Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ADC Electrochemical and AFM study of the interaction of recombinant human cathelicidin LL-37 with various supported bilayer lipid membranes / Miroslav Gál ... [et al.]
  In: Journal of Electroanalytical Chemistry. - č. 821 (2018), s. 40-46
 2. ADC Characterisation of plasmids purified from Acetobacter pasteurianus 2374 / Ján Krahulec, Miroslava Kretová, Jozef Grones
  In: Biochemical and Biophysical Research Communications. - Vol. 310, No. 1 (2003), s. 94-97
 3. ADC Native and denatured enzyme enterokinase determined by electrochemical methods / Alica Janovjáková ... [et al.]
  In: Monatshefte für Chemie. - Vol. 148, No. 3 (2017), s. 549-553
 4. ADC Optimization of the fermentation and downstream processes for human enterokinase production in Pichia pastoris / Kristína Melicherová ... [et al.]
  In: Applied Microbiology and Biotechnology. - Vol. 101, No. 5(2017), s. 1927-1934
 5. ADC Study of permeabilization of bacterial membrane by electrochemical methods / aut. Martina Čierna, Monika Naumowicz, Lucia Birošová, Ján Krahulec, Romana Sokolová, Viliam Kolivoška, Táňa Sebechlebská, Filip Kielar, Miroslav Gál
  In: Journal of Electroanalytical Chemistry. - Roč. 857 (2020), s. [1-5], art. no. 113761
 6. ADC High-level expression and purification of recombinant human growth hormone produced in soluble form in Escherichia coli / Zdenko Levarski ... [et al.]
  In: Protein Expression and Purification. - Vol. 100, August (2014), s. 40-47
 7. ADC Upstream regulatory regions controlling the expression of the Candida utilis maltase gene / Hana Boňková ... [et al.]
  In: Journal of Biotechnology. - Vol. 189 (2014), s. 136-142
 8. ADC Optimization of expression of untagged and histidine-tagged human recombinant thrombin precursors in Escherichia coli / Michaela Osadská ... [et al.]
  In: Applied Microbiology and Biotechnology. - Vol. 98, No. 22 (2014), s. 9259-9270
 9. ADC High level expression and purification of antimicrobial human cathelicidin LL-37 in Escherichia coli / Ján Krahulec ... [et al.]
  In: Applied Microbiology and Biotechnology. - Vol. 88, No. 1 (2010), s. 167-175
 10. ADC Characterization of the new beta-glucuronidase from Streptococcus equi subsp. zooepidemicus / Ján Krahulec, Jana Krahulcová
  In: Applied Microbiology and Biotechnology. - Vol 74, No. 5 (2007), s. 1016-1022
 11. ADC Increase in hyaluronic acid production by Streptococcus equi subsp zooepidemicus strain deficient in beta-glucuronidase in laboratory conditions / Ján Krahulec, Jana Krahulcová
  In: Applied Microbiology and Biotechnology. - Vol. 71, No. 4 (2006), s. 415-422
 12. ADC Electrochemical determination of basic biochemical properties of enzyme enterokinase / Kristína Jiríčková ... [et al.]
  In: Monatshefte für Chemie. - Vol. 146, No. 5 (2015), s. 755-759
 13. ADC High level expression of human enteropeptidase light chain in Pichia pastoris / Stanislav Pepeliaev ... [et al.]
  In: Journal of Biotechnology. - Vol. 156, No. 1 (2011), s. 67-75
 14. ADC Modulation of heterologous expression from P-BAD promoter in Escherichia coli production strains / Diana Széliová ... [et al.]
  In: Journal of Biotechnology. - Vol. 236, October (2016), s. 1-9
 15. ADC The ploidy determination of the biotechnologically important yeast Candida utilis / Ján Krahulec ... [et al.]
  In: Journal of Applied Genetics. - Roč. 61, č. 2 (2020), s. 275-286
 16. ADD Control of Cronobacter in reconstituded infant formula by combined application of cathelicidin LL-37 and bacteriophages / Michal Kajsík ... [et al.]
  In: Journal of Food and Nutrition Research. - Vol. 54, No. 2 (2015), s. 122-127
 17. ADE Expression and purification of the light chain of human enteropeptidase in E-coli / Stanislav Pepeliaev ... [et al.]
