Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ABB Miocénne usadeniny vo vrtoch z regiónu Záhorská nížina: sedimentológia, biostratigrafické zaradenie a prostredie depozície / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Geologické práce. Správy 114. - Bratislava : ŠGÚDŠ, 2008. - S. 7-49 [3,6 AH]
 2. ABB Litologické, sedimentologické a biostratigrafické vyhodnotenie vrtu ŠVM-1 Tajná / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Geologické práce. Správy 114. - Bratislava : ŠGÚDŠ, 2008. - S. 51-84 [3,2 AH]
 3. ABB Západokarpatské fosílne ekosystémy a ich vzťah k paleoprostrediu v kontexte neogénneho vývoja eurázijského kontinentu / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Geologické práce. Správy 111. - Bratislava : ŠGÚDŠ, 2005. - S. 61-121 [4,1 AH]
 4. ABC Palynological Characteristics of Karpatian Sediments / Nela Doláková, Marianna Slamková
  In: The Karpatian - a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys. - ISBN 80-210-3266-9. - Brno : Masaryk University, 2003. - S. 325-346
 5. ADC Palaeovegetational evolution of the cankiri-corum Basin during the Mio-Pliocene (Central Anatolia) based on the IPR analysis method / Mine Sezgul Kayseri-Ozer, Müge Atalar, Marianna Kováčová
  In: Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments : Taking the Orient Express? The role of Anatolia in mediterranean Neogene palaeobiogeography. - Roč. 99, č. 4 (2019), s. 571-590
 6. ADC Late Miocene to Early Pliocene sedimentary environments and climatic changes in the Alpine-Carpathian-Pannonian junction area: A case study from the Danube Basin northern margin (Slovakia) / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. - Vol. 238, No. 1-4 (2006), s. 32-52
 7. ADC Changes in Cenozoic depositional environment and sediment provenance in the Danube Basin / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Basin Research. - Roč. 30, č. 1 (2018), s. 97-131
 8. ADC Palaeoenvironmental and chronological constraints on the Tuglu Formation (Cankiri Basin, Central Anatolia, Turkey) / Ilaria Mazzini ... [et al.]
  In: Turkish Journal of Earth Sciences. - Vol. 22, No. 5 (2013), s. 747-777
 9. ADD Biostratigraphy, sedimentology and paleoenvironments of the northern Danube Basin: Ratkovce 1 well case study / Samuel Rybár ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 66, No. 1 (2015), s. 51-67
 10. ADD New Ar-40/Ar-39, fission track and sedimentological data on a middle Miocene tuff occurring in the Vienna Basin: Implications for the north-western Central Paratethys region / Samuel Rybár ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Roč. 70, č. 5 (2019), s. 386-404
 11. ADD Miocene vegetation pattern and climate change in the northwestern Central Paratethys domain (Czech and Slovak Republic) / Marianna Kováčová, Nela Doláková, Michal Kováč
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 62, No. 3 (2011), s. 251-266
 12. ADD Late Miocene paleoenvironments and sequence stratigraphy: Northern Vienna Basin / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 49, No. 6 (1998), s. 445-458
 13. ADD Integrated biostratigraphical, sedimentological and provenance analyses with implications for lithostratigraphic ranking: the Miocene Komjatice depression of the Danube Basin / Katarína Šarinová ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Roč. 69, č. 4 (2018), s. 382-409
 14. ADD Lower Miocene plant assemblage with coastal-marsh herbaceous monocots from the Vienna Basin (Slovakia) / Zlatko Kvaček ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 65, No. 3 (2014), s. 227-239
 15. ADD Miocene evolution of landscape and vegetation in the Central Paratethys / Zlatko Kvaček ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 57, No. 4 (2006), s. 295-310
 16. ADD Late Quaternary fault activity in the Western Carpathians: evidence from the Vikartovce Fault (Slovakia) / Rastislav Vojtko ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 62, No. 6 (2011), s. 563-574
 17. ADD Origin of the Pliocene vertebrate bone accumulation at Hajnáčka, Southern Slovakia / Dionýz Vass ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 51, No. 2 (2000), s. 69-82
 18. ADE Pannonian vegetation from the northern part of Vienna basin / Nela Doláková, Marianna Kováčová
  In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B - Přírodní vědy. - Sv. 64, č. 2-4 (2009), s. 165-173
 19. ADE Bericht 1996 über mikropaläontologische Untersuchungen im Gebiet östlich von Jännersdorf auf Blat 193 Jännersdorf / Ján Milička ... [et al.]
  In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt. - Jhg. 140, No. 3 (1997), s. 390
 20. ADE Badenian (Langhian - Early Serravallian) palynoflora from the Carpathian Foredeep and Vienna Basin (Czech and Slovak Republics) / Nela Doláková, Marianna Kováčová, Petra Basistová
  In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B - Přírodní vědy. - Sv. 67, č. 1-2 (2011), s. 53-61
 21. ADE Palaeobotanical and palynological study of the upper badenian sediments from the NE part of the Vienna basin (Locality Devínska Nová Ves) / Viliam Sitár, Marianna Kováčová-Slamková
  In: Acta Palaeobotanica. - Vol. 39, Suppl. 2 (1999) s. 373-388
 22. ADE Early Miocene flora of the South Slovakian basin / Marianna Kováčová, Viliam Sitár
  In: Acta Palaeobotanica. - Vol. 47, No. 1 (2007) s. 163-181
 23. ADE Climate reconstructions based on Miocene leaf flora from NW Bulgaria: Comparing leaf physiognomy and nearest living relative approach / Dimiter Ivanov ... [et al.]
