Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. AAB Geológia stratigrafických sekvencií : Základy sekvenčnej stratigrafie. / Jozef Michalík ... [et al.]
  Bratislava : Veda, 1999
 2. AAB Geodynamický, paleogeografický a štruktúrny vývoj Karpatsko-panónskeho regiónu v miocéne : Nový pohľad na neogénne panvy Slovenska. / Michal Kováč
  Bratislava : Veda, 2000
 3. ABA Lithological - Palleogeographic maps of Paratethys 10 maps Late Eocene to Pliocene / S. V. Popov ... [et al.]
  In: The world at Middle Eocene Times and the beginning of the Paratethys Realm. - ISBN 3-510-61370-8. - Frankfurt am Main : Courier Forschungsinstitut Senckenberg, 2004. - S. 1-46 + 10 mapových príloh [4,5AH]
 4. ABA Palaeogene and Neogene / Tom McCann ... [et al.]
  In: The Geology of Central Europe, Vol. 2: Mesozoic and Cenozoic. - ISBN 978-1-86239-265-6. - London : Geological Society, 2008. - S. 1031-1141 [24,2AH]
 5. ABB Miocénne usadeniny vo vrtoch z regiónu Záhorská nížina: sedimentológia, biostratigrafické zaradenie a prostredie depozície / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Geologické práce. Správy 114. - Bratislava : ŠGÚDŠ, 2008. - S. 7-49 [3,6 AH]
 6. ABB Litologické, sedimentologické a biostratigrafické vyhodnotenie vrtu ŠVM-1 Tajná / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Geologické práce. Správy 114. - Bratislava : ŠGÚDŠ, 2008. - S. 51-84 [3,2 AH]
 7. ABB Západokarpatské fosílne ekosystémy a ich vzťah k paleoprostrediu v kontexte neogénneho vývoja eurázijského kontinentu / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Geologické práce. Správy 111. - Bratislava : ŠGÚDŠ, 2005. - S. 61-121 [4,1 AH]
 8. ABC Explanatory notes Maps 19-23 / Michal Kováč
  In: Atlas Peri-Tethys Palaeogeographical Maps. - Paris : CCGM/CGMW, 2000. - S. 153-209, 7 maps
 9. ABC Karpatian Paleogeography, Tectonics and Eustatic Changes / Michal Kováč ... [et al.]
  In: The Karpatian - a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys. - ISBN 80-210-3266-9. - Brno : Masaryk University, 2003. - S. 49-72
 10. ABD The Western Carpathian intramountantane basins / M. Kováč ... [et al.]
  In: Geological Evolution of the Western Carpathians. - ISBN 80-967018-7-8. - Bratislava : Geocomplex, 1997. - S. 43-65
 11. ABD Evolution and structure of the Western Carpathians: an overview / Dušan Plašienka ... [et al.]
  In: Geological Evolution of the Western Carpathians. - ISBN 80-967018-7-8. - Bratislava : Geocomplex, 1997. - S. 1-24
 12. ABD Palinspastic reconstruction of the Carpathian - Pannonian region during the Miocene / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Geodynamic development of the Western Carpathians. - ISBN 80-85314-94-0. - Bratislava : Geol. Surv. Slov. Rep., D. Štúr Publ., 1998. - S. 189-217
 13. ACA Alpínsky vývoj Západných Karpát / Michal Kováč ... [et al.]
  Brno : Masarykova univerzita, 1993
 14. ACB Geological structure of the Alpine-Carpathian-Pannonian junction and the neighbouring slopes of the Bohemian Massif / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : Comenius University, 2002
 15. ACB Geologická stavba oblasti na styku Alpsko-Karpatsko-Panónskej sústavy a priľahlých svahov Českého masívu / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2003
 16. ADC Paleogene palaeogeography and basin evolution of the Western Carpathians, Northern Pannonian domain and adjoining areas / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Global and Planetary Change. - Vol. 140, May (2016), s. 9-27
 17. ADC Model for the Tertiary evolution of the intra-Carpathian area / L. Csontos ... [et al.]
  In: Tectonophysics. - Vol. 208, No. 1-3 (1992), s. 221-241
 18. ADC Late Tertiary Paleogeographic Evolution of the West Carpathians / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Tectonophysics. - Vol. 226, No. 1-4 (1993), s. 401-416
 19. ADC Late Miocene fluvial distributary system in the northern Danube Basin (Pannonian Basin System): depositional processes, stratigraphic architecture and controlling factors of the Piešťany Member (Volkovce Formation) / Michal Šujan ... [et al.]
  In: Geological Quarterly. - Vol. 61, No. 3 (2017), s. 521-548
 20. ADC Low-temperature constraints on the Alpine thermal evolution of the Western Carpathian basement rock complexes / Silvia Králiková ... [et al.]
  In: Journal of Structural Geology. - Vol. 91, October (2016), s. 144-160
 21. ADC The East Slovakian Basin - A complex back arc basin / M. Kováč ... [et al.]
  In: Tectonophysics. - Vol. 252, No. 1-4 (1995), s. 453-466
 22. ADC Quantitative subsidence analysis and forward modelling of the Vienna and Danube Basins: thin skinned versus thick skinned extension / A. Lankreijer ... [et al.]
  In: Tectonophysics. - Vol. 252, No. 1-4 (1995), s. 433-451
 23. ADC Revealing the late Pliocene to Middle Pleistocene alluvial archive in the confluence of the Western Carpathian and Eastern Alpine rivers: 26Al/10Be burial dating from the Danube Basin (Slovakia) / Šujan, Michal [et al.]