  In: Minerva Biotecnologica. - Vol. 24, No. 2 (2012), s. 42-52
 18. ADE Bioinformatics characterization of potential new beta-glucuronidase from streptococcus equi subsp. zooepidemicus / Ján Krahulec, Tomáš Szemes, Jana Krahulcová
  In: Molecular Biotechnology. - Vol. 44, No. 3 (2010), s. 232-241
 19. ADE Influence of KfoG on capsular polysaccharide structure in Escherichia coli K4 strain / Ján Krahulec ... [et al.]
  In: Molecular Biotechnology. - Vol. 30, No. 2 (2005), s. 129-134
 20. ADE Structure of the has Operon Promoter and the Effect of Mutations on the has Promoter Strength in Streptococcus equi subsp. zooepidemicus / Ján Krahulec ... [et al.]
  In: Molecular Biotechnology: Part B of Applied Biochemistry and Biotechnology. - Vol. 49, No. 2 (2011), s. 166-175
 21. ADM Production of hyaluronic acid by mutant strains of group C streptococcus / Marcela Tlustá ... [et al.]
  In: Molecular Biotechnology. - Vol. 54, No. 3 (2013), s. 747-755
 22. ADM Structural and Functional Impact of Seven Missense Variants of Phenylalanine Hydroxylase / Martina Pečimonová ... [et al.]
  In: Genes [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 6 (2019), s. [1-13], Art. no 459 [online]
 23. ADN Produkcia rekombinantných proteínov s terapeutickým potenciálom v kvasinkách Pichia pastoris / Diana Hopková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 4-5 (2014), s. 88-93
 24. ADN Produkcia rekombinantných peptidov a proteínov využiteľných vo farmaceutickom priemysle prostredníctvom Escherichia coli / Michaela Osadská ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 4-5 (2014), s. 94-97
 25. ADN Candida utilis ako producent rekombinantných proteínov s terapeutickým potenciálom / Hana Boňková ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 83, č. 4-5 (2014), s. 84-87
 26. AED High Performance Liquid Chromatography Methods for Purification of Recombinant Proteins / Hana Drahovská ... [et al.]
  In: Acta Physica Universitatis Comenianae-New Series, Vol. 52, No. 1. - ISBN 978-80-223-3023-7. - Bratislava : Comenius University, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, 2011. - S. 73-76
 27. AFD Mutagenéza maltázového promótora kvasinky Candida utilis / Beáta Pavlíková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 498-503 [online]
 28. AFD Konštrukcia vektora na expresiu ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy v expresnom systéme Candida utilis / Nikola Mojtová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 443-448 [online]
 29. AFD Insertion of N-glycosylation sequons to human enterokinase light chain / Eva Skovajsová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 668-673 [CD-ROM]
 30. AFD Konštrukcia minimálneho replikónu R1 plazmidu s CIS elementom / Darina Paprčková, Diana Széliová, Ján Krahulec
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 574-579 [CD-ROM]
 31. AFD Meranie a výpočet aktivity ľudského rekombinantného pretrombínu 2 / Martin Šafranek ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 654-659 [CD-ROM]
 32. AFD Konštrukcia expresného vektora potrebného pre nadprodukciu replikačného proteínu RepA / Martina Piatriková, Diana Széliová, Ján Krahulec
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 545-549 [CD-ROM]
 33. AFD Vplyv delécií v regulačnej oblasti plazmidu R1 / Katarína Blaženiaková, Martina Piatriková, Ján Krahulec
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 45-50 [online]
 34. AFD Potenciál rekombinantného ľudského katelicidínu LL-37 pri liečbe infekcií urogenitálneho traktu / Adriána Dusíková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 109-114 [online]
 35. AFD Expresný systém na produkciu toxických proteínov v Escherichia coli / Martina Piatriková, Beáta Pavlíková, Ján Krahulec
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 527-532 [online]
 36. AFD Dizajn a príprava konštruktov na náhodnú mutagenézu maltázového promótora Candida utilis / Veronika Debnárová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 99-104 [online]
 37. AFD Príprava plazmidov na testovanie sekrečneho systému pre produkciu rekombinantných proteínov v Candida utilis / Anna Oravetzová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 566-571 [online]
 38. AFD Príprava vektorov na expresiu ľudskej enterokinázy v lumene endoplazmatického retikula kvasinky Candida utilis / Beáta Pavlíková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 578-583 [online]
 39. AFD Imobilizácia ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy na porózne celulózové častice / Veronika Palušová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 569-573 [CD-ROM]