  In: Phytologia Balcanica. - Roč. 25, č. 2 (2019), s. 137-144
 24. ADF Prepoštská jaskyňa - predbežné výsledky paleozoologického výskumu / Tomáš Čeklovský ... [et al.]
  In: Slovenský kras - Acta Carsologica Slovaca. - Roč. 54, č. 2 (2016), s. 167-192
 25. ADF New knowledge about stratigraphy of the eastern part of the Danube basin (Želiezovce Depression) / Klement Fordinál ... [et al.]
  In: Slovak Geological Magazine. - Vol. 8, No. 3-4 (2002), s. 259-281
 26. ADF Organic matter and fossil content in Serbian oil shales: Comparison with oil shales of Central Europe / Dionýz Vass ... [et al. ]
  In: Slovak Geological Magazine. - Vol. 12, No. 2 (2006), s. 147-158
 27. ADF Stav výučby geológie na základných a stredných školách (gymnáziách) na Slovensku / Natália Hudáčková ... [et al.]
  In: Mente et Malleo - Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti. - Roč. 3, č. 1-2 (2018), s. 4-6
 28. ADF Geologic and tectonic evolution of the Turiec depression in the Neogene / Jozef Hók ... [et al.]
  In: Slovak Geological Magazine. - Vol. 4, No. 3 (1998), s. 165-176
 29. ADF Výsledky geologickej úlohy Aktualizácia geologickej stavby problémových území Slovenskej republiky v mierke 1 : 50 000 / Ľubomír Hraško ... [et al.]
  In: Geologické práce. Správy. - Nr. 124 (2014), s. 7-66
 30. ADF Facies and age of travertines from Spiš and Liptov regions (Slovakia) - preliminary results / Michal Gradzinski ... [et al.]
  In: Slovenský kras - Acta Carsologica Slovaca. - Roč. 46, č. 1 (2008), s. 31-40
 31. ADF Study of the Danube River Palaeochannel, Slovakia (preliminary results) / Peter Pišút ... [et al.]
  In: Geomorphologia Slovaca. - Roč. 4, č. 1 (2004), s. 12-21
 32. ADF Geologická stavba a vývoj Bánovskej kotliny, listy 1 : 25 000: 35-231 (Trenčianska Turná, časť) a 35-234 (Bánovce nad Bebravou) / Ján Pristaš ... [et al.]
  In: Geologické práce. Správy. - Nr. 105 (2001), s. 39-41
 33. ADF Fosílie slovenských jaskýň / Ľudovít Gaál ... [et al.]
  In: Aragonit. - Roč. 18, č. 1 (2013), s. 3-17
 34. ADM First data about araliaceae macroremains in Slovakia / Vladimir Bozukov ... [et al.]
  In: Dokladi na Balgarskata akademija na naukite [elektronický dokument]. - Roč. 71, č. 8 (2018), s. 1070-1075 [print]
 35. ADM Late miocene palaeoenvironmental dynamics in central and eastern Paratethys - Preliminary results based on vegetation data / Dimiter Ivanov ... [et al.]
  In: Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences. - Tom 67, No. 4 (2014), s. 557-562
 36. ADM Revised floral and faunal assemblages from late pleistocene deposits of the Gánovce-Hrádok neanderthal site-biostratigraphic and palaeoecological implications / Martin Sabol ... [et al.]
  In: Fossil Imprint. - Vol. 73, No. 1-2 (2017), s. 182-196
 37. ADM Neogene changes in palaeogeography, palaeoenvironment and the provenance of sediment in the northern Danube Basin / Samuel Rybár ... [et al.]
  In: Bulletin of Geosciences. - Vol. 91, No. 2 (2016), s. 367-398
 38. ADN The Central Paratethys palaeoceanography: A water circulation model based on microfossil proxies, climate, and changes of depositional environment / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 9, č. 2 (2017), s. 75-114
 39. AEC Early late Pliocene site of Hajnáčka 1 (Southern Slovakia) - geology, palaeovolcanic evolution, fossil assemblages and palaeoenvironment / Martin Sabol ... [et al.]