  In: Sedimentary Geology. - Roč. 377 (2018), s. 131-146
 24. ADC On Late Oligocene to Pliocene depocenter migrations and the evolution of the Carpathian - Pannonian system / J. E. Meulenkamp, M. Kováč, J. Cícha
  In: Tectonophysics. - Vol. 266, No. 1-4 (1996), s. 301-317
 25. ADC Physical and biological properties of the late Miocene, long-lived Turiec Basin, Western Carpathians (Slovakia) and its paleobiotopes / Radovan Pipík ... [et al.]
  In: Journal of Paleolimnology. - Vol. 47, No. 2 (2012), s. 233-249
 26. ADC Application of the authigenic Be-10/Be-9 dating method to Late Miocene-Pliocene sequences in the northern Danube Basin (Pannonian Basin System): Confirmation of heterochronous evolution of sedimentary environments / Michal Šujan ... [et al.]
  In: Global and Planetary Change. - Vol. 137, February (2016), s. 35-53
 27. ADC Effects of spatially variable accommodation rate on channel belt distribution in an alluvial sequence: Authigenic 10Be/9Be-based Bayesian age-depth models applied to the upper Miocene Volkovce Fm. (northern Pannonian Basin System, Slovakia) / Michal Šujan ... [et al.]
  In: Sedimentary Geology. - Roč. 397 (2020), s. [1-17], art. no. 105566
 28. ADC Quantifying the mass transfer from mountain ranges to deposition in sedimentary basins: Source to sink studies in the Danube Basin-Black Sea system / Liviu Matenco ... [et al.]
  In: Global and Planetary Change. - Vol. 103, Sp. Iss. (2013), s. 1-18
 29. ADC Neogene palaeogeography and basin evolution of the Western Carpathians, Northern Pannonian domain and adjoining areas / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Global and Planetary Change. - Vol. 155, August (2017), s. 133-154
 30. ADC Pliocene to Quaternary stress field change in the western part of the Central Western Carpathians (Slovakia) / Rastislav Vojtko ... [et al.]
  In: Geological Quarterly. - Vol. 52, No. 1 (2008), s. 19-30
 31. ADC Middle Miocene toothed whale with Platanista-like teeth from the Vienna Basin (Western Carpathians, Slovakia) / Olivier Lambert, Ján Schlögl, Michal Kováč
  In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie: Abhandlungen. - Vol. 250, No. 2 (2008), s. 157-166
 32. ADC The Western Carpathians - Interaction of Hercynian and Alpine processes / Miroslav Bielik ... [et al.]
  In: Tectonophysics. - Vol. 393, No. 1-4, Sp. Iss. (2004), s. 63-86
 33. ADC Changes in Cenozoic depositional environment and sediment provenance in the Danube Basin / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Basin Research. - Roč. 30, č. 1 (2018), s. 97-131
 34. ADC Current-independent paleomagnetic declinations in flysch basins: a case study from the Inner Carpathians / Emö Márton ... [et al.]
  In: Geodinamica Acta. - Vol. 22, No. 1-3, Spec. Iss. (2009), s. 73-82
 35. ADC Late Miocene to Early Pliocene sedimentary environments and climatic changes in the Alpine-Carpathian-Pannonian junction area: A case study from the Danube Basin northern margin (Slovakia) / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. - Vol. 238, No. 1-4 (2006), s. 32-52
 36. ADC Late Cretaceous-Cenozoic thermal evolution of the northern part of the Central Western Carpathians (Slovakia): revealed by zircon and apatite fission track thermochronology / Silvia Králiková ... [et al.]
  In: Tectonophysics. - Vol. 615 (2014), s. 142-153
 37. ADC New morphostructural subdivision of the Western Carpathians: An approach integrating geodynamics into targeted morphometric analysis / Jozef Minár ... [et al.]
  In: Tectonophysics. - Vol. 502, No. 1-2 (2011), s. 158-174
 38. ADD Neogene and Quaternary development of the Turiec Basin and landscape in its catchment: a tentative mass balance model / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 62, No. 4 (2011), s. 361-379
 39. ADD Badenian evolution of the Central Paratethys Sea: paleogeography, climate and eustatic sea-level changes / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 58, No. 6 (2007), s. 579-606
 40. ADD Cretaceous-Quaternary tectonic evolution of the Tatra Mts (Western Carpathians): constraints from structural, sedimentary, geomorphological, and fission track data / Silvia Králiková ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 65, No. 4 (2014), s. 307-326
 41. ADD Towards better correlation of the Central Paratethys regional time scale with the standard geological time scale of the Miocene Epoch / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Roč. 69, č. 3 (2018), s. 283-300
 42. ADD Miocene basin opening in relation to the north-eastward tectonic extrusion of the ALCAPA Mega-Unit / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Roč. 69, č. 3 (2018), s. 254-263
 43. ADD Late Miocene and Pliocene history of the Danube Basin: inferred from development of depositional systems and timing of sedimentary facies changes / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 62, No. 6 (2011), s. 519-534
 44. ADD Biostratigraphy, sedimentology and paleoenvironments of the northern Danube Basin: Ratkovce 1 well case study / Samuel Rybár ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 66, No. 1 (2015), s. 51-67
 45. ADD Late Miocene paleoenvironments and sequence stratigraphy: Northern Vienna Basin / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 49, No. 6 (1998), s. 445-458
 46. ADD Seismogenic zones in the Eastern Alpine - Western Carpathian - Pannonian junction area / Ján Šefara ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 49, No. 4 (1998), s. 247-260
