Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. AFD Lišajník Solenopsora liparina a serpentinity – prípadová štúdia aplikovaná na chróm, nikel a kobalt / Viktória Krajanová
  In: Geochémia 2019. - ISBN 978-80-8174-041-1. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2019. - S. 99-103
 2. GII Odkiaľ máme pitnú vodu? / Viktória Krajanová
  In: Maxík. - Roč. 16, č. 10 (2019), s. 20-21
 3. GII Prečo má naša planéta Zem horúčku? / Viktória Krajanová
  In: Maxík. - Roč. 16, č. 9 (2019), s. 19-19
 4. GII Ako prechádzajú cez cestu zvieratká / Viktória Krajanová
  In: Maxík. - Roč. 16, č. 3 (2019), s. 22-23
 5. GII Kto nám vyrába oblečenie? / Viktória Krajanová
  In: Maxík. - Roč. 16, č. 4 (2019), s. 22-23