 40. AFD Produkcia rastového hormónu v bunkách Pichie pastoris a jeho následná purifikácia / Ingrid Lorenčíková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 458-463 [CD-ROM]
 41. AFD Príprava produkčného kmeňa na produkciu rekombinantného ľudského trombínu / Hana Halászová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3013-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 244-249 [CD-ROM]
 42. AFD Produkcia ľudského rekombinantného rastového faktora v bunkách Escherichia coli / Diana Dianovská ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3013-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 121-126 [CD-ROM]
 43. AFD Príprava systému dvojitej regulácie heterogénnej génovej expresie / Maroš Pleška ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3013-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - S. 615-620 [CD-ROM]
 44. AFD Expresia mutantných foriem ľudskej enterokinázy v bunkách Pichia pastoris / Ivana Petrovičová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 596-601 [online]
 45. AFD Príprava rekombinantných enzýmov pre biotransformáciu trans-2-hexenálu na trans-2-hexenol / Pavol Utekal ... [et al.]
  In: Moderné metódy v biomedicínskom výskume. - ISBN 978-80-89354-05-4. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2011. - S. 77-83
 46. AFD Príprava kmeňa Candida utilis vhodného na extracelulárnu expresiu heterologických proteínov / Aneta Lichvariková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 410-415 [CD-ROM]
 47. AFD Príprava plazmidov pre testovanie produkcie alfa glukozidázového génu / Anna Oravetzová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 521-526 [CD-ROM]
 48. AFD Fermentačné stratégie pri produkcii ľudskej enterokinázy v Pichia pastoris / Ivana Petrovičová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 539-544 [CD-ROM]
 49. AFD Regulation of plasmid copy number with arabinose / Diana Széliová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 743-748 [CD-ROM]
 50. AFD Lokalizácia a štúdium promótorovej sekvencie alfa-glukozidázového génu na chromozóme Candida utilis / Nina Noskovičová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3213-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 499-504 [CD-ROM]
 51. AFD Optimalizácia heterologickej expresie ľudského pretrombinu-2 delta13 s His-tag príveskom na N-konci proteínu / Eva Šliková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3213-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 623-628 [CD-ROM]
 52. AFD Optimalizácia podmienok expresie a štiepenia fúzneho proteínu rhGH / Peter Wetzler ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3213-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 623-628 [CD-ROM]
 53. AFD Príprava klonov Pichie pastoris schopných produkovať ľudský rastový hormón / Diana Hopková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3392-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 257-262 [CD-ROM]
 54. AFD Produkukcia ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy v metylotrofnej kvasinke Pichia pastoris / Kristína Jiríčková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3392-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 304-309 [CD-ROM]
 55. AFD Pichia pastoris as host organism for Heterologous Protein Production / Diana Hopková ... [et al.]
  In: Organizmy v molekulárnej biológii 2013. - ISBN 978-80-89354-14-9. - Bratislava : CVTI SR, 2013. - S. 64-68
 56. AFD The effect of carbon sources on upstream regulatory regions controlling the expression of the Candida utilis alfa-glucosidase gene / Nina Noskovičová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3392-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 520-525 [CD-ROM]
 57. AFD Príprava a produkcia mutovanej formy ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy v Pichia pastoris / Veronika Palušová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 549-554 [CD-ROM]
 58. AFD Príprava produkčného kmeňa na produkciu rekombinantného pretrombínu-2 s afinitným His-tagom na N-terminálnom konci proteínu / Eva Šliková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3392-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 706-711 [CD-ROM]
 59. AFD Príprava integrantov Pichie pastoris s génom pre ľudský rastový hormón / Simona Rezáková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 647-652 [CD-ROM]
 60. AFD Production of eukaryotic proteins for pharmaceutical application using a prokaryotic expression system of Escherichia coli / Michaela Osadská ... [et al.]