 47. ADD Paleogeography, paleobathymetry and relative sea-level changes in the Danube basin and adjacent areas / Michal Kováč, Katarína Holcová, András Nagymarosy
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 50, No. 4 (1999), s. 325-338
 48. ADD How to loop Carpathians - an attempt to reconstruct mesocenozoic palinspastic history of the Carpathian orocline / Dušan Plašienka, Michal Kováč
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 50, Sp. Iss. (1999), s. 163-165
 49. ADD Serravallian sequence stratigraphy of the northern Vienna Basin: high frequency cycles in the Sarmatian sedimentary record / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 59, No. 6 (2008), s. 545-561
 50. ADD Late Miocene sedimentary record of the Danube/Kisalfold Basin: interregional correlation of depositional systems, stratigraphy and structural evolution / Orszolya Sztano ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 67, No. 6 (2016), s. 525-542
 51. ADD A seismic source zone model for the seismic hazard assessment of Slovakia / Jozef Hók ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 67, No. 3 (2016), s. 273-288
 52. ADD The Alpine tectonic evolution of the Danube Basin and its northern periphery (southwestern Slovakia) / Jozef Hók ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 67, No. 5 (2016), s. 495-505
 53. ADD Neo-Alpine linear density boundaries (faults) detected by gravimetry / Miroslav Bielik ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 53, No. 4 (2002), s. 235-244
 54. ADD Miocene fan delta conglomerates in the north-western part of the Danube Basin: provenance, paleoenvironment, paleotransport and depositional mechanisms / Tamás Csibri ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Roč. 69, č. 5 (2018), s. 467-482
 55. ADD Geodynamic evolution of the Carpathian - Pannonian region during the Neogene / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 53, Sp. Iss. (2002), s. 1-2
 56. ADD Miocene evolution of landscape and vegetation in the Central Paratethys / Zlatko Kvaček ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 57, No. 4 (2006), s. 295-310
 57. ADD Miocene vegetation pattern and climate change in the northwestern Central Paratethys domain (Czech and Slovak Republic) / Marianna Kováčová, Nela Doláková, Michal Kováč
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 62, No. 3 (2011), s. 251-266
 58. ADE Origin, migration and disappearance of the West Carpathians sedimentary basins in the Lower Miocene / M. Kováč ... [et al.]
  In: Giornale di Geologia. - Vol. 1, No. 1-2 (1986), s. 317-322
 59. ADE Lithosphere in the Western Carpathians and its surrounding tectonic units - geophysical study / Miroslav Bielik ... [et al.]
  In: Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica. - Vol. 39, No. 2-3 (2004), s. 139-159
 60. ADE Nannoplankton i foraminifery miocenovych (Badenij - Pannon) otloženij vnutrikarpatskich neogenovych bassejnov Slovakii i Ukrainy (biostratigrafija i paleoekologija) /
  In: Geologičnij žurnal. - No. 1 (2007), s. 77-91
 61. ADE Bericht 1991 über geologische Aufnahmen im Quartär und Tertiär im Südöstlichen Teil des Wiener Beckens auf Blatt 77 Eisenstadt / M. Kováč, I. Baráth, M. Nemčok
  In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt. - Vol. 135, No. 3 (1992), s. 701-703
 62. ADE Out-line of Danube Basin geology / D. Vass ... [et al.]
  In: Földtani Közlöny. - Vol. 120 (1990), s. 193-214
 63. ADE Bericht 1992 über geologische Aufnahmen im Tertial und Quarter auf Blatt 77 Eisenstadt / M. Kováč, I. Baráth, M. Nemčok
  In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt. - Vol. 136, No. 3 (1993), s. 584-586
 64. ADE Bericht 1992 über geologische Aufnahmen in der Molassezone auf den Blattern 55 Obergrafendorf und 56 St. Polten / M. Kováč ... [et al.]
  In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt. - Vol. 136, No. 3 (1993), s. 565-566
 65. ADE Bericht 1993 über geologische Aufnahmen in der Molassezone auf Blatt 55 Obergrafendorf / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt. - Vol. 136, No. 3 (1994), s. 448-449
 66. ADE Neogene structural evolution and Basin opening in the Western Carpathians / Michal Kováč, František Marko, Michal Nemčok
  In: Geophysical Transactions. - Vol. 37, No. 4 (1993), s. 297-309
 67. ADE The Danube Lowland Basin / F. Keith, D. Vass, M. Kováč
  In: ESRI Occasional Publication 11A: Slovakian Geology. - South Carolina. - Vol. 11A (1994), s. 63-88
 68. ADE Report on the present situation in the Neogene stratigraphy in Slovakia / M. Kováč
  In: Neogene newsletter. - Vol. 1 (1994), s. 49-51
 69. ADE Basin evolution in the foreland and hinterland of the Carpathian accretionary prism during the Neogene: evidence from the Western to Eastern Carpathians Junction / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Annales Tectonicae. - Vol. 10, No. 1-2 (1996), s. 3-19
 70. ADE Changes of paleoenvironment as a result of interaction of tectonic events with sea level changes in the northwestern margin of the Vienna Basin / M. Kováč, N. Hudáčková
  In: Zentralblatt für Geologie Paläontologie. - Vol. 47, No. 5/6 (1997), s. 457-469
 71. ADE The Miocene collapse of the Alpine - Carpathian - Pannonian junction - an overview / M. Kováč, I. Baráth, A. Nagymarosy
  In: Acta Geologica Hungarica. - Vol. 40, No. 3 (1997), s. 241-264
 72. ADE Bericht 1996 und 1997 über geologische Aufnahmen im kristallinen Grundgebirge auf Blatt 180 Winkeln / Marián Putiš ... [et al.]
