Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ADC First records of pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) from Lithuania / Katarína Krajčovičová ... [et al.]
  In: Entomologica Fennica. - Roč. 29, č. 2 (2018), s. 49-53
 2. ADC Interaction of Ciliate Communities with Cyanobacterial Water Bloom in a Shallow, Hypertrophic Reservoir / Eva Tirjaková ... [et al.]
  In: Acta Protozoologica. - Vol. 55, No. 3 (2016), s. 173-188
 3. ADC Two new pseudoscorpion species (Pseudoscorpiones, Chthoniidae, Cheiridiidae) from the Tonga Islands, Polynesia, with a redescription of the genus Nesocheiridium / Katarína Krajčovičová, Alexandr Vladimirovich Matyukhin, Jana Christophoryová
  In: ZooKeys. - Roč. 927 (2020), s. 37-51
 4. ADC A multivariate study of differentiating characters between three European species of the genus Lasiochernes Beier, 1932 (Pseudoscorpiones, Chernetidae) / Jana Christophoryová ... [et al.]
  In: ZooKeys. - Vol. 629 (2016), s. 51-81
 5. ADE Pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) found in bird nests and in bat guano in Slovakia and Germany / Katarína Krajčovičová, Jana Christophoryová, Terézia Lučeničová
  In: Munis Entomology & Zoology. - Vol. 10, No. 2 (2015), s. 428-434
 6. ADE Pseudoscorpions (Arachnida) collected from the heaps with decomposing material in Slovakia / Andrea Kaňuchová, Jana Frisová Christophoryová, Katarína Krajčovičová
  In: Fragmenta faunistica. - Vol. 58, No. 2 (2015), s. 111-122
 7. ADE Pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) of the southwestern part of Cesky Kras Protected landscape, Czech Republic / Katarína Krajčovičová, Jana Christophoryová, Miroslav Krumpál
  In: Munis Entomology & Zoology. - Vol. 8, No. 2 (2013), s. 714-725
 8. ADE Pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) collected in cemeteries in Slovakia / Jana Christophoryová, Katarína Krajčovičová, Andrea Kaňuchová
  In: Klapalekiana. - Roč. 52, September (2016), s. 33-41
 9. ADE Faunistic records of pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) from South East Poland / Jana Christophoryová, Katarína Krajčovičová
  In: Klapalekiana. - Roč. 55, č. 1 (2019), s. 193-198
 10. ADE Description of all developmental stages of Allochernes peregrinus Lohmander, 1939 (Pseudoscorpiones, Chernetidae) / Jana Christophoryová ... [et al.]
  In: North-Western Journal of Zoology. - Vol. 8, No. 2 (2012), s. 205-214
 11. ADE Pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) living in tree microhabitats in Slovakia / Jana Christophoryová, Diana Jajcayová, Katarína Krajčovičová
  In: Klapalekiana. - Roč. 53, December (2017), s. 283-297
 12. ADE Faunistic survey of pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) collected from compost heaps in Slovakia / Jana Christophoryová, Andrea Kaňuchová, Katarína Krajčovičová,
  In: Klapalekiana. - Roč. 53, Jul (2017), s. 11-19
 13. ADE Faunistic survey of pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) collected from trees and using Malaise traps in Slovakia and the Czech Republic / Katarína Krajčovičová, Jana Christophoryová
  In: Klapalekiana. - Roč. 50, č. 3-4 (2014), s. 167-180
 14. ADF Pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) of Malá Fatra National Park, Strážovské vrchy Protected Landscape Area and Žilinská kotlina Basin (Slovakia) / Katarína Krajčovičová... [et al.]