  In: Late Neogene and Quaternary biodiversity and evolution, Vol. 1. - ISBN 3-510-61383-X. - Stuttgart : Schweizerbart, 2006. - S. 261-274
 40. AED Paleoflora of Hajnáčka I / Marianna Slamková, Viliam Sitár
  In: Early Villanyian site of Hajnáčka I (Southern Slovakia). - ISBN 80-85134-17-9. - Rimavská Sobota : Gemer-Malohont Museum, 2004. - S. 46-52
 41. AED Reconstruction and evolution of the Hajnáčka I paleoenvironment / Martin Sabol ... [et al.]
  In: Early Villanyian site of Hajnáčka I (Southern Slovakia). - ISBN 80-85134-17-9. - Rimavská Sobota : Gemer-Malohont Museum, 2004. - S. 131-141
 42. AED Geografia a geológia / Marianna Kováčová
  In: Bernolákovo 1209-2009. - ISBN 978-80-970155-3-4. - Bernolákovo : Obec Bernolákovo, 2009. - S. 9-12
 43. AED Jaskyňa Tmavá skala / Peter Holec ... [et al.]
  In: Slovenský kras, roč. 36. - ISBN 80-88924-07-3. - Liptovský Mikuláš : Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 1998. - S. 141-158
 44. AEF Miocénna klíma a vegetácia karpato-panónskej oblasti v paleogeografickom kontexte / Marianna Kováčová, Michal Kováč
  In: Nové metódy a výsledky výskumu v geológii Západných Karpát. - ISBN 80-969338-5-X. - Bratislava : Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, 2006. - S. 109-112
 45. AFC Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (Viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov / Klement Fordinál ... [et al.]
  In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko - geologická, 49. - ISBN 80-248-0396-8. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2003. - S. 90-92
 46. AFC Annotated checklist of the Pannonian microflora, evertebrate and vertebrate community from Studienka, Vienna Basin / Radovan Pipík ... [et al.]
  In: Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology, Vol. 31-32. - ISBN 80-210-3566-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - S. 47-54
 47. AFC High Resolution Time interval - HRI3 paleovegetation and climate evolution in the Alpine - Carpathian junction / Marianna Slamková, Nela Doláková
  In: Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology, Vol. 31-32. - ISBN 80-210-3566-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - S. 85-86
 48. AFC Paleogeography of the Central Paratethys during the Karpatian and Badenian / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology, Vol. 31-32. - ISBN 80-210-3566-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - S. 7-17
 49. AFC Development of the Middle miocene sediments in the surrounding of Želiezovce / Klement Fordinál ... [et al.]
  In: Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology, Vol. 30. - ISBN 80-210-2678-2. - Brno: Masarykova univerzita, 2001. - S. 83-86
 50. AFD Palynofaciálna a geochemická analýza kenozoických sedimentov z vrtov Modrany-1 a Modrany-2 (Dunajská panva) / Tomáš Vlček ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 1106-1111 [print]
 51. AFD Badenian/Sarmatian foraminifera shift in the Central Paratethys: Two methods comparison — a morphogroup and species approach / Natália Hudáčková ... [et al.]
  In: Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-85754-42-1. - Bratislava : Ústav vied o zemi, 2019. - S. 144-145 [online]
 52. AFD Implication of the global and regional tectonics and eustasy on the Central Paratethys paleogeography: Reflection in the regional and standard time scale correlation / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-85754-42-1. - Bratislava : Ústav vied o zemi, 2019. - S. 130-133 [online]
 53. AFE The Vienna Basin environment and ecosystem dynamics during the time interval 17-14 Ma, results and problems / Natália Hudáčková ... [et al.]
  In: EEDEN - Environment and Ecosystem Dynamics of the Eurasian Neogene. - Lyon : ESF, 2000. - S. 24-25
 54. AFE Late miocene to pliocene sedimentary environments and climatic changes in the Alpine - Carpathian - Pannonian junction area: A case study in the scope of the HR 1 interval of the EEDEN project / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Late Miocene to Early Pliocene Environments and Ecosystems. - Sabadell : European Science Foundation, 2001. - S. 40
 55. AFE High ResolutionTime intervall - HRI3 paleovegetation and climate evolution in the Alpine - Carpathian junction / M. Slamková, N. Doláková
  In: The Middle Miocene Crisis - EEDEN Meeting. - Frankfurt am Main : [s.n.], 2002. - S. 111
 56. AFE Palaeobotanical data from the Devínska Nová Ves locality, Vienna Basin / Marianna Slamková, Viliam Sitár
  In: Neogene vegetation and climate reconstructions EEDEN/NECLIME joint workshop Prague. - Prague : [s.n.], 2001. - S. 18-19
 57. AFF New interpretation of the northern Danube Basin Upper Miocene and Pliocene depositional systems: impacts on lithostratigraphy of this time span / Michal Kováč ... [et al.]
  In: EUROCORES - TOPO-EUROPE Source & Sink Workshop. - Bratislava : PRIF UK, 2011. - S. 20-21
 58. AFF Geodynamics and palaeogeography of the Western Carpathians Neogene / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field of inter-regional correlations. - ISBN 978-80-971442-5-8. - Bratislava : Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, 2013. - S. 33
 59. AFG The Early Miocene-Early Pliocene Vegetation and Climate Changes at the north to northwest Cankiri-Corum Basin (Central Anatolian Plateau) / Müge Atalar ... [et al.]
  In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18 [elektronický zdroj]. - Göttingen : EGU, 2016. - Art. No. EGU2016-6243-1 [online] [1 s.]
 60. AFG Ostracoda from a late Messinian sabkha environment in the central Anatolia Plateau (Cankiri Basin, Turkey) / Ilaria Mazzini ... [et al.]