  In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt. - Vol. 140, No. 3 (1997), s. 345-348
 73. ADE Changes of paleoenvironment as a result of interaction of tectonic events and sea level oscillation in the East Slovakia Basin / M. Kováč, A. Zlinská
  In: Przeglad Geologiczny. - Vol. 46, No. 5 (1998), s. 403-409
 74. ADE Temporal and spatial distribution of environments and facial development of the West Carpathian molasse formations in the Neogene / M. Kováč, D. Vass
  In: Zeitschrift für Geologische Wissenschaften. - Vol. 17, No. 8 (1989), s. 779-789
 75. ADE Geodynamics of the West Carpathians during the Neogene / M. Kováč, I. Krystek, D. Vass
  In: Zeitschrift für Geologische Wissenschaften. - Vol. 17, No. 9 (1989), s. 887-892
 76. ADE Neogene tectonics and paleostress changes in the Czechoslovakian part of the Vienna Basin / M. Nemčok ... [et al.]
  In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt. - Vol. 132, No. 2 (1989), s. 443-458
 77. ADE Neogene history of intramontane basins in the western part of the Carpathians / M. Kováč, F. Marko, M. Nemčok
  In: Rivista italiana di paleontologia e stratigrafia. - Vol. 96, No. 2-3 (1990), s. 381-404
 78. ADE Paleogeography, paleoecology and eustacy: Miocene 3rd order cycles of relative sea-level changes in the Western Carpathian - North Pannonian basins / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Acta Geologica Hungarica. - Vol. 44, No. 1 (2001), s. 1-45
 79. ADE Integrated interpretation of geophysical fields - implications for the tectonic structure of the Mochovce nuclear power plant / Miroslav Bielik ... [et al.]
  In: Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica. - Vol. 41, No. 3-4 (2006), s. 323-339
 80. ADF On some problems of palinspastic reconstruction and Ceno-Mesozoic paleogeographical development of the Western Carpathians / J. Michalik, M. Kováč
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 33, No. 4 (1982), s. 481-509
 81. ADF Origin of Jablonica formation conglomerates in the light of pebble analysis / M. Kováč
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 36, No. 1 (1985), s. 95-105
 82. ADF Tectono-sedimentary evolution of the Western Carpathian tertiary basins: an overview / Juraj Janočko ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 35, No. 3-4 (2003), s. 161-168
 83. ADF Zmeny v sedimentárnom zázname spodného miocénu v dobrovodskej depresii / M. Kováč ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 23, No. 3 (1991), s. 201-213
 84. ADF Geotectonic background of origin of Western Carpathian sedimentary basins / Juraj Janočko, Michal Kováč
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 35, No. 3-4 (2003), s. 169-180
 85. ADF Sedimentary evolution of Western Carpathian Tertiary basins / Juraj Janočko ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 35, No. 3-4 (2003), s. 181-254
 86. ADF First version of geodynamic palinspastic maps series of the West Carpathian Neogene on Scale 1:1 000 000 / M. Kováč ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 37, No. 5 (1986), s. 657-659
 87. ADF Lower Miocene sedimentation in the area of Jablonica depression - a model bound to oblique slip mobile zone / M. Kováč
  In: Geologica Carpathica. - Bratislava. - 37, 1 (1986), s. 3-15
 88. ADF Miocene strike-slip faulting and block rotation in Brezovské Karpaty / F. Marko. L. Fodor, M. Kováč
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 23 (1991), s. 189-200
 89. ADF Paleoecology and eustacy: Miocene 3rd order cycles or relative sea-level changes in the Western Carpathian - North Pannonian basins / Natália Hudáčková ... [et al.]
  In: Slovak Geological Magazine. - Vol. 6, No. 2-3 (2000), s. 95-100
 90. ADF Paleotectonic evolution of the Malé Karpaty Mts. - an overview / Dušan Plašienka ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 42, No. 4 (1991), s. 195-208
 91. ADF Paleomagnetic investigation of the Neogene sediments from Male Karpaty Mts. (Lower Miocene of the SW part of the Western Carpathians) / I. Túnyi, M. Kováč
  In: Contributions of the Geophysical Institute of the Slovak Academy of Sciences. - Vol. 21 (1991), s. 125-147
 92. ADF Boring animals activity in Eggenburgian litoral environment (SW part of the Western Carpathians) / I. Baráth, M. Kováč
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 39, No. 5 (1988), s. 589-597
 93. ADF Molasse basins and volcanic activity in Western Carpathian Neogene - its evolution and geodynamic character / D. Vass ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Bratislava. - 39, 5 (1988), s. 539-561
 94. ADF Planinské súvrstvie, sedimenty otnangsko -spodnokarpatského veku v S časti Malých Karpát / M. Kováč ... [et al.]
  In: Geologické práce. Správy. - No. 96 (1992), s. 47-50
 95. ADF Podmienky sedimentácie a zdrojové oblasti egenburskych klastík v západnej časti Západných Karpát / I. Baráth, M. Kováč
  In: Miscellanea micropaleontologica. - Knihovnička Zemního plynu a nafty : Hodonín. - IV, 9 (1989), S. 55-86
 96. ADF Zmeny sedimentačného prostredia východnej časti Viedenskej panvy vo vrchnom bádene a sarmate / Natália Hudáčková, Michal Kováč
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 25 (1993), s. 202-211
 97. ADF Rusovské súvrstvie-sedimenty gravitačných tokov (sz. časť Bánovskej kotliny) / M. Kováč, A. Nagy, I. Baráth
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 25 (1993), s. 117-124
 98. ADF Back-slipping zjednodušená forma rekonštrukcie strižných zón / F. Marko ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 25 (1993), s. 143-145
 99. ADF Asociácie ťažkých minerálov v neogénnych sekvenciách Malých Karpát - odraz paleogeografickej evolúcie znosových oblastí / Pavel Uher, Michal Kováč
  In: Geologické práce. Správy. - 98 (1993), s. 85-103
 100. ADF Sandbergské vrstvy-marginálne sedimenty vrchného bádenu východneho okraja Viedenskej panvy / I. Baráth, A. Nagy, M. Kováč
  In: Geologické práce. Správy. - Roč. 99 (1994), s. 59-66
 101. ADF Alpine uplift history of the Central Western Carpathians: geochronological, paleomagnetic, sedimentary and structural data / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 45, No. 2 (1994), s. 83-97
 102. ADF Sedimentologická a paleogeografická charakteristika pliocénnej delty Hrona v komjatickej depresii dunajskej panvy / I. Baráth, M. Kováč
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 27, No. 4 (1995), s. 236-242
 103. ADF Interpretácia paleomagnetických údajov zo západnej časti Centrálnych Západných Karpát / M. Kováč, I. Túnyi
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 27, No. 3 (1995), s. 213-220
 104. ADF Významné eventy v paleogeografii severnej časti Dunajskej panvy - nástroj na upresnenie stratigrafie jej vrchnomiocénnej a pliocénnej výplne / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 2, č. 1 (2010), s. 23-35
 105. ADF Zmeny sedimentárneho záznamu ako odraz zmien hĺbky a dynamiky depozičného prostredia (Východoslovenská panva, stredný miocén) / Jana Hlavatá, Michal Kováč
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 2, č. 1 (2010), s. 37-46
 106. ADF Neogene tectono-sedimentary megacycles in the Western Carpathians basins, their biostratigraphy and paleoclimatology / N. Hudáčková ... [et al.]
