [et al.]
  In: 36. etologická konference. - Kostelec nad Černými lesy : Česká a Slovenská etologická společnost, 2009. - S. 17
 89. AFG Vplyv geneticky indukovanej hypertenzie na zmeny v správaní transgénnych TGR(mREN2)27 potkanov / Lucia Kršková, Michaela Vrabcová, Alžbeta Talarovičová
  In: 33. etologická konference. - Jihlava : Česká a slovenská etologická společnost, 2006. - S. 50
 90. AFG The differences between sexes in the excitability of CNS of the sport horses / Lucia Kršková
  In: 51st Annual Meeting of the European Association for Animal Production. - ISBN 978-90-74134-85-9. - Wageningen : EAAP, 2000. - S. 375
 91. AFG Kvalitatívne a kvantitatívne rozdiely v hlasových prejavoch športových koní vo vzťahu k excitabilite CNS / Lucia Kršková
  In: 27. etologická konference. - ISBN 80-85114-87-9. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2000. - S. 29
 92. AFG Ontogenetické zmeny v správaní VPA potkanov v teste otvoreného poľa / Lucia Kršková, Lucia Olexová
  In: 38. etologická konference. - [S.l.] : Česká a slovenská etologická společnost, 2011. - S. 51
 93. AFG Diurnálne zmeny posturálnej stability žien / Miroslava Mokošáková ... [et al.]
  In: 91. fyziologické dny. Sborník souhrnů [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - S. 84 [online]
 94. AFG Vplyv prenatálneho narušenia regulačných mechanizmov tlaku krvi na emocionálnu reakciu potkanov na psychologický stres / Tomáš Senko, Lucia Olexová, Lucia Kršková
  In: 91. fyziologické dny. Sborník souhrnů [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - S. 106 [online]
 95. AFG Increased anxiety-like behaviour and changed GABAergic system in the amygdala of VPA rat - animal model of autism / Peter Štefánik, Lucia Olexová, Lucia Kršková
  In: 91. fyziologické dny. Sborník souhrnů [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - S. 117 [online]
 96. AFG The selection criteria in the breeding of the Slovak sport pony / Lucia Kršková, Marko Halo
  In: 49th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. - ISBN 978-90-74134-58-3. - Warsaw : EAAP, 1998. - S. 298
 97. AFG The habituation test using the open-field method on the sport horses / Marko Halo, Lucia Kršková
  In: Book of abstracts of the 48th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. - ISBN 978-90-74134-44-6. - Vienna : EAAP, 1997. - S. 396
 98. AFG Využitie habituačných testov v chove športových koní / Lucia Kršková
  In: 25. etologická konference. - Bratislava : SAV, 1998. - S. 22
 99. AFG Využitie habituačného testu v šľachtení slovenského športového pony / Marko Halo, Juraj Mlynek, Lucia Kršková
  In: 17. genetické dny. - Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1996. - S. 138-139
 100. AFG Ovplyvňuje zvýšená hladina maternálneho testosterónu dynamiku habituácie mláďat laboratórneho potkana kmeňa Wistar? / Lucia Kršková, Alžbeta Talarovičová
  In: 32. etologická konferencia. - Bratislava : Česká a Slovenská etologická spoločnosť, 2005. - S. 55
 101. AFG Hodnotenie anxiety VPA potkanov v rôznych štádiách ontogenézy / Lucia Olexová, Lucia Kršková
  In: 38. etologická konference. - [S.l.] : Česká a slovenská etologická společnost, 2011. - S. 55
 102. AFG Efekt pre- a perinatálneho vystavenia zmesi ftalátov na postnatálne formovanie správania podobného úzkosti u potkana laboratórneho / Martina Morová ... [et al.]