  In: 8th European Ostracod Meeting [elektronický zdroj]. - ISBN 978-9985-4-0927-5. - Tartu : University of Tartu, 2015. - S. 46 [online]
 61. AFG Delta systems of the Vienna and Danube basin / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Central European Meeting of Sedimentary Geology. - ISBN 978-80-244-4098-9. - Olomouc : Palacky University, 2014. - S. 40-41
 62. AFG Late Miocene to Pleistocene sedimentary environments in the Alpine-Carpathian-Pannonian junction: a case study from Slovakia / Michal Kováč ... [et al.]
  In: 22nd IAS Meeting of Sedimentology - Opatija 2003. - ISBN 953-6907-05-4. - Zagreb : Institute of Geology, 2003. - S. 100
 63. AFG Paleoekologické pomery severného okraja Panónského jazera počas vrchného panónu / Klement Fordinál ... [et al.]
  In: 11. slovensko-polsko-česká paleontologická konference. - ISBN 978-80-87443-00-2. - Praha : Geologický ústav AV ČR, 2010. - S. 19-20
 64. AFG Miocene geodynamic development, paleogeography and climatic changes in the Western Carpathians: an review / Michal Kováč ... [et al.]
  In: 3rd International Workshop on the Neogene from the Central and South-Eastern Europe. - Cluj : [s.n.], 2009. - S. 61-62
 65. AFG Late Miocene palaeoenvironments in the Cankiri Basin, Tuglu formation (Central Anatolia, Turkey): a multidisciplinary approach / I. Mazzini ... [et al.]
  In: Acta naturalia de l'Ateneo parmense. - Vol. 45, No. 1-4 (2009), s. 100-101
 66. AFG Western Carpathian geodynamic development, paleogeography and climatic changes during the Miocene: "state of art" / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Acta naturalia de l'Ateneo parmense. - Vol. 45, No. 1-4 (2009), s. 98-99
 67. AFG Palaeovegetation and climate based on pollen analysis of the Baden-Sooss section (Middle Miocene, Vienna Basin, Austria) / Marianna Kováčová, Johann Hohenegger, Stjepan Ćorić
  In: Neogene of Central and South-Eastern Europe. 3rd International Workshop. - ISBN 978-973-610-873-0. - Cluj : Cluj University Press, 2009. - S. 65
 68. AFG Is there any evidence for lower Miocene sediments in the Northern Danube Basin? / Samuel Rybár ... [et al.]
  In: Neogene of Central and South-Eastern Europe : 8th International Workshop. - ISBN 978-83-945216-8-4. - Varšava : Uniwersytet Warszawski, 2019. - S. 51-52
 69. AFG Depositional environment and hydrocarbon potential of Miocene sediments from the Pozba-4 well, the Danube Basin / Tomáš Vlček ... [et al.]
  In: Neogene of Central and South-Eastern Europe : 8th International Workshop. - ISBN 978-83-945216-8-4. - Varšava : Uniwersytet Warszawski, 2019. - S. 65-65
 70. AFG Paleogeography, paleoclimate and paleoecology of the Carpatho-Pannonian region during the Neogene / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Patterns and Processes in the Neogene of the Mediterranean Region. - Vienna : University of Vienna, 2005. - S. 140-141
 71. AFG Paleovegetation and climate during the Upper Miocene in the Slovak part of the Danube basin / Marianna Slamková ... [et al.]
  In: Patterns and Processes in the Neogene of the Mediterranean Region. - Vienna : University of Vienna, 2005. - S. 205
 72. AFG The influence of regional tectonics and climatic changes to alluvial sedimentation during the Pliocene and Early Quaternary (the northern part of the Danube Basin, Slovakia) / Ľubomír Sliva ... [et al.]
  In: Patterns and Processes in the Neogene of the Mediterranean Region. - Vienna : University of Vienna, 2005. - S. 206-207
 73. AFG Evolution of depositional systems in the Blatné depression of Danube basin: Trakovice 1 and Trakovice 4 well case study / Samuel Rybár ... [et al.]
  In: CETEG 2015. - ISBN 978-80-7075-880-9. - Praha : Česká geologická služba, 2015. - S. 78
 74. AFG Miocénne depozičné systémy v Komjatickej depresii Dunajskej panvy / Samuel Rybár ...[et al.]
  In: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. - ISBN 978-80-210-7980-9. - Brno : Masarykova univerzita, Česká geologická společnost, 2015. - S. 93
 75. AFG Middle and Upper Miocene Paleodanube Delta system history / M. Kováč ... [et al.]
  In: Paratethys-Mediterranean Interactions: Environmental Crises during the Neogene. - ISBN 978-606-8041-71-1. - Sinaia : Amanda Edit, 2012. - S. 75-76
 76. AFG Paleoecology and eustacy - miocene sequence stratigraphy of the Western Carpathian Basins - Part II / Michal Kováč ... [et al.]
  In: 11th Congress of Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy. - Maroko : The Ministry of Industry, Comerce, Energy and Mines, 2000. - S. 34
 77. AFG The Badenian sequence stratigraphy and paleoenvironment of the Slovakian part of the Vienna Basin / N. Hudáčková ... [et al.]