  In: Slovak Geological Magazine. - Vol. 2, No. 3-4 (1996), s. 351-362
 107. ADF Tektonicko-sedimentárny vývoj alpsko-karpatsko-pannónskej styčnej zóny počas miocénu / M. Kováč, I. Baráth
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 28, No. 1 (1996), s. 1-11
 108. ADF Rekonštrukcia miocénnej tektonickej evolúcie Vaďovskej kotliny na základe analýzy štruktúrneho a sedimentárneho záznamu / F. Marko, M. Kováč
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 28 (1996), s. 81-91
 109. ADF Geológia a uhľovodíkový potenciál slovenskej časti viedenskej panvy / M. Kováč
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 29, No. 4-5 (1997), s. 17-22
 110. ADF Stable Isotope record in Miocene Fossils and Sediments from Rohožník (Vienna Basin,Slovakia) / Š. Hladilová, J. Hladíková, M. Kováč
  In: Slovak Geological Magazine. - Vol. 4, No. 2 (1998), s. 87-94
 111. ADF Geologic and tectonic evolution of the Turiec depression in the Neogene / Jozef Hók ... [et al.]
  In: Slovak Geological Magazine. - Vol. 4, No. 3 (1998), s. 165-176
 112. ADF To rotate or not to rotate: Palinspastic reconstruction of the Carpatho-Pannonian area during the Miocene. / M. Kováč, E. Márton
  In: Slovak Geological Magazine. - Vol. 4, No. 2 (1998), s. 75-85
 113. ADF Geodynamický vývoj Západných Karpát v neogéne / I. Cícha ... [et al.]
  In: Miscellanea micropaleontologica. - Knihovnička Zemního plynu a nafty. - IV, 9 (1989), s. 9-17
 114. ADF Geology and tectonics of the NE part of the Komjatice Depression / Jozef Hók ... [et al.]
  In: Slovak Geological Magazine. - Vol. 5, No. 3 (1999), s. 187-199
 115. ADF Origin, migration and disasperance of the West Carpathians sedimentary basins during the Neogene / M. Kováč, I. Krystek, D. Vass
  In: Geologické práce. Správy. - Č. 88 (1989), s. 45-58
 116. ADF Basin opening in the Lower Miocene strike - slip zone in the SW part of the Western Carpathians / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 40, No. 1 (1989), s. 37-62
 117. ADF Deformácia a kinematika miocénnej strižnej zóny severnej časti Malých Karpát (Bukovská brázda, Hrabnícke súvrstvie) / F. Marko ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 22, No. 5 (1990), s. 399-410
 118. ADF Miocene sequence stratigraphic key surfaces and depositional systems tracts in the Western Carpathian basins (Central Paratethys, Slovakia) / Ivan Baráth, Michal Kováč
  In: Slovak Geological Magazine. - Vol. 6, No. 2-3 (2000), s. 92-94
 119. ADF Geodynamic evolution of the Western Carpathians: an overview / Vladimír Bezák ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 32 (2000), s. 157-164
 120. ADF Miocene development of the Carpathian chain and the Pannonian basin: Movement trajectory of lithospheric fragments, subduction and diapiric uprise of asthenospheric mantle / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Slovak Geological Magazine. - Vol. 6, No. 2-3 (2000), s. 77-84
 121. ADF Pukliny v granitoch pohoria Tribeč (Západné Karpaty) / Jozef Hók ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 39, No. 4 (2007), s. 283-292
 122. ADF Applikation der biofaziellen Analyze in der Praxis am Beispiel der Rekonstruktion der Lokalität Kováčov (Egerien des östlichen Randes der Donau - Tiefebene) / M. Kováč
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 28, No. 1 (1977), s. 177- 91
 123. ADF Sedimentology and tectonics of the Plio-Quaternary sedimentary sequences of southern part of the Považský Inovec Mts. / Ľubomír Sliva ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 53, Special issue (2002), s. 38-40
 124. ADF Nález mastodonta Mammut borsoni (Hays, 1834) pri Cerovinách - litologické pomery a stratigrafia / Peter Holec ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 34, No. 5-6 (2002), s. 353-358
 125. ADF Paleogeographic changes of the West Carpathian Paleogene basins in time of Paratethys separation / Ján Soták, Michal Kováč
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 53, Spec. Iss. (2002), s. 7-8
 126. ADF Geodynamical development - criterium for the subdivision of the West Carpathian Neogene sedimentation areas / M. Kováč
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 32, No. 1 (1981), s. 135-142
 127. ADM Neogene changes in palaeogeography, palaeoenvironment and the provenance of sediment in the northern Danube Basin / Samuel Rybár ... [et al.]