  In: 45. konference České a Slovenské etologické společnosti : program a abstrakta. - ISBN 978-80-7403-207-3. - Ostrava : Česká a Slovenská etologická společnost, 2018. - S. 73-73
 103. AFG Prenatálne programovanie empatizačných schopností, alebo rozhoduje doba počatia o schopnosti vciťovať sa do pocitov iných? / Tomáš Senko, Lucia Olexová, Lucia Kršková
  In: 45. konference České a Slovenské etologické společnosti : program a abstrakta. - ISBN 978-80-7403-207-3. - Ostrava : Česká a Slovenská etologická společnost, 2018. - S. 83-83
 104. AFG Vplyv animoterapie na sociálne správanie Alzheimerických pacientov / Lucia Olexová, Lucia Kršková, Alžbeta Talarovičová
  In: 35. etologická konference. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2008. - S. 35
 105. AFG Sociálne správanie južnej formy nosorožca tuponosého (Ceratotherium simum simum) v podmienkach ZOO Bratislava / Anton Freivolt, Lucia Kršková
  In: 35. etologická konference. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2008. - S. 17
 106. AFG Vplyv jednorazovej a opakovanej hypoxie na sociabilitu a emocionálnu reaktivitu potkana laboratórneho / Lucia Olexová ... [et al.]
  In: 45. konference České a Slovenské etologické společnosti : program a abstrakta. - ISBN 978-80-7403-207-3. - Ostrava : Česká a Slovenská etologická společnost, 2018. - S. 75-75
 107. AFH Vplyv zvýšenej aktivity rennin-angiotenzínového systému na vybrané formy správania laboratórneho potkana / Lucia Kršková, Michaela Vrabcová, Alžbeta Talarovičová
  In: 12. Feriancove dni. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2006. - S. 30
 108. AFH Môže stáť prenatálne a skoré postnatálne vystavenie zmesi ftalátov za vznikom autistických prvkov správania? / Martina Morová ... [et al.]
  In: 46. konference České a Slovenské etologické společnosti [elektronický dokument] : Program a abstrakta. - ISBN 978-80-907520-0-9. - Bratislava : Česká a Slovenská etologická společnost, 2019. - S. 33-33 [online]
 109. AFH Sociokohenzívne správanie nosorožca tuponosého v ZOO Bratislava / Anton Freivolt, Lucia Kršková
  In: 12. Feriancove dni. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2006. - S. 17
 110. AFH Motorické sterotýpie u vlka dravého v podmienkach zoologických záhrad / Katarína Pichová, Lucia Kršková
  In: 37. etologická konferencia. - Bratislava : Česká a slovenská etologická spoločnosť, 2010. - S. 38
 111. AFH Expression of oxytocin gene in selected brain nuclei in SHR rats / Peter Štefánik, Lucia Olexová, Lucia Kršková
  In: 87. fyziologické dni. - ISBN 978-80-969544-8-3. - Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, 2011. - S. 105
 112. AFH Ovplyvní animoterapia správanie alzheimerických pacientov a terapeutického zvieraťa? / Lucia Olexová, Lucia Kršková
  In: 15. Feriancove dni. - Bratislava : Faunima, 2009. - S. 33
 113. AFH Účinky melatonínu na vybrané formy správania hypertenzných potkanov so zvýšenou aktivitou renín-angiotenzínového systému / Lucia Kršková, Michaela Vrabcová, Michal Zeman
  In: Farmakológia 2006. - ISBN 80-89197-52-3. - Bratislava : P. Mačura-PEEM, 2006. - S. 35
 114. AFH Poruchy správania vybraných predstaviteľov mačkovitých a medveďovitých šeliem v podmienkach ZOO Bratislava / Lucia Kršková, Pavol Surovec, Linda Balážová
  In: Feriancove dni 2003. - Bratislava : Slovenská zoologická spoločnosť, 2003. - S. 17
 115. AFH Využitie sledovania excitability CNS z hľadiska adaptácie športových koní na tréningovú záťaž / Lucia Kršková
  In: Chov koní v novom tisícročí. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2000. - S. 59
 116. AFH Základný zvukový repertoár škrečka džungarského (Phodopus sungorus, Pallas, 1773) / Lucia Kršková
  In: 6. zoologická konferencia Feriancove dni 2000. - Bratislava : SNM, 2000. - S. 10
 117. AFH Ontogenetic changes of exploratory behavior of rats after prenatal administration of elevated levels of maternal testosterone / Alžbeta Talarovičová, Jana Blažeková, Lucia Kršková