  In: Organizmy v molekulárnej biológii 2013. - ISBN 978-80-89354-14-9. - Bratislava : CVTI SR, 2013. - S. 41-46
 61. AFD Určení ploidie u kvasinky Candida utilis / Veronika Lišková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 424-429 [CD-ROM]
 62. AFD Heterologous protein expression in the food-yeast Candida utilis / Hana Halászová ... [et al.]
  In: Organizmy v molekulárnej biológii 2013. - ISBN 978-80-89354-14-9. - Bratislava : CVTI SR, 2013. - S. 71-75
 63. AFD Produkcia ľudského rekombinantného His-tagovaného pretrombínu-1 v expresnom systéme Escherichia coli / Martin Šafranek ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 659-664 [CD-ROM]
 64. AFD Separácia „cis“ a „trans“ elementov replikónu pR1A plazmidu / Diana Széliová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3592-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 779-784 [CD-ROM]
 65. AFD Optimization of heterologous expression of human recombinant His-taged prethrombin-2delta13 in Escherichia coli / Michaela Osadská ... [et al.]
  In: Analytické metódy a zdravie človeka. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971179-1-7. - Bratislava : Slovenská vákuová spoločnosť, 2013. - S. 153-157 [CD-ROM]
 66. AFD Regulácia expresie promótoru kontrololujúceho prepis maltázového génu v Candida utilis / Adriána Dusíková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 127-132 [print]
 67. AFD Produkcia vybraných proteáz v kvasinke Candida utilis / Nikola Mojtová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 415-420 [print]
 68. AFD Dizajn konštruktov potrebných na úspešné ukotvenie ľudskej enterokinázy do Golgiho aparátu / Hana Hrutková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 238-243 [print]
 69. AFD Konštrukcia plazmidov pre sledovanie vplyvu jednotlivých elementov regulácie replikácie plazmidu R1 / Petra Chaľová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 85-90 [print]
 70. AFD Stanovenie obsahu DNA kvasinky Candida utilis / Aneta Lichváriková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 423-428 [CD-ROM]
 71. AFD Vplyv úpravy koncov mutačnej kazety na účinnosť selekcie klonov Candida utilis s dvojitou homologickou rekombináciou / Ivana Petrovičová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 592-597 [CD-ROM]
 72. AFD Studium sekretomu u kvasinky C. utilis a příprava konstruktů in silico / Aneta Lichvariková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 429-434 [CD-ROM]
 73. AFD Regulácia expresie replikačného proteínu plazmidu R1 / Diana Széliová, Veronika Lišková, Ján Krahulec
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 743-748 [CD-ROM]
 74. AFG Production of human recombinant prethrombin-1 and prethrombin-2 in E. coli expression system and their activation to thrombin / Michaela Kadričáková ... [et al.]
  In: FEBS Journal. - Vol. 279, Suppl. 1 (2012), s. 345
 75. AFG Strategy for on-column refolding of human recombinant His-tagged prethrombin-2 produced using the Escherichia coli-based expression system / Michaela Osadská ... [et al.]
  In: New Biotechnology. - Vol. 31, Supplement (2014), s. S191
 76. AFG Preparation of human growth hormone in Pichia pastoris under a constitutive promoter / Diana Hopková ... [et al.]
  In: New Biotechnology. - Vol. 31, Supplement (2014), s. S191
 77. AFG Expression of soluble recombinant human growth hormone in Escherichia coli cultures using shake-flask, batch and fed-batch cultivation / Ján Turňa ... [et al.]
  In: New Biotechnology. - Vol. 31, Supplement (2014), s. S192
 78. AFG The effect of carbon sources on upstream regulatory regions controlling the expression of the Candida utilis maltase gene / Ján Krahulec ... [et al.]
  In: New Biotechnology. - Vol. 31, Supplement (2014), s. S217-S218
 79. AFG Analysis of structure, purity and activity of recombinant human growth hormone produced in Escherichia coli / Zdenko Levarski ... [et al.]