  In: Folia faunistica Slovaca. - Roč. 21, č. 1 (2016), s. 1-7
 15. ADF Šťúriky (Arachnida, Pseudoscorpiones) pohoria Burda (NPR Kováčovské Kopce) / Jana Christophoryová, František Šťáhlavský, Katarína Krajčovičová
  In: Folia faunistica Slovaca [elektronický zdroj]. - Roč. 19, č. 2 (2014), s. 161-167 [online]
 16. ADM First record of a phoresy between a scorpionfly and a pseudoscorpion (Mecoptera, Panorpidae and Arachnida, Pseudoscorpiones) / Jana Christophoryová ... [et al.]
  In: Spixiana. - Vol. 40, No. 1 (2017), s. 68
 17. ADM Rhacochelifer disjunctus (Pseudoscorpiones: Cheliferidae) new to the fauna of Slovakia / Katarína Krajčovičová, Jana Christophoryová, Volker Mahnert
  In: Arachnologische Mitteilungen. - Vol. 2017, No. 53 (2017), s. 38-42
 18. ADM New records of pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) associated with animals and human habitats in Slovakia and the Czech Republic / Jana Christophoryová, Daniel Gruľa, Katarína Krajčovičová
  In: Arachnologische Mitteilungen. - Vol. 2017, No. 53 (2017), s. 67-76
 19. ADM First record of Beierochelifer Mahnert, 1977 (Pseudoscorpiones: Cheliferidae) from Slovakia / Katarína Krajčovičová, Jana Christophoryová
  In: Check List [elektronický zdroj]. - Vol. 13, No. 2 (2017), Art. No. 2074 [4 s.] [online]
 20. ADM Arachnids from the greenhouses of the botanical garden of the PJ Šafárik university in Košice, Slovakia (Arachnida: Araneae, Opiliones, Palpigradi, Pseudoscorpiones) / Anna Šestáková ... [et al.]
  In: Arachnologische Mitteilungen. - Roč. 53, č. 1 (2017), s. 19-28
 21. ADM First comprehensive research on pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) collected from bird nests in Russia / Katarína Krajčovičová, Alexandr Vladimirovich Matyukhin, Jana Christophoryová
  In: Turkish Journal of Zoology. - Roč. 42, č. 4 (2018), s. 480-487
 22. ADM Confirmed record of the genus Chernes in Bosnia and Herzegovina (Pseudoscorpiones: Chernetidae) / Jana Christophoryová, Martina Červená, Katarína Krajčovičová
  In: Natura Croatica. - Roč. 27, č. 1 (2018), s. 233-237
 23. ADM Allochernes solarii (Pseudoscorpiones: Chernetidae) newly recorded from ant nests in Slovakia / Martina Červená ... [et al.]
  In: Arachnologische Mitteilungen [elektronický dokument]. - Roč. 56, č. 1 (2018), s. 40-44 [print]
 24. ADM Spiders and pseudoscorpions (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones) in old oaks of a Central European floodplain / Ondřej Machač ... [et al.]
  In: Arachnologische Mitteilungen [elektronický dokument]. - Roč. 56, č. 1 (2018), s. 24-31 [print]
 25. ADM New cases of phoresy of Lamprochernes nodosus (Pseudoscorpiones: Chernetidae) on Diptera observed in Slovakia / Jana Christophoryová, Ľubomír Vidlička, Katarína Krajčovičová
