Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ADC Abscisic acid-mediated modifications of radial apoplastic transport pathway play a key role in cadmium uptake in hyperaccumulator Sedum alfredii / Qi Tao ... [et al.]
  In: Plant Cell & Environment. - Roč. 42, č. 5 (2019), s. 1425-1440
 2. ADC The apoplasmic pathway via the root apex and lateral roots contributes to Cd hyperaccumulation in the hyperaccumulator Sedum alfredii / Qi Tao ... [et al.]
  In: Journal of Experimental Botany. - Vol. 68, No. 3 (2016), s. 739-751
 3. ADC Formation of a subero-lignified apical deposit in root tip of radish (Raphanus sativus) as a response to copper stress / Ján Kováč, Alexander Lux, Marek Vaculík
  In: Annals of Botany [elektronický dokument]. - Roč. 122, č. 5 (2018), s. 823-831 [print]
 4. AFD Úloha apoplazmického transportu Cd v koreňoch hyperakumulátora Sedum alfredii / Ján Kováč, Qi Tao
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4310-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. - S. 356-361 [online]
 5. AFH Anatomical and functional characteristics of peri-endodermis in thlaspi caerulescens roots / Ján Kováč ... [et al.]
  In: Bulletin České společnosti experimentální biologie rostlin a Fyziologické sekce Slovenské botanické společnosti. - Roč. 17, č. 1 (2017), s. 19
 6. BFA Premature suberization of endodermal cells in apical regions of roots exposed to metal stress / Ján Kováč, Alexander Lux, Marek Vaculík
  In: 21th Meeting of the Austrian Society of Plant Biology [elektronický zdroj]. - [S.l.] : [s.n.], 2016. - S. 26 [online]
 7. BFA Cadmium can move apoplasmically to the xylem in hyperaccumulator Sedum alfredii / Qi Tao ... [et al.]
  In: Plant Biology Europe EPSO/FESPB Congress 2016 [elektronický zdroj]. - [Prague] : [s.n.], 2016. - S. 397-398 [USB kľúč]
 8. BFA Deposition of lignin and suberin into root tip as a reaction to copper exposure and stress / Ján Kováč, Alexander Lux, Marek Vaculík
  In: 22nd Meeting Austrian Society of Plant Biology [elektronický dokument] : Conference Book. - Graz : Austrian Society of Plant Biology, 2018. - S. 21-21 [online]
 9. BFA Formation of Subero-Lignified Apical Deposit in Root Tip of Radish (Raphanus sativus) as a Response to Copper Stress / Ján Kováč, Alexander Lux, Marek Vaculík
  In: Root Research at the Forefront of Science [elektronický dokument] : 10th International Symposium. - [s.l.] : [s.n.], 2018. - S. 214-214 [USB-key]