  In: FEBS Journal. - Vol. 281, Suppl. 1 (2014), s. 650
 80. AFG Expression and purification of proteoglycanlike domain of carbonic anhydrase IX in Escherichia coli / Stanislav Stuchlík ... [et al.]
  In: FEBS Journal. - Vol. 281, Suppl. 1 (2014), s. 657
 81. AFG Growth inhibition of Cronobacter in reconstituted infant milk formula using cocktail of T4-like and T7-like bacteriophages and antimicrobial human cathelicidin LL-37 / Michal Kajsík ... [et al.]
  In: FEBS Journal. - Vol. 281, Suppl. 1 (2014), s. 660
 82. AFG Production of recombinant human growth hormone in Pichia pastoris under constitutive promoter / Diana Hopková ... [et al.]
  In: FEBS Journal. - Vol. 281, Suppl. 1 (2014), s. 667
 83. AFG Preparation of suitable culture medium for high level expression of human recombinant prethrombin-2 in Escherichia coli-based expression system / Michaela Osadská ... [et al.]
  In: FEBS Journal. - Vol. 281, Suppl. 1 (2014), s. 666-667
 84. AFG Deletion of the maltase gene regulatory regions in yeast Candida utilis / Ján Krahulec ... [et al.]
  In: FEBS Journal. - Vol. 281, Suppl. 1 (2014), s. 679
 85. AFG Characterization of plasmid origins of replication isolated from Acetobacter pasterianus / Jozef Grones ... [et al.]
  In: Chemické listy [elektronický dokument]. - Vol. 94, No. 8 (2000), s. 528
 86. AFG Functuional and structural analysis of novel missense mutations of phanylalanine hydroxylase / Martina Pečimonová ... [et al.]
  In: European Journal of Human Genetics. - Vol. 23, Suppl. 1 (2015), s. 141-142
 87. AFG Dual regulation system for overexpression of heterologous gene in Escherichia coli / Lucia Pančiová ... [et al.]
  In: FEBS Journal. - Vol. 278, Spec. Iss., Suppl. 1 (2011), s. 412
 88. AFG Expression of recombinant human growth hormone in fusion with thioredoxin in Escherichia coli RV308ai strain / Zdenko Levarski
  In: FEBS Journal. - Vol. 278, Spec. Iss., Suppl. 1 (2011), s. 159
 89. AFG Produkcia ľudského rekombinantného trombínu v expresnom systéme E. coli / Michaela Kandričáková ... [et al.]
  In: 15. setkání biochemiků a molekulárních biologů. - ISBN 978-80-210-5594-0. - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - S. 78
 90. AFG Dvojitá regulácia nadexpresie heterologických génov v hostiteľskom kmeni E. coli / Lucia Bocánová ... [et al.]
  In: 15. setkání biochemiků a molekulárních biologů. - ISBN 978-80-210-5594-0. - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - S. 60
 91. AFG Využitie Pichia pastoris pre heterologickú expresiu problematických proteinov / Ján Turňa ... [et al.]
  In: 23. biochemický sjezd. Sborník přednášek a posterů. - ISBN 978-80-86313-34-4. - Praha : JMP Tisk, 2012. - S. 60
 92. AFG Optimization of expresion and cleavage conditions of human growth hormone fusion protein / Zdenko Levarski ... [et al.]
  In: 23. biochemický sjezd. Sborník přednášek a posterů. - ISBN 978-80-86313-34-4. - Praha : JMP Tisk, 2012. - S. 60
 93. AFG Príprava hostiteľského kmeňa Escheria coli s dvojitou reguláciou expresie rekombinantných proteínov / Lucia Bocánová ... [et al.]
  In: 23. biochemický sjezd. Sborník přednášek a posterů. - ISBN 978-80-86313-34-4. - Praha : JMP Tisk, 2012. - S. 113
 94. AFG Konštrukcia expresného plazmidu pre gén ľudského rastového faktoru s využitím v expresných systémoch Pichie pastoris / Diana Dianovská ... [et al.]
  In: 23. biochemický sjezd. Sborník přednášek a posterů. - ISBN 978-80-86313-34-4. - Praha : JMP Tisk, 2012. - S. 119
 95. AFG Produkcia ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy v bunkách Pichia pastoris / Kristína Jiríčková ... [et al.]