  In: Joint East and West Central Europe ISAE Regional Meeting. - Bratislava : SAV, 2008. - S. 21
 118. AFH Vplyv aktivácie maternálneho RAAS na formovanie sociálnych stratégií a expresiu AVP, OXY u potomstva / Tomáš Senko, Pavel Svitok, Lucia Kršková
  In: 9. Ivanské dni mladých biológov. - ISBN 978-80-971680-0-1. - Ivanka pri Dunaji : ÚBGŽ SAV, 2016. - S. 6
 119. AFH The effect of prenatal and perinatal exposure to phthalate mixture on sociability, anogenital distance and testosterone production in adult rats / Martina Morová ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 11, č. 1 (2018), s. 97-98
 120. AFH Vplyv zloženia sociálnej skupiny nosorožca tuponosého južného (Ceratotherium simum simum) na jeho sociálne správanie v podmienkach ZOO Bratislava / Anton Freivolt, Lucia Kršková
  In: 13. Feriancove dni. - Bratislava : Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, 2007. - S. 13
 121. AFH Vplyv melatonínu a captoprilu na prejavy anxiety u hypertenzných potkanov so zvýšenou aktivitou renín-angiotenzínového systému / Lucia Kršková, Michaela Vrabcová
  In: 34. etologická konferencia. - Nitra : Česká a Slovenská etologická spoločnosť, 2007. - S. 55
 122. AFH Ovplyvňuje zvýšená hladina maternálneho testosterónu exploračné správanie laboratórneho potkana v dospelosti ? / Alžbeta Talarovičová, Jana Blažeková, Lucia Kršková
  In: 34. etologická konferencia. - Nitra : Česká a Slovenská etologická spoločnosť, 2007. - S. 75
 123. AFH Neurobehaviorálna charakteristika animálneho modelu autizmu - VPA potkanov / Lucia Olexová ... [et al.]
  In: 40. etologická konferencia ČSEtS. - ISBN 978-80-8077-369-4. - Košice : Česká a slovenská etologická spoločnosť, 2013. - S. 32
 124. AFH Vplyv prenatálneho vystavenia zvýšeným hladinám Ang II na postnatálne správanie potkanov v teste otvoreného poľa / Tomáš Senko, Lucia Olexová, Lucia Kršková
  In: 40. etologická konferencia ČSEtS. - ISBN 978-80-8077-369-4. - Košice : Česká a slovenská etologická spoločnosť, 2013. - S. 40
 125. AFH Exploračné správanie slovenského športového pony v neznámom prostredí / Lucia Kršková
  In: Kongres slovenských zoológov ´99. - Bratislava : Slovenská zoologická spoločnosť, 1999. - S. 38
 126. AFH Využitie malého terapeutického zvieraťa v terapii ľudí postihnutých autizmom a Alzheimerovým ochorením / Lucia Kršková, Lucia Olexová
  In: Psychiatria, psychoterapia, psychosomatika. - Roč. 19, č. 3 (2012), s. 32
 127. AFH Vzťah medzi kategorizáciou na základe excitability a vybranými hematologicko-biochemickými ukazovateľmi adaptácie na tréningovú záťaž u športových koní / Lucia Kršková
  In: 26. etologická konferencia. - Bratislava : SAV, 1999. - S. 24-25
 128. AFH Potravové správanie kozorožca vrchovského alpského (Capra ibex L.) / Lucia Kršková, Martin Novacký
  In: Feriancove dni 2001. - Bratislava : Slovenské narodné múzeum, 2001. - S. 14
 129. AFH Neinvazívne hodnotenie denných rytmov aktivity a kvality spánku u pacientov s depresiou / Miroslava Mokošáková ... [et al.]
  In: 90. fyziologické dni. - ISBN 978-80-223-3555-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 146
 130. AFH Neuropeptidy a sociálne správanie potkanov prenatálne ovplyvnených kyselinou valproovou / Peter Štefánik ... [et al.]
  In: 90. fyziologické dni. - ISBN 978-80-223-3555-3. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 185
 131. AFH Rodičovské správanie kozorožca vrchovského alpského (Capra ibex L.) v ZOO Bratislava / Lucia Kršková, Martin Novacký
  In: Kongres slovenských zoológov Smolenice 2002. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2002. - S. 46
 132. AFH Úloha testosterónu v prenatálnom programovaní, alebo ako ovplyvní prenatálne vystavenie potkanov zvýšeným hladinám testosterónu sociabilitu a hladiny s ňou súvisiacich neurotransmiterov v mozgu / Lucia Olexová ... [et al.]