  In: Mediterranean Cyclostratigraphy in marine-continental paleoenvironments. Abstracts. - Patras : University of Thesaloniky, 1998. - S. 41
 78. AFG Prostredie depozície a uhľovodíkový potenciál miocénnych sedimentov z vrtu Pozba-4, Dunajská panva / Tomáš Vlček ... [et al.]
  In: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti : sborník Abstrakt. - ISBN 978-80-87487-24-2. - Beroun : Česká geologická společnost, 2019. - S. 75-75
 79. AFG Reconstruction of the Paleoenvironmental Evolution of the Bone Gorge Maar near Hajnáčka (southern Slovakia) / M. Sabol ... [et al.]
  In: Second International Maar Conference. - ISBN 963-671-240-9. - Budapest : Magyar Állami Földtani Intézet, 2004. - S. 88-89
 80. AFG Palynofacial and geochemical analysis of the sediments in Danube basin - a case study / Marianna Kováčová ... [et al.]
  In: 19th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference & MIKRO 2018 workshop. - ISBN 978-80-7247-145-4. - Příbram : Západočeská univerzita v Plzni, 2018. - S. 46-46
 81. AFG Late Miocene to Quarternary evolution of the Cankiri Basin (Central Anatolia, Turkey) / Ilaria Mazzini ... [et al.]
  In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 13 [elektronický zdroj]. - Göttingen : EGU, 2011. - S. EGU2011-12007 [CD-ROM]
 82. AFG Paleoenvironmental significance of the Serravallian-Tortonian Tuglu section, Cankiri Basin, Central Anatolia / Tamás Mikes ... [et al.]
  In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 13 [elektronický zdroj]. - Göttingen : EGU, 2011. - S. EGU2011-12240 [CD-ROM]
 83. AFG Preliminary results about a new locality with micromammals from the Early Miocene deposits of the Kazan Basin (Central Turkey) / Peter Joniak
  In: Geologica Balcanica. - Vol. 39, No.1-2 (2010), s. 175-176
 84. AFG An integrated study on the Late Miocene Tuglu formation - palaeoecological, palaeoclimatic and palaeogeographical interpretation (Cankiri Basin, Central Anatolia, Turkey) / Peter Joniak
  In: Geologica Balcanica. - Vol. 39, No.1-2 (2010), s. 212-213
 85. AFG An integrated approach in palaeoclimate analysis based on selected miocene floras - a case study / Marianna Kováčová ... [et al.]
  In: Anuarul Institutului Geologic al Romaniei. - Vol. 77, Sp. Iss. (2011), s. 23
 86. AFG An integrated Approach in Palaeoclimate Analysis based on selected Miocene Floras - a case study / Marianna Kováčová ... [et al.]
  In: Anuarul Institutului Geologic al Romaniei. - Vol. 77, Special Issue (2011), s. 23
 87. AFG Cenozoic Sedimentary Record at the Central Western Carpathian and Northern Pannonian Domains Junction: Interpretation of a Complex Geodynamic Evolution / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Neogene of the Paratethyan Region. - ISBN 978-963-8221-57-5. - Budapest : Hungarian Geological Society, 2015. - S. 49
 88. AFG Upper badenian paleoenvironment of the marginal marine sediments (interpretations based on meio and micro fauna from the Dubová localities) / Andrej Ruman ... [et al.]
  In: Neogene of the Paratethyan Region. - ISBN 978-963-8221-57-5. - Budapest : Hungarian Geological Society, 2015. - S. 75
 89. AFG Stratigraphical potential of foraminifera and calcareous nannoplankton in the upper badenian and sarmatian sediments of central paratethys / Natália Hlavatá Hudáčková ... [et al.]
  In: Neogene of the Paratethyan Region. - ISBN 978-963-8221-57-5. - Budapest : Hungarian Geological Society, 2015. - S. 40
 90. AFG Sediment provenance and the influence of paleoenvironmental change on deposition in the northern Danube Basin. Blatné depression case study / Samuel Rybár ... [et al.]
  In: Neogene of the Paratethyan Region. - ISBN 978-963-8221-57-5. - Budapest : Hungarian Geological Society, 2015. - S. 80
 91. AFG Depositional systems of the northern Danube Basin facts and hypotesis / M. Kováč ... [et al.]
  In: 11th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETaG). - ISBN 978-963-671-294-5. - Budapest : Geological and Geophysical Institute of Hungary, 2013. - S. 36-37
 92. AFG The Pannonian Spore-Pollen Assemblages from the Vienna Basin, Western Carpathians / Marianna Slamková
  In: Journal of conference abstracts. - Vol. 4, No. 1 (1999), s. 737
 93. AFG New data from the early Villanyian site of Hajnáčka I (southern Slovakia) / Martin Sabol ... [et al.]
  In: Late neogene and quaternary biodiversity and evolution: regional developments and interregional correlations. - ISBN 3-00-013600-2. - Berlin : Alfred-Wegner-Stiftung, 2004. - S. 222-223
 94. AFG Upper Badenian Sediments of the Danube and Vienna Basins (Central Paratethys Area) - Palaeoecological Trends / Adriena Zlinská ... [et al.]
  In: EMMM 2002. - Vienna : University of Vienna, Institute of Palaeontology, 2002. - S. 209-210
 95. AFG Paleoenvironmental Investigation of the Bozkir Formation (Cankiri Basin, Central Anatolia, Turkey) / Müge Atalar ... [et al.]