  In: Bulletin of Geosciences. - Vol. 91, No. 2 (2016), s. 367-398
 128. ADM Late miocene palaeoenvironmental dynamics in central and eastern Paratethys - Preliminary results based on vegetation data / Dimiter Ivanov ... [et al.]
  In: Comptes rendus de l'Académie bulgare des Sciences. - Tom 67, No. 4 (2014), s. 557-562
 129. ADN The Central Paratethys palaeoceanography: A water circulation model based on microfossil proxies, climate, and changes of depositional environment / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 9, č. 2 (2017), s. 75-114
 130. ADN The Hurbanovo-Diösjenö Fault: A crustal-scale weakness zone at the boundary between the Central Western Carpathians and Northern Pannonian Domain / Tomáš Klučiar ... [et al.]
  In: Acta Geologica Slovaca (AGEOS). - Roč. 8, č. 1 (2016), s. 59-70
 131. AEC Evolution of Miocene Depositional Systems in the Northern Vienna Basin / Ivan Baráth ... [et al.]
  In: Geolines, Vol. 13. - Praha : Geologický ústav AV ČR, 2001. - S. 47-48
 132. AEC Subsidence History and Tectonic Control During the Development of the Western Carpathian Neogene Basins / Michal Kováč
  In: Geolines, Vol. 13. - Praha : Geologický ústav AV ČR, 2001. - S. 82-83
 133. AEC Miocene 3rd Order Cycles Reflected in Basins Western Carpathians / Michal Kováč
  In: Geolines, Vol. 13. - Praha : Geologický ústav AV ČR, 2001. - S.. 83
 134. AEC Sedimentary architecture and development of the Vienna Basin estern coast during the Middle Miocene / Bohuslava Sopková, Jana Hlavatá, Michal Kováč
  In: Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology, Vol. 36. - ISBN 978-80-210-4453-1. - Brno : Masarykova Univerzita, 2007. - S. 17-20
 135. AEC Neogene evolution of the Carpatho-Pannonian region: an interplay of subduction and back-arc diapiric uprise in the mantle / V. Konečný ... [et al.]
  In: Continental collision and the tectono-sedimentary evolution of forehands. - Kaltenburg-Lindau : Copernicus, 2002. - S. 105-123
 136. AEC Tectonic evolution of the Northern Pannonian region during the Tertiary / L. Fodor ... [et al.]
  In: Paleomaps & groupement Scientifique Tethys. - Paris : Session scientifique, Soc. Geol. de France, Univ. P. et M. Curie, 1990. - S. 18
 137. AEC Litho and Biostratigraphy of the Lower and Middle Miocene sediments of the Vienna basin (NE part) on the basis of calcareous nannoplankton and foraminifers / A. S. Andrejeva Grigorovič ... [et al.]
  In: Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology, Vol. 30. - ISBN 80-210-2678-2. - Brno: Masaryk University, 2001. - S. 27-40
 138. AEC Rasčlenenije sredne-verchnemiocenovych (Badenij-Pannon) otloženij Ukrainy i Slovakii po nannoplanktonu i foraminiferam / A. S. Andrejeva-Grigorovič ... [et al.]
  In: Teoretični ta prokladni aspekti sučasnoj biostratigrafij fanerozoju Ukrajni. - Kijev : Nacionaľnaja Akademija Nauk Ukrajni, 2003. - S. 6-7
 139. AEC Seismic activity and neotectonic evolution of the Western Carpathians (Slovakia) / M. Kováč... [et al.]
  In: Neotectonics and surface processes: the Pannonian basin and Alpine/Carpathian system. - ISBN 3-936586-06-3. - Kaltenburg-Lindau : Copernicus, 2002. - S. 167-184
 140. AEC Polystage tectonic evolution of the Western Carpathian crust / V. Bezák ... [et al.]
  In: Krystalinikum, 28. - Brno : Moravské zemské muzeum, 2002. - S. 189-196
 141. AEC Miocene depositional systems and sequence stratigraphy of the Vienna basin / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Festschrift zu Ehren von Prof. Dr. Fritz F. Steininger. - ISBN 3-510-61363-5. - Stuttgart : Schweizerbart, 2004. - S. 187-212
 142. AEC The Karpatian in the Vienna Basin / Ivan Baráth ... [et al.]
  In: The Karpatian - a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys. - ISBN 80-210-3266-9. - Brno : Masaryk University, 2003. - S. 101-107
 143. AED Zmeny paleogeografie, paleoprostredia a paleoklímy v treťohorách a štvrtohorách / Michal Kováč
  In: Aktuálne problémy geológie. Inovácia odborno-predmetových kompetencií. - ISBN 978-80-89238-21-7. - Bratislava : Iris, 2008. - S. 22-32
 144. AED Vplyv terciérneho vývoja na geologickú stavbu severnej časti Malých Karpát / M. Kováč ... [et al.]
  In: Nové výsledky v terciéru Západních Karpat. - Hodonín : Moravské naftové doly, 1992. - S. 55-65
 145. AED Štruktúrny a paleogeografický vývoj západného okraja centrálnych Západných. Karpát v neogéne / M. Kováč, F. Marko, I. Baráth
  In: Geodynamický model a hlbinná stavba Západných Karpát. - ISBN 80-85314-24-X. - Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1993. - S. 45-56
 146. AED Tertiary collision, metamorphism and basin forming processes in the Eastern Slovakia (central Western Carpathians) / Ivan Baráth ... [et al.]
  In: Geological Evolution of the Western Carpathians. - ISBN 80-967018-7-8. - Bratislava : Geocomplex, 1997. - S. 65-79
 147. AED Zones of Alpidic subduction and crustal underthrusting in the Western Carpathians / Dušan Plašienka ... [et al.]
