Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

  1. AFD Spektroskopické vlastnosti dvojatómových molekúl CsCd a CdI / Silvia Kozáková, Ivan Černušák, Laurent Cantrel
    In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 785-790 [print]
  2. BFA Spectroscopic properties of diatomic molecules CdI and CsCd / Silvia Kozáková, Ivan Černušák, Laurent Cantrel
    In: CESTC 2019 [elektronický dokument] : 17th Central European Symposium on Theoretical Chemistry, 9. - 12. 9. 2019, Burg Schlaining, Austria. - Wien : Universität Wien, 2019. - S. 69-69 [online]