Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. AEC Factors which (de)motivate Slovak students to read / Stanislav Kováč
  In: Filologické štúdie 5. - ISBN 978-3-943906-52-3. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2019. - S. 120-135
 2. AEC Reading Fluency vs. reading accuracy - How does reading rate influence reading comprehension? / Stanislav Kováč
  In: Filologické štúdie 4. - ISBN 978-3-943906-47-9. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2018. - S. 85-96
 3. AED Rýchlosť čítania a jej vplyv na porozumenie textu / Stanislav Kováč
  In: Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte [elektronický dokument] : Recenzovaný zborník vedeckých prác : 6. - ISBN 978-80-228-3176-5. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2019. - S. 93-103 [CD-ROM]
 4. AED Vedomosti čitateľa a ich vplyv na porozumenie textu / Stanislav Kováč
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-3 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií. - ISBN 978-80-8177-062-3. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2019. - S. 91-99
 5. AED Reading motivation versus reading achievement: intrinsic and extrinsic motivating factors / Stanislav Kováč
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium [elektronický dokument] : Roč. 46. - ISBN 978-80-8177-044-9. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. - S. 48-62 [CD-ROM]
 6. AED Možnosti stimulácie čitateľskej, funkčnej a literárnej gramotnosti vo výchovnovzdelávacom procese / Stanislav Kováč
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium [elektronický dokument] : Roč. 47. - ISBN 978-80-8177-045-6. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. - S. 60-71 [CD-ROM]
 7. AED Gramotnosť verzus čítanie: niekoľko poznámok k pojmovej základni / Stanislav Kováč, Jana Javorčíková
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium [elektronický dokument] : Roč. 49. - ISBN 978-80-8177-048-7. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. - S. 72-80 [CD-ROM]
 8. AED Gramotnosť versus čítanie: niekoľko poznámok k pojmovej základni / Jana Javorčíková, Stanislav Kováč
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium [elektronický dokument] : Roč. 46. - ISBN 978-80-8177-044-9. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. - S. 72-80 [CD-ROM]
 9. AFD Kulturologické implikácie funkčnej a čitateľskej gramotnosti / Stanislav Kováč
  In: Skúsenosť inakosti [elektronický dokument] : osobná a politická identita v kultúre, literatúre, preklade a humanitných vedách / Personal and political identity and its reflection in culture, literature, translation and humanities. - ISBN 978-80-8177-050-0. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. - S. 252-262 [CD-ROM]
 10. EDI Richard Repka - Martina Šipošová: Communicative Approach and the Teaching of English Language Means to Slovak Learners / Stanislav Kováč
  In: Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium [elektronický dokument] : Roč. 48. - ISBN 978-80-8177-047-0. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2018. - S. 140-141 [CD-ROM]