  In: Geological Evolution of the Western Carpathians. - ISBN 80-967018-7-8. - Bratislava : Geocomplex, 1997. - S. 35-42
 148. AED Neogene climatic changes and geodynamics of the Central Paratethys / I. Cícha , M. Kováč
  In: Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia. - ISBN 80-7075-022-7. - Praha : UUG, 1990. - S. 70-78
 149. AED New findings from research of sarmatian sediments from Ivanka-1 well (Danube basin, Slovakia) / Barbara Zahradníková ... [et al.]
  In: Zborník Slovenského národného múzea : Prírodné vedy, roč. 59. - ISBN 978-80-8060-322-9. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2013. - S. 25-32
 150. AEF Miocénna klíma a vegetácia karpato-panónskej oblasti v paleogeografickom kontexte / Marianna Kováčová, Michal Kováč
  In: Nové metódy a výsledky výskumu v geológii Západných Karpát. - ISBN 80-969338-5-X. - Bratislava : Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, 2006. - S. 109-112
 151. AEH Relationships between Eustatic sea level fluctuations and sedimentary sequences of the Western Carpathian Neogene basins / M. Kováč ... [et al.]
  In: Geologica Carpathica. - Vol. 50, spec. issue (1999), s. 40-41
 152. AFC Northern Vienna Basin history: Depositional systems within the Miocene time framework / Ivan Baráth ... [et al.]
  In: Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology, Vol. 30. - ISBN 80-210-2678-2. - Brno : Masaryk University, 2001. - S. 123-138
 153. AFC Paleogeography of the Central Paratethys particularly the Vienna Basin / Michael Kováč
  In: Berichte des Institute für geologie und Paläontologie der Karl-Franzes-Universität Graz, Band 4. - Graz : Karl-Franzes-Universität Graz, 2001. - S. 41-45
 154. AFC Depositional system changes in the Blatné depression: Ratkovce 1 well case study / Samuel Rybár ... [et al.]
  In: Buletini i Shkencave Gjeologjike. - Vol. 2, Sp. Iss. (2014), s. 87-90
 155. AFC Paleogeography of the Central Paratethys during the Karpatian and Badenian / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology, Vol. 31-32. - ISBN 80-210-3566-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - S. 7-17
 156. AFC Sequence stratigraphy of the northern Danube basin (Slovakia) / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2010. - Brno : Masarykova univerzita, 2010. - Vol. 17, No. 1-2 (2010), s. 46-49
 157. AFD Oligocene turbidites of the Hrabník Fm. / F. Marko, K. Šutovská, M. Kováč
  In: Malé Karpaty Mts. - Geology of the Alpine-Carpathian junction. Excursion Guide. - Bratislava : GÚDŠ : Bratislava, 1991. - S. 56, 59-61
 158. AFD Structural Development of the Carpathian - Balkan Orogenic Belt / M. Kováč
  In: Structural Development of the Carpathian - Balkan Orogenic Belt. - Bratislava : GÚDŠ, 1987. - S. 17-27
 159. AFD Geologická stavba Malých Karpát / M. Putiš ... [et al.]
  In: Zborník referátov a abstraktov 30. celoštátneho geologického zjazdu. - Bratislava : GÚDŠ, 1990. - S. 5-6
 160. AFD Orogenic wedging and basin formation in the Central Western Carpathians new insights from Súľov–Domaniža and Žilina–Rajec basins / Ján Soták ... [et al.]
  In: Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-85754-42-1. - Bratislava : Ústav vied o zemi, 2019. - S. 43-44 [online]
 161. AFD Badenian/Sarmatian foraminifera shift in the Central Paratethys: Two methods comparison — a morphogroup and species approach / Natália Hudáčková ... [et al.]
  In: Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-85754-42-1. - Bratislava : Ústav vied o zemi, 2019. - S. 144-145 [online]
 162. AFD Geotektonické interpretácie a možné korelácie jednotiek v podloží východoslovenskej panvy / Ján Soták ... [et al.]
  In: 3. geologické dni Jána Slávika. - ISBN 80-85314-42-8. - Bratislava : GÚDŠ, 1995. - S. 15-22
 163. AFD Geological structure in the Brezovské Karpaty, Myjavská pahorkatina upland, and SW corner of Klippen Belt / M. Maheľ ... [et al.]
  In: Structural Development of the Carpathian - Balkan Orogenic Belt. - Bratislava : GÚDŠ, 1987. - S. 5-43
 164. AFD Paleogeography of the Central Paratethys during the Early phase of the High resolution Interval HRI 3 - Karpatian / M. Kováč ... [et al.]
  In: Birth of the New World. Abstract book of the ESF - EEDEN conference. - ISBN 80-223-1908-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - S. 53-58
 165. AFD Contribution to knowledge of migration of the Western Carpathian sedimentary areas during the Neogene / Michal Kováč
  In: Proceedings of conference II - Some important problems of geological development and structure of Czechoslovakia. - Bratislava : GÚDŠ, 1980. - S. 323-328
 166. AFD Integrated interpretation of geophysical fields: Regional implications for EMO nuclear power plant / M. Bielik ...[et al.]