  In: 43. etologická konference. - ISBN 978-80-552-1564-8. - Nitra : Česká a slovenská etologická spoločenost, 2016. - S. 54
 133. AFH Bez alebo s? Vplyv počtu návštevníkov na výskyt prejavov abnormálneho správania šimpanzov učenlivých (Pan troglodytes) v podmienkach ZOO Bratislava / Tomáš Senko, Magdaléna Hadová, Lucia Kršková
  In: 43. etologická konference. - ISBN 978-80-552-1564-8. - Nitra : SPU, 2016. - S. 60
 134. AFH Vrodené a naučené formy správania medveďa hnedého európskeho (Ursus arctos arctos L., 1758) v podmienkach ZOO Bratislava a ZOO Bojnice / L. Balážová, L. Kršková
  In: 31. etologická konferencia. - Bratislava : SAV, 2004. - S. 42
 135. AFH Ontogenetický vývin sociálneho správania mláďat laboratórneho potkana (Rattus norvegicus) / L. Kršková, A. Talarovičová
  In: 31. etologická konferencia. - Bratislava : SAV, 2004. - S. 53
 136. AFH Excitabilita CNS, habituácia a učenie kancov a prasníc ošípaných (Sus scrofa f. domestica) / Martin Novacký, Ivan Liday, Lucia Kršková
  In: 26. etologická konferencia. - Bratislava : SAV, 1999. - S. 35
 137. AFH Sezónne rozdiely v správaní koňa Przewalského (Equus przewalskii) v podmienkach ZOO Bratislava / Erika Kužmová, Lucia Kršková
  In: 10. Feriancove dni 2004. - Bratislava : Faunima, 2004. - S. 18
 138. AFH Zmeny dennej aktivity a sociálneho správania koňa Przewalského (Equus przewalskii) počas roka v podmienkach ZOO Bratislava / Erika Kužmová, Lucia Kršková
  In: Výskumné trendy v živočíšnej fyziológii a etológii. - Bratislava : PRIF UK, 2004. - S. 10
 139. AFH Exploračné správanie mláďat laboratórneho potkana prenatálne ovplyvnených podaným testosterónom / Alžbeta Talarovičová, Lucia Kršková
  In: Výskumné trendy v živočíšnej fyziológii a etológii. - Bratislava : PRIF UK, 2004. - S. 12
 140. AFH Vplyv prenatálneho a skorého postnatálneho vystavenia zmesi najčastejšie sa v prostredí vyskytujúcich ftalátov na anogenitálnu vzdialenosť a hladiny testosterónu u potkanov v dospelosti / Martina Morová ... [et al.]
  In: Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2019 [elektronický dokument] : zborník abstraktov : Roč. 11. - ISBN 978-80-972360-4-5. - Bratislava : OZ Preveda, 2019. - S. [1-1], Abstract No. 1863 [online]
 141. AFH The effect of prenatal and early postnatal exposure to phthalate mixture on anxiety-like and depression -like behaviour in rats / Martina Morová ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Roč. 12, č. Supplement 1 (2019), s. 42-42
 142. AFH Animálne modely autizmu / Lucia Olexová, Peter Štefánik, Lucia Kršková
  In: Slovenský lekár. - Roč. 25, suppl. (2015), s. 19
 143. AFH Sociokohenzívne správanie dvoj a trojčlennej skupiny nosorožca tuponosého (Ceratotherium simum simum) v podmienkach ZOO Bratislava / Anton Freivolt, Lucia Kršková
  In: Kongres slovenských zoológov a konferencia 14. Feriancove dni 2008. - ISBN 978-08-96929-9-0. - Bratislava : Faunima, 2008. - S. 17
 144. AFH Assessment of postural stability in depressive patients using accelerometer sensors / Miroslava Mokošáková ... [et al.]