  In: Water for Nature and Society : 28th Geological Congress of Turkey [elektronický zdroj]. - ISBN 978-605-01-0704-3. - Ankara : Jeoloji Mühendisleri Odasi yayinlari, 2015. - S. 527 [online]
 96. AFG High resolution study of the holotype locality of the CPN8 Zone (Globigerina druryi – Globigerina decoraperta) / Natália Hudáčková ... [et al.]
  In: 14th Czech-Slovak-Polish Paleontological Conference and 9th Micropalaeontological Workshop MIKRO 2013. - ISBN 13-978-83-88927-34-8. - Kraków : Grzybowski Foundation, 2013. - S. 23-24
 97. AFG The middle miocene deposits of the northern Gabčíkovo-Győr depression (Danube Basin) / Michal Šujan ... [et al.]
  In: 7th International Workshop on the Neogene of Central and South Eastern Europe. - ISBN 978-953-59036-2-8. - Zagreb : Croatian Geological Society, 2017. - S. 68-69
 98. AFG Neogene palaeogeography and basin evolution of the Western Carpathians / Michal Kováč ... [et al.]
  In: 7th International Workshop on the Neogene of Central and South Eastern Europe. - ISBN 978-953-59036-2-8. - Zagreb : Croatian Geological Society, 2017. - S. 35-36
 99. AFH Late Messinian palynoflora from Central Anatolian Plateau / Müge Atalar ... [et al.]
  In: Geology, Geophysics & Environment [elektronický zdroj]. - Vol. 42, No. 1 (2016), s. 57-58 [online]
 100. AFH 40Ar/39Ar and petrographic data on a middle Miocene Kuchyňa tuff occurrirng in the Vienna Basin / Katarína Šarinová ... [et al.]
  In: Mineralogicko-petrologická konferencia Petros 2019 : zborník recenzovaných abstraktov a príspevkov. - ISBN 978-80-223-4713-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 56-56
 101. AFH Taphonomic experiments on shallow-water Middle Badenian (Miocene) foraminiferal associations / Andrej Ruman ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 45, No. 4 Geovestník (2013), s. 15
 102. AFH Multiproxy analýza sedimentov z vrtu Modrany 2 / M. Kováčová ... [et al.]
  In: Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca Otvoreného geologického kongresu Vysoké Tatry 2017. - ISBN 978-80-972667-8-3. - Bratislava : Slovenská geologická spoločnosť, 2017. - S. 97 [online]
 103. AFH Early Miocene history of the Western Carpathians development / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Roč. 41, č. 4 (2009), s. 545-546
 104. AFH Middle Miocene history of the Western Carpathians development / Natália Hudáčková ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Roč. 41, č. 4 (2009), s. 546
 105. AFH Late Miocene history of the Western Carpathians development / Marianna Kováčová ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Roč. 41, č. 4 (2009), s. 546
 106. AFH Sarmatian sediments from the vicinity of Pernek (Western rim of the Malé Karpaty Mts.) / Adriena Zlinská ... [et al.]
  In: 10th Anniversary Conference of the Czech, Polish and Slovak Paleontologists. - ISBN 978-80-8083-807-2. - Banská Bystrica : UMB, 2009. - S. 66-68
 107. AFH A contribution to dating Quaternary faults (Vikartovce fault, Western Carpathians) / František Marko ... [et al.]
  In: Dating 2010. - ISBN 978-80-89343-30-0. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2010. - S. 23-24
 108. AFH The Early/Middle Miocene transition in the Central Paratethys and the placement of this time interval within the standard time scale constrained by regional tectonic and sea level fluctuations / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : Abstract book. - ISBN 978-80-223-4615-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 47-47
 109. AFH Zmeny depozičných prostredí počas neskorého bádenu a sarmatu na kontakte Viedenskej a Dunajskej panvy / Samuel Rybár ... [et al.]
  In: Mente et Malleo (MeM) - Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti Special : Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca Otvoreného geologického kongresu Vysoké Tatry 2017 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972667-7-6. - Bratislava : Slovenská geologická spoločnosť, 2017. - S. 61 [online]
 110. AFH Kenozoická geodynamika, palaeogeografia a vývoj depozičných systémov v panvách Západných Karpát / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Mente et Malleo (MeM) - Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti Special : Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca Otvoreného geologického kongresu Vysoké Tatry 2017 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972667-7-6. - Bratislava : Slovenská geologická spoločnosť, 2017. - S. 39 [online]
 111. AFH Vývoj sedimentárnych prostredí východnej časti Dunajskej panvy počas neskorého miocénu / Michal Šujan ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 46, No. 3-4 Geovestník (2014), s. 30
 112. AFH New 40Ar/39Ar, fission track and sedimentary data from the middle Miocene Kuchyňa section (Vienna Basin) / Samuel Rybár ... [et al.]
  In: Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : Abstract book. - ISBN 978-80-223-4615-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 98-98
 113. AFH Palynofacies and geochemical indications for the depositional environment and for the source of potential hydrocarbons (Central Paratethys, Danube Basin), / Tomáš Vlček ... [et al.]