  In: 23. biochemický sjezd. Sborník přednášek a posterů. - ISBN 978-80-86313-34-4. - Praha : JMP Tisk, 2012. - S. 136
 96. AFG Production of recombinant human enterokinase light chain in methylotrophic yeast Pichia pastoris / Kristína Jiríčková ... [et al.]
  In: FEBS Journal. - Vol. 280, Suppl. 1 (2013), s. 490
 97. AFG Production of recombinant human growth hormone in Pichia pastoris / Diana Hopková ... [et al.]
  In: FEBS Journal. - Vol. 280, Suppl. 1 (2013), s. 601-602
 98. AFG Production of human recombinant His-tagged prethrombin-2 in Escherichia coli expression system and its activation to thrombin / Michaela Osadská ... [et al.]
  In: FEBS Journal. - Vol. 280, Suppl. 1 (2013), s. 490
 99. AFG Heterologous production of recombinant ecarin in Pichia pastoris expression system / Hana Halászová ... [et al.]
  In: FEBS Journal. - Vol. 280, Suppl. 1 (2013), s. 493
 100. AFG Candida utilis expression system for the production of human enterokinase light chain (hEKL) / Martin Šafranek ... [et al.]
  In: FEBS Open Bio [elektronický dokument]. - Roč. 9, č. Suppl.1 (2019), s. 412-412 [online]
 101. AFH Studium expresie u Candida utilis / Veronika Lišková ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2016. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-0-7. - Bratislava : Preveda, 2016. - Abstract No. 1404 [1 s.] [online]
 102. AFH Extracelulárna expresia heterologických proteínov v kvasinke Candida utilis / Aneta Lichvariková ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2016. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-0-7. - Bratislava : Preveda, 2016. - Abstract No. 1407 [1 s.] [online]
 103. AFH Produkcia ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy v maloobjemovom fermentore / Martin Šafranek ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2016. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-0-7. - Bratislava : Preveda, 2016. - Abstract No. 1414 [1 s.] [online]
 104. AFH Expresia ľudskej enterokinázy a jej mutovaných foriem v produkčnom systéme Pichia pastoris / Martin Šafránek ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-1-4. - Bratislava : Preveda, 2017. - Abstract No. 1679 [1 s.] [online]
 105. AFH Produkcia ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy a ecarinu v kvasinke Candida utilis / Nikola Mojtová ... [et al.]
  In: Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2019 [elektronický dokument] : zborník abstraktov : Roč. 11. - ISBN 978-80-972360-4-5. - Bratislava : Občianské združenie Preveda, 2019. - S. [1-1], Abstrakt No. 1807 [online]
 106. AFH Candida utilis a regulácia expresie jej maltázového génu mutagenézou promótoru / Adriána Dusíková ... [et al.]
  In: Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2019 [elektronický dokument] : zborník abstraktov : Roč. 11. - ISBN 978-80-972360-4-5. - Bratislava : Občianské združenie Preveda, 2019. - S. [1-1], Abstract no. 1808 [online]
 107. AFH Sledovanie vplyvu špecifických elementov regulácie replikácie plazmidu R1 na základe konštrukcie plazmidov / Petra Chaľová ... [et al.]
  In: Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2019 [elektronický dokument] : zborník abstraktov : Roč. 11. - ISBN 978-80-972360-4-5. - Bratislava : Občianské združenie Preveda, 2019. - S. [1-1], Abstract No. 1817 [online]
 108. AFH Purifikácia ľudského rastového hormónu pripraveného v hostiteľskom organizme Pichia pastoris / Diana Hopková ... [et al.]
  In: 24. biochemický zjazd SSBMB a ČSBMB. Zborník prednášok a posterov. - ISBN 978-80-970164-6-3. - Bratislava : SSBMB, 2014. - S. 94
 109. AFH Príprava optimalizovaného kultivačného média pre nadexpresiu ľudského rekombinantného trombínu využitím kultúr s vysokou hustotou buniek E. coli / Michaela Osadská ... [et al.]