  In: Science and Technology for Safe Development of Lifeline Systems. - ISBN 80-223-2116-8. - Bratislava : Comenius University, 2005. - S. 25-31
 167. AFD Neogene exhumation and denudation of the Central Western Carpathian nappe units in the Danube Basin / Tamás Csibri, Michal Kováč, Samuel Rybár
  In: Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-85754-42-1. - Bratislava : Ústav vied o zemi, 2019. - S. 25-28 [online]
 168. AFD Implication of the global and regional tectonics and eustasy on the Central Paratethys paleogeography: Reflection in the regional and standard time scale correlation / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Proceedings of the Geologica Carpathica 70 Conference [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-85754-42-1. - Bratislava : Ústav vied o zemi, 2019. - S. 130-133 [online]
 169. AFD North Hungarian - South Slovak Palleogene and Miocene Basins of the Central Paratethys / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Guide to Geological Excursions. - ISBN 80-88974-37-2. - Bratislava : ŠGÚDŠ, 2002. - S. 47-52
 170. AFD Sokolia skala cliff south of Hrušov - Early Badenian submarine extrusive dome / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Guide to Geological Excursions. - ISBN 80-88974-37-2. - Bratislava : ŠGÚDŠ, 2002. - S. 52-56
 171. AFD A Brief Review of Slovakia´s Geological Structure / J. Vozár ... [et al.]
  In: 17th Congress of Carpathian - Balkan Geological Association. Guide to Geological Excursions. - ISBN 80-88974-37-2. - Bratislava : GÚDŠ, 2002. - S. 9-16
 172. AFD Neogene sequences / M. Kováč ... [et al.]
  In: Malé Karpaty Mts. - Geology of the Alpine-Carpathian junction. Excursion Guide. - Bratislava : GÚDŠ, 1991. - S. 61-74
 173. AFE Continental versus Marine Late Badenian a Case Study in the Scope of the HR3 Interval of the EEDEN Project / Natália Hudáčková ... [et al.]
  In: Late Miocene to Early Pliocene Environments and Ecosystems. - Sabadell : European Science Foundation, 2001. - S. 37-38
 174. AFE Late miocene to pliocene sedimentary environments and climatic changes in the Alpine - Carpathian - Pannonian junction area: A case study in the scope of the HR 1 interval of the EEDEN project / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Late Miocene to Early Pliocene Environments and Ecosystems. - Sabadell : European Science Foundation, 2001. - S. 40
 175. AFE Morphotectonic history of the Western Carpathians (story of recognition) / Jozef Minár ... [et al.]
  In: Role of fieldwork in geomorphology. - ISBN 978-80-261-0496-4. - Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015. - S. 72-73
 176. AFE The Vienna Basin environment and ecosystem dynamics during the time interval 17-14 Ma, results and problems / Natália Hudáčková ... [et al.]
  In: EEDEN - Environment and Ecosystem Dynamics of the Eurasian Neogene. - Lyon : ESF, 2000. - S. 24-25
 177. AFE Paleogeography, Geodynamics and Eustacy in the Carpathian - Pannonian region during the Miocene / Michal Kováč, Natália Hudáčková, Ivan Baráth
  In: EEDEN - Environment and Ecosystem Dynamics of the Eurasian Neogene. - Lyon : [s.n.], 2000. - S. 29-38
 178. AFE Karpatian stage - State of Art / R. Brzobohatý, M. Kováč
  In: The Middle Miocene Crisis - EEDEN Meeting. - Frankfurt am Main : [s.n.], 2002. - S. 31-33
 179. AFE Biostratigraphy and Sr-Sr dating of the High Resolution Interval HRI3 in the Western Carpathians / Natália Hudáčková ... [et al.]
  In: The Middle Miocene Crisis - EEDEN Meeting. - Frankfurt am Main : EEDEN, 2002. - S. 59-60
 180. AFE From Karpatian to Badenian: Paleogeography and eustasy of the Western Carpathians during the High Resolution Interval HRI 3 / M. Kováč, I. Hlavatý, N. Hudáčková
  In: The Middle Miocene Crisis - EEDEN Meeting. - Frankfurt am Main : [s.n.], 2002. - S. 69-70
 181. AFF New interpretation of the northern Danube Basin Upper Miocene and Pliocene depositional systems: impacts on lithostratigraphy of this time span / Michal Kováč ... [et al.]
  In: EUROCORES - TOPO-EUROPE Source & Sink Workshop. - Bratislava : PRIF UK, 2011. - S. 20-21
 182. AFF Geodynamics and palaeogeography of the Western Carpathians Neogene / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field of inter-regional correlations. - ISBN 978-80-971442-5-8. - Bratislava : Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, 2013. - S. 33
 183. AFF Geodynamics and palaeogeography of the Western Carpathians Pleogene / Ján Soták ... [et al.]
  In: Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field of inter-regional correlations. - ISBN 978-80-971442-5-8. - Bratislava : Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, 2013. - S. 36
 184. AFG Zmeny neogénneho paleonapäťového poľa v Dunajskej panve vo vzťahu k rotácii mikroplatne ALCAPA / Tomáš Klučiar ... [et al.]
  In: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. - ISBN 978-80-210-7980-9. - Brno : Masarykova univerzita, Česká geologická společnost, 2015. - S. 51
 185. AFG Neo-Alpine development and seismic hazard: Case study from Western Slovakia / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Quantitative neotectonics and seismic hazard assessment: new integrated approaches for environmental management. - ISBN 963-00-8606-9. - Budapest : Eötvös Loránd University, 2001. - S. 32
 186. AFG Upper Miocene and Pliocene history of the northern Danube Basin / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Geophysical Research Abstracts [elektronický zdroj]. - Vol. 13 (2011), nestr. [1 s.] [online]
 187. AFG Origin, migration and disappearance of molasse sedimentary basins of the Neogene in the West Carpathian region / M. Kováč
  In: Abstracts from RCMNS Interim -Colloquium Paleogeography and Geodynamics of the Perityrrhenian area. - Firenze : [s.n.], 1984. - S. 34
 188. AFG Neotectonics and seismicity of Slovakia / Jozef Hók ... [et al.]
  In: Quantitative neotectonics and seismic hazard assessment: new integrated approaches for environmental management. - ISBN 963-