  In: Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : Abstract book. - ISBN 978-80-223-4615-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 129-129
 114. AFH Peculiar foraminiferal association in terrestrial sediments of central Anatolia (Cankiri Basin, Tuglu Fm.) / Natália Hudáčková ... [et al.]
  In: The 4th International Workshop on the Neogene from the Central and South-Eastern Europe. - ISBN 978-80-557-0216-2. - Bratislava : Geological Institute Slovak Academy of Sciences, 2011. - S. 18
 115. AFH Geodynamics of the Eastern Alpine - Western Carpathians - Northern Pannonian domain during the Miocene: relationships between the ALCAPA microplate trajectory and basin evolution / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Environmental, Sedimentary & Structural Evolution of the Western Carpathians : 9th ESSEWECA conference. - ISBN 978-80-85754-31-5. - Bratislava : Geophysical Institute, Slovak Academy of Sciences, 2014. - S. 28-29
 116. AFH Badenian fauna and flora from the locality Dubová (Danube Basin) / Andrej Ruman, Natália Hlavatá Hudáčková, Marianna Kováčová
  In: 15th Czech-Polish-Slovak Paleontological Conference. Abstract book. - ISBN 978-80-224-1399-2. - Banská Bystrica : Geological Institute of SAS, 2014. - S. 64-65
 117. AFH Geological and tectonic evolution of the Turiec depression in the Neogene (Central Slovakia) / Jozef Hók ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 32, No. 3 (2000), s. 332
 118. AFH Comparison of the Upper Badenian sediments in the Danube and Vienna Basins (Central Paratethys area) on the basis of Foraminifera and calcareous nannoplankton / Natália Hudáčková ... [et al.]
  In: Paleogeographical, paleoecological, paleoclimatical development of Central Europe. - Bratislava : Institute of Geology, Slovak Academy of Science, 2002. - S. 57-58
 119. AFH Orbitally driven rhytmicity, paleoclimate proxies and integrated stratigraphy of the Badenian clay sequence in the Devínska Nová Ves brickyard pit (NE Vienna Basin, Slovakia) / Jozef Michalík ... [et al.]
  In: Paleogeographical, paleoecological, paleoclimatical development of Central Europe. - Bratislava : Institute of Geology, Slovak Academy of Science, 2002. - S. 93-95
 120. AFH Paleoprostredie neandertálcov na území Slovenska v kontexte klimatických zmien počas vrchného pleistocénu - súčasný stav poznania / Martin Sabol ... [et al.]
  In: 1. geologicko-paleontologicko-archeologická diskusia 2012. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2012. - S. 14-15
 121. AFH Miocene paleogeography and climate changes in the Western Carpathians / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians. Abstract book [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3335-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 21-22 [CD-ROM]
 122. AFH Paleoecological reconstruction of the Pannonian sediments of the NW part of the Vienna Basin on palynology / Natália Hudáčková, Marianna Kováčová-Slamková
  In: Alpine evolution of the Western Carpathians and related areas. - ISBN 80-85314-68-1. - Bratislava : Geological Survey of Slovac Republic, 1997. - S. 19-20
 123. AFH Výučba geológie a geovedných tém na základných a stredných školách / Natália Hudáčková ... [et al.]
  In: Mente et Malleo (MeM) - Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti Special : Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca Otvoreného geologického kongresu Vysoké Tatry 2017 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972667-7-6. - Bratislava : Slovenská geologická spoločnosť, 2017. - S. 28 [online]
 124. AFH Paleoecological reconstruction of the Pannonian sediments of the NW part of the Vienna Basin on palynology / Natália Hudáčková, Marianna Slamková
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 32, No. 4 Geovestník (2000), s. 2
 125. AFH Microfloristic assemblages from the vicinity of Slovenské Ďarmoty / Marianna Slamková
  In: Slovak Geological Magazine. - Vol. 6, No. 2-3 (2000), s. 308
 126. AFH Evolution of depositional systems and sedimentary cycles in Želiezovce Depression of the Danube Basin / Samuel Rybár ... [et al.]
  In: Geology, Geophysics & Environment [elektronický zdroj]. - Vol. 41, No. 1 (2015), s. 129 [online]
 127. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Gbely 141 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1995
 128. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Malacky 101 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1995
 129. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Gajary 23 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1997
 130. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtov Lozorno / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1996
 131. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Gajary 145 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1996
 132. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Jakubov 11 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1997
 133. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Jakubov 55 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1997
 134. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Sekule 1 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1997
 135. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Jakubov 56 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1998
 136. AGI Biostratigrafické vyhodnotenie vzoriek z vrtného jadra vrtu Gbely - 139 na základe foraminifer, vápnitého nanoplanktónu a ostatnej fauny a palynologickej analýzy / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1995
 137. AGI Biostratigrafické vyhodnotenie vzoriek z vrtného jadra vrtu Holíč - 6 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1995
 138. AGI Biostratigrafické vyhodnotenie vzoriek z vrtného jadra vrtu Kúty 43 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1995
 139. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Zohor 1 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1996
 140. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Suchohrad 32 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1996
 141. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadier vrtu Vysoká 19 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1997
 142. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Dúbrava - 47 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1997
 143. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadier vrtu Kúty 45 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1999
 144. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Dúbrava-48 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1998
 145. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Cunín 6 / Daniel Pivko ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1996
 146. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Gbely 102 / Daniel Pivko ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1996
 147. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Malacky 16 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1996
 148. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Gajary 2 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1997
 149. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Malacky 23 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1996
 150. AGI Vplyv geologických faktorov na kvalitu života. Časť 05 : neotektonická aktivita (oblasť hornej Nitry). / F. Marko ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2003