  In: 24. biochemický zjazd SSBMB a ČSBMB. Zborník prednášok a posterov. - ISBN 978-80-970164-6-3. - Bratislava : SSBMB, 2014. - S. 95
 110. AFH Modulation of arabinose transporter gene expression by replacing of its transcriptional regulation region / Ján Krahulec ... [et al.]
  In: 24. biochemický zjazd SSBMB a ČSBMB. Zborník prednášok a posterov. - ISBN 978-80-970164-6-3. - Bratislava : SSBMB, 2014. - S. 175
 111. AFH Optimizing of heterologous expression of human recombinant His-tagged prethrombin-2 in Escherichia coli / Ján Krahulec ... [et al.]
  In: Current Opinion in Biotechnology. - Vol. 24, Suppl. 1 (2013), s. S115
 112. AFH Sekrece rekombinatních proteinů v kvasinkách / Veronika Lišková ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2017. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972360-1-4. - Bratislava : Preveda, 2017. - Abstract No. 1659 [1 s.] [online]
 113. AFH Optimalizácia expresie ľudského rastového faktoru v baničkových kultúrach Escherichie coli / Diana Dianovská ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2012. - ISBN 978-80-970712-2-6. - Banská Bystrica : Preveda, 2012. - S. 7
 114. AFH Využitie metódy inverznej PCR pri štúdiu promótorovej sekvencie alfa-glukozidázového génu na chromozóme Candida utilis / Hana Halászová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2012. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-3-3. - Banská Bystrica : Preveda, 2012. - S. 22 [CD-ROM]
 115. AFH Príprava vhodného produkčného kmeňa na produkciu ľudského rekombinantného pretrombínu-2delta13 s afinitnou His-tag kotvou / Michaela Kandričáková ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2012. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-3-3. - Banská Bystrica : Preveda, 2012. - S. 25-26 [CD-ROM]
 116. AFH Integrácia génu pre ľudský rastový hormón do genómu Pichia pastoris za účelom produkcie / Diana Hopková ... [et al.]
  In: EUROBIOTECH 2013. - ISBN 978-80-223-3433-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 28-30
 117. AFH Optimalizácia expresie rekombinantného pretrombínu-2 s afinitným His-tagom na N-terminálnom konci proteínu v kmeňoch E. coli BL21ai a RV308ai / Ján Krahulec ... [et al.]
  In: EUROBIOTECH 2013. - ISBN 978-80-223-3433-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 41-42
 118. AFH Príprava integrantov Pichie pastoris schopných exprimovať ľudský rastový hormón / Simona Rezáková ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2014. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-6-4. - Bratislava : Preveda, 2014. - Nestr. [1 s.] [online]
 119. AFH Expresní systém Candida utilis / Veronika Lišková ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2014. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-6-4. - Bratislava : Preveda, 2014. - Nestr. [1 s.] [online]
 120. AFH Expresia a purifikácia ľudského rekombinantného pretrombínu-1 s afinitným His-tagom využitím expresného systému Escherichia coli / Martin Šafranek ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2014. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-6-4. - Bratislava : Preveda, 2014. - Nestr. [1 s.] [online]
 121. AFH Štúdium separácie cis a trans elementov pR1A plazmidového replikónu / Diana Széliová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2014. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-6-4. - Bratislava : Preveda, 2014. - Nestr. [1 s.] [online]
 122. AFH Príprava konštruktu na expresiu ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy v kvasinke Candida utilis / Nikola Mojtová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2018. Zborník abstraktov [elektronický dokument] : Roč. 10. - ISBN 978-80-972360-2-1. - Banská Bystrica : OZ Preveda, 2018. - S. [1-1], Art. No. 1778 [online]
 123. AFH Vplyv zatupenia mutačnej kazety na účinnosť transformácie / Veronika Lišková ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2015. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-8-8. - Bratislava : Preveda, 2015. - Nestr. [1 s.] [online]
 124. AFH Návrh konštruktov pre analýzu sekretómu v Candide utilis / Veronika Lišková ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2015. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-8-8. - Bratislava : Preveda, 2015. - Nestr. [1 s.] [online]
 125. AFH Analýza obsahu DNA vybraných kvasinkových druhov / Aneta Lichvariková ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2015. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-8-8. - Bratislava : Preveda, 2015. - Nestr. [1 s.] [online]
 126. AFK Príprava produkčného kmeňa Pichia pastoris pre heterologickú expresiu rekombinantného ekarinu / Hana Halászová ... [et al.]