  In: 8th international posture symposium : Roč. 8. - ISBN 978-80-89991-00-6. - Bratislava : X print, 2018. - S. 78-79
 145. AFH Vplyv pre- a perinatálneho vystavenia ftalátom na hladinu testosterónu a sociabilitu takto ovplyvneného potomstva potkana laboratórneho / Martina Morová ... [et al.]
  In: 10. Ivanské dni mladých biológov. - Bratislava : Ústav biochémie a genetiky živočíchov, 2018. - S. 23-23
 146. AFK Vplyv teploty ovzdušia na správanie surikaty vlnkavej (Suricata suricatta) / Erik Bachorec, Tomáš Senko, Lucia Kršková
  In: Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů. - ISBN 978-80-87189-21-4. - Brno : Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2017. - S. 22
 147. AFK Potravová aktivita kozorožca vrchovského alpského (Capra ibex L.) v podmienkach ZOO Bratislava / Lucia Kršková, Martin Novacký
  In: 29. etologická konference. - Seč : Česká a slovenská etologická společnost, 2002. - S. 41
 148. AFK Vplyv pre- a perinatálneho vystavenia vybranej zmesi ftalátov na neuromotorický, reflexný a senzorický vývin mláďat potkana laboratórneho / Martina Morová ... [et al.]
  In: 44. konference České a Slovenské etologické společnosti. - ISBN 978-80-7403-164-9. - Jihlava : ČSEtS, 2017. - S. 56
 149. AFK Ovplyvňuje pre- a perinatálne vystavenie zmesi ftalátov sociabilitu potkanov v dospelosti? / Lucia Olexová ... [et al.]
  In: 44. konference České a Slovenské etologické společnosti. - ISBN 978-80-7403-164-9. - Jihlava : ČSEtS, 2017. - S. 58
 150. AFK Vplyv nestabilných cyklov podmienok prostredia na vývin správania normotenzívnych a hypertenzívnych potkanov v teste otvoreného poľa - predbežná štúdia S / Alžbeta Talarovičová, Soňa Biljnjová, Lucia Kršková
  In: 36. etologická konference. - Kostelec nad Černými lesy : Česká a slovenská etologická společnost, 2009. - S. 71
 151. AFK Ukáž mi ruku, drahý, nech viem, či si schopný zdieľať moje pocity ... alebo ako súvisí dĺžka prstov so schopnosťou empatizácie / Simona Drobná, Tomáš Senko, Lucia Kršková
  In: 42. etologická konference. - ISBN 978-80-7394-541-1. - České Budějovice : Česká a Slovenská etologická společnost, 2015. - S. 60
 152. AFK Súvisí anxióznejší profil VPA potkanov - animálneho modelu autizmu - so zmenami v GABAergickom systéme? / Lucia Olexová, Peter Štefánik, Lucia Kršková
  In: 42. etologická konference. - ISBN 978-80-7394-541-1. - České Budějovice : Česká a Slovenská etologická společnost, 2015. - S. 85
 153. AFK Vplyv prenatálneho vystavenia zvýšeným hladinám angiotenzínu 2 na sociálne správanie potkanov a distribúciu neuropeptidov vazopresínu a oxytocínu / Tomáš Senko, Lucia Olexová, Lucia Kršková
  In: 42. etologická konference. - ISBN 978-80-7394-541-1. - České Budějovice : Česká a Slovenská etologická společnost, 2015. - S. 96
 154. AFK Autizmus vs. rýchlosť habituácie: štúdium habituačného procesu u VPA potkanov - animálneho modelu autizmu / Lucia Olexová, Lucia Kršková
  In: 39. etologická konference. - Praha : Česká a slovenská etologická společnost, 2012. - S. 56
 155. AFK "Reč tela" - účinná pomôcka pri posúdení welfare terapeutického psa: prípadová štúdia / Michaela Šnegoňová, Lucia Kršková
  In: 39. etologická konference. - Praha : Česká a slovenská etologická společnost, 2012. - S. 69
 156. AFL Animálne modely autizmu - behaviorálna charakteristika / Lucia Olexová, Veronika Borbélyová, Lucia Kršková
  In: 37. etologická konferencia. - Bratislava : Česká a slovenská etologická spoločnosť, 2010. - S. 81
 157. BAB Súčasné trendy vo fyziologickom a behaviorálnom výskume - rozširovaním praktických zručností k vyššej efektivite doktorandského štúdia : metodická príručka. / Boris Bilčík ... [et al.]