 151. BAA Ottov historický atlas : Slovensko. / Kolektív autorov
  Praha : Ottovo nakladatelství, 2015
 152. BAB Stratigrafická príručka / Jozef Michalík ... [et al.]
  Bratislava : Veda, 2007
 153. BAB Významné paleontologické lokality Slovenska [elektronický zdroj] : . / Natália Hlavatá Hudáčková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011
 154. BBB História života na Zemi / Anna Ďurišová ... [et al.]
  In: Planéta, na ktorej žijeme. - ISBN 978-80-224-1436-4. - Bratislava : VEDA, 2015. - S. 44-98 [3,6 AH]
 155. BEE Fossil assemblages from neanderthal sites of Slovakia - preliminary result / Martin Sabol ... [et al.]
  In: 16th International congress of speleology. Proceedings Vol. 1. - ISBN 978-80-87857-09-0. - Praha : Czech Speleological Society, 2013. - S. 192-195
 156. BFA Palynological Investigation of the Late Messinian Sequence in the Cap from Cankiri Basin / Müge Atalar, Marianna Kováčová
  In: 6th Workshop of the NECLIME Working Group on "Taxonomy of Neogene Palynomorphs". Book of abstracts [elektronický zdroj]. - [Warsaw] : [s.n.], 2015. - S. 3 [on-line]
 157. BFA Palynological Investigation from North to Northwest Plateau Margin of Central Anatolian Plateau / Müge Atalar, Marianna Kováčová, Mine Sezgül Kayseri Özer
  In: 17. Paleontoloji Stratigrafi Calistayi/17th Palaeontology-Stratıgraphy Workshop. - ISBN 978-605-01-0907-8. - [S.l.] : [s.n.], 2016. - S. 33-34
 158. BFA Source rock and hydrocarbon potential evaluation based on palynofacies and geochemistry of the sedimentary rocks, Danube Basin / Tomáš Vlček ... [et al.]
  In: Paratethys Petroleum Systems. Between Central Europe and the Caspian Region [elektronický dokument] : Book of abstracts. - [s.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1], nestr. [online]
 159. BFA Micropalaeontological Assemblages and Index Foraminifera Around the Karpatian/Badenian (Burdigalian/Langhian) Boundary on the Alpine-Carpathian Junction / Natália Hudáčková ... [et al.]
  In: 15th RCMNS Congress “Exploring a “physical laboratory”: the Mediterranean Basin” [elektronický zdroj]. - [Athens] : [s.n.], 2017. - S. 152 [online]
 160. BFA Palaeogeography of the Karpatian/Badenian (Burdigalian/Langhian) Boundary on the Alpine-Carpathian Junction: Current State and Future Guidelines / Samuel Rybár ... [et al.]
  In: 15th RCMNS Congress “Exploring a “physical laboratory”: the Mediterranean Basin” [elektronický zdroj]. - [Athens] : [s.n.], 2017. - S. 22 [online]
 161. BFA The Central Paratethys Sea water exchange - facts and hypothesis based on the Western Carpathian paleogeography and paleoenvironmental study / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Molasse Meeting 2016 & Conference on Upper Tertiary. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - S. 19-20
 162. BFA New insight into the early and middle miocene depositional systems of the Northern central Paratethys sea / Samuel Rybár ... [et al.]
  In: 20th International sedimentological congress : A sedimentary journey throught 3 billion years in the new world. - Gent : International Association of Sedimentologists, 2018. - S. [1-1]
 163. BFA Anatolian Plateau Climate and Tectonic Hazards: Climatic impacts on surface processes: Characterizing the interaction between erosion and climate - driven processes in the past / Müge Atalar, Marianna Kováčová
  In: 15th NECLIME Annual Meeting [elektronický zdroj]. - [Izmir] : [Dokuz Eylül University], 2014. - Nestr. [2 s.] [online]
 164. GAI Predbežná správa o výskume paleontologickej lokality Hajnáčka I v rokoch 1996 - 1998 / Martin Sabol ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1999
 165. GAI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Gbely 103 / Daniel Pivko ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1996
 166. GAI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Gbely 137 / Daniel Pivko ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1996
 167. GAI Peľová analýza miocénnych sedimentov severovýchodného výbežku viedenskej panvy : Záverečná správa ku Grantu PRIF UK č. 8/2000. / Marianna Slamková
  Bratislava : [s.n.], 2000
 168. GAI Charakteristika ekosystému a paleoklimatické zmeny v strednom miocéne viedenskej panvy : Záverečná správa ku Grantu UK/150/2002. / Marianna Slamková
  Bratislava : [s.n.], 2002
 169. GII Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Jakubov 54 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1995