  In: Biharean Biologist. - Roč. 12, č. 2 (2018), s. 114-115
 26. ADM First record of neotropical genus Semeiochernes Beier, 1932 in Ecuador / Jana Christophoryová ... [et al.]
  In: Spixiana. - Roč. 41, č. 1 (2018), s. 26-26
 27. AFH Asociácie štúrikov (Pseudoscorpiones) so živočíchmi / Jana Christophoryová, Katarína Krajčovičová
  In: 14. arachnologická konferencia. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972437-0-8. - Bratislava : Slovenská arachnologická spoločnosť, 2016. - S. 14 [online]
 28. AFH Prvé a vzácne nálezy šťúrikov (Pseudoscorpiones) pre faunu Slovenska / Katarína Krajčovičová, Jana Christophoryová
  In: 14. arachnologická konferencia. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972437-0-8. - Bratislava : Slovenská arachnologická spoločnosť, 2016. - S. 19 [online]
 29. AFH Šťúriky zbierané na cintorínoch na Slovensku / Jana Christophoryová, Katarína Krajčovičová, Andrea Kaňuchová
  In: 14. arachnologická konferencia. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972437-0-8. - Bratislava : Slovenská arachnologická spoločnosť, 2016. - S. 15 [online]
 30. AFH Taxonómia a rozšírenie šťúrikov Slovenska (Pseudoscorpiones) žijúcich v kompostoch na Slovensku / Andrea Kaňuchová, Jana Frisová Christophoryová, Katarína Krajčovičová
  In: 13. arachnologická konferencia : Ekológia vo výskume pavúkovcov. - ISBN 978-80-558-0901-4. - Nitra : FPV UKF, 2015. - S. 18-19
 31. AFH Nové údaje o diverzite a distribúcii šťúrikov (Arachnida: Pseudoscorpiones) zbieraných z rôznych typov prostredia na Slovensku / Martina Červená, Katarína Krajčovičová, Jana Christophoryová
  In: 17. arachnologická konferencia. - ISBN 978-80-972437-3-9. - Bratislava : Slovenská arachnologická spoločnosť, 2019. - S. 7-7
 32. AFH Prvý nález Allochernes solarii (Pseudoscorpiones: Chernetidae) na Slovensku / Martina Červená, Jana Christophoryová, Katarína Krajčovičová
  In: 16. arachnologická konferencia [elektronický dokument] : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-972437-2-2. - Bratislava : Slovenská arachnologická spoločnosť, 2018. - S. 11-11 [online]
 33. AFH Pavúkovce (Acari: Mesostigmata, Pseudoscorpiones) obývajúce guáno netopierov na Slovensku / Peter Fenďa ... [et al.]
  In: 11. arachnologická konferencia. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-558-0455-2. - Nitra : UKF, 2013. - S. 27
 34. AFH Taxonomická revízia šťúrikov rodu Lamprochernes (Arachnida: Pseudoscorpiones) Slovenska / Jana Christophoryová, Katarína Krajčovičová
  In: 11. arachnologická konferencia. Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-558-0455-2. - Nitra : UKF, 2013. - S. 28-29
 35. AFH Databáza šťúrikov (Pseudoscorpiones) Slovenska / Katarína Krajčovičová, Jana Christophoryová
  In: 12. arachnologická konferencia. - ISBN 978-80-558-0681-5. - Nitra : FPV UKF, 2014. - S. 22
 36. AFK Description of all developmental stages of Lasiochernes pilosus (Ellingsen, 1910) (Pseudoscorpiones: Chernetidae) / Katarína Krajčovičová, Jana Christophoryová
  In: 12th Central European Workshop on Soil Zoology. Abstract Book. - ISBN 978-80-86525-23-5. - České Budějovice : Institute of Soil Biology, Biology Centre, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2013. - S. 33
 37. AFK Welcome to the jungle: soil fauna of the heated greenhouses in Slovakia / Jana Christophoryová ... [et al.]
  In: 12th Central European Workshop on Soil Zoology. Abstract Book. - ISBN 978-80-86525-23-5. - České Budějovice : Institute of Soil Biology, Biology Centre, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2013. - S. 17
 38. BFA The detailed description of three species from the genus Lasiochernes Beier, 1932 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) / Katarína Krajčovičová ... [et al.]
  In: 29th European Congress of Arachnology. Proramme and Abstracts. - Brno : Masaryk University, 2015. - S. 98
 39. GII 29th European Congress of Arachnology Brno, Česká republika / Katarína Krajčovičová, Jana Frisová Christophoryová, Anna Šestáková
  In: 13. arachnologická konferencia : Ekológia vo výskume pavúkovcov. - ISBN 978-80-558-0901-4. - Nitra : FPV UKF, 2015. - S. 11-12