  Nitra : ASAP-translation, 2007
 158. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch, 5. zv., Galb-Hir. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2007
 159. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia, 7. zv., In - Kalg. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2013
 160. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia : 8. zv. : Kalh - Kokp. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2016
 161. BAB Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná encyklopédia v dvanástich zväzkoch, 6. zv. : His-Im. / Kolektív autorov
  Bratislava : Encyklopedický ústav SAV, 2010
 162. BCI Fyziológia živočíchov a človeka / Ida Petrovičová ... [et al.]
  Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006
 163. BCI Princípy behaviorálnych procesov [elektronický zdroj] : . / Lucia Kršková
  Nitra : ASAP-translation.com, 2007
 164. BCI Chov koní / Marko Halo, Peter Massányi, Lucia Kršková
  Nitra : SPÚ, 2004
 165. BED História a súčasnosť ZOO Bratislava / Anton Freivolt ... [et al.]
  In: Správy Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV, roč. 24-25. - Bratislava : Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV, 2007. - S. 83-91
 166. BEF Denná a sezónna aktivita koňa Przewalského v podmienkach ZOO Bratislava / Erika Kužmová, Lucia Kršková
  In: Študentská vedecká konferencia 2004. 1. zväzok - biologická, didaktická a environmentálna sekcia. - ISBN 80-89186-00-9. - Bratislava : FMFI UK, 2004. - S. 47-49
 167. BEF Vplyv maternálneho testosterónu na sociálne a exploračné správanie mláďat laboratórneho potkana / L. Kršková, A. Talarovičová
  In: 6. celoslovenský seminár z fyziológie živočíchov. - ISBN 80-8069-525-3. - Nitra : SPU, 2005. - S. 123-127
 168. BFA The effect of prenatal and early postnatal exposure to a phthalate mixture on sociability, anxiety-like behaviour and testosterone production in rats / Martina Morová ... [et al.]
  In: 6th European Student Conference on Behaviour and Cognition [elektronický dokument] : Booklet. - Padova : Universitá degli Studi di Padova, 2019. - S. 39-39 [USB-key]
 169. BFA The rat grimace scale: Method for quantifying psychological stress adaptation of laboratory rats / Lucia Olexová, Tomáš Senko, Lucia Kršková
  In: 7. European Conference on Behavioural Biology (ECBB). Book of abstracts [elektronický zdroj]. - Praha : Česká zemědelská univerzita, 2014. - S. 204 [online]
 170. BFA The influence of the prenatal disruption of the mechanisms regulating blood pressure on postnatal stress adaptation in laboratory rat: using the rat grimace scale on quantifying emotions / Tomáš Senko, Lucia Olexová, Lucia Kršková
  In: 7. European Conference on Behavioural Biology (ECBB). Book of abstracts [elektronický zdroj]. - Praha : Česká zemědelská univerzita, 2014. - S. 215 [online]
 171. BFA Ovplyvňuje prítomnosť zvieraťa správanie autistických detí? / Lucia Kršková
  In: 30. etologická konference. - Jičín : ČSES, 2003. - S. 25
 172. BFA Hodnotenie rovnováhy postoja počas menštruačného cyklu žien / Miroslava Mokošáková ... [et al.]
  In: 89. Fyziologické dny. Sborník abstraktů. - ISBN 978-80-87432-06-8. - Praha : Falešník Ondřej Ing.-Falon, 2013. - S. 124
 173. BFA Existencia fenoménu kamarátstva v stáde koní Przewalského v podmienkach ZOO Bratislava / Erika Kužmová, Lucia Kršková
  In: 32. etologická konferencia. - Bratislava : Česká a Slovenská etologická spoločnosť, 2005. - S. 56
 174. DAI Uplatnenie vybraných etologických a fyziologických ukazovateľov v tréningovom procese športových koní / Lucia Kršková
  Nitra : [s.n.], 1998
 175. DAI Správanie ako ssúčasť adaptačných stratégií / Lucia Kršková
  Bratislava : [s.n.], 2010