  In: 23. biochemický sjezd. Sborník přednášek a posterů. - ISBN 978-80-86313-34-4. - Praha : JMP Tisk, 2012. - S. 128
 127. AFK Fed-batch kultivace Candida utilis pro produkci polysacharidu buněčné stěny glukomananu / Lukáš Franke ... [et al.]
  In: 26. kongres Československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí. - ISBN 978-80-260-4507-6. - Praha, Bratislava : ČSSM, 2013. - S. 215
 128. AFL Klonovacie vektory s plazmidovým replikónom z buniek Acetobacter pasteurianus / Ján Krahulec ... [et al.]
  In: 22. kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou "Zdravie a mikroorganizmy". - Košice : Univerzita veterinárského lekárstva, 2001. - S. 217
 129. BEE Electrochemistry as a Tool for an Enzyme Characterization / Miroslav Gál ... [et al.]
  In: 34. moderní elektrochemické metody. - ISBN 978-80-905221-2-1. - Ústí nad Labem : Best servis, 2014. - S. 40-43
 130. BEE Electrochemical Study of Anti-microbial Peptide Interaction with Supported Lipid Membranes / Miroslav Gál ... [et al.]
  In: 35. moderní elektrochemické metody. - ISBN 978-80-905221-3-8. - Ústí nad Labem : Best servis, 2015. - S. 50-53
 131. BFA Disruption of maltase gene as a key for explanation ploidy in yeast Candida utilis / Veronika Lišková ... [et al.]
  In: Drug Discovery and Therapy World Congress (DDTWC) 2016 and Global Biotechnology Congress 2016 Abstracts [elektronický zdroj]. - Boston : [s.n.], 2016. - S. 190 [online]
 132. BFA Fermentation strategies for the production of human enterokinase in Pichia pastoris / Ján Krahulec ... [et al.]
  In: Drug Discovery and Therapy World Congress (DDTWC) 2016 and Global Biotechnology Congress 2016 Abstracts [elektronický zdroj]. - Boston : [s.n.], 2016. - S. 187 [online]
 133. BFA Inactivation of Cronobacter in reconstituted infant milk formula using phage coctails and antimicrobial human cathelicidin LL-37 / Michal Kajsík ... [et al.]
  In: Viruses of Microbes. - Zurich: Swiss Federal Institute of Technology, 2014. - S. 207
 134. BFA Preparation of mutated forms of human enterokinase light chain and their production in Pichia pastoris / Kristína Jiríčková ... [et al.]
  In: 8th Conference on Recombinant Protein Production. - [s.l.] : [s.n.], 2015. - S. 119
 135. BFA Production of modified human recombinant prethrombin-2 in Escherichia coli expression system and its activation to thrombin with enterokinase / Ján Krahulec ... [et al.]
  In: 8th Conference on Recombinant Protein Production. - [s.l.] : [s.n.], 2015. - S. 118
 136. BFA Immobilization of the human enteropeptidase light chain on bead cellulose particles / Ján Krahulec ... [et al.]
  In: BioMicroWorld 2015. - [S.l.] : [s.n.], 2015. - S. 566
 137. BFA The preparation of constructs for secretome pathway study in yeast Candida utilis / Veronika Lišková ... [et al.]
  In: BioMicroWorld 2015. - [S.l.] : [s.n.], 2015. - S. 633
 138. BFA Production of recombinant human enterokinase light chain in methylotrophic yeast Pichia pastoris / Kristína Jiríčková ... [et al.]
  In: BioMicroWorld 2015. - [S.l.] : [s.n.], 2015. - S. 582
 139. BFA Selected recombinant proteins for biotech applications / Zdenko Levarski ... [et al.]
  In: 7th Conference on Recombinant Protein Production. - [s.l.] : [s.n.], 2013. - S. 122
 140. BFA Novel expression system for difficult to express proteins / Lucia Bocánová ... [et al.]
  In: 7th Conference on Recombinant Protein Production. - [s.l.] : [s.n.], 2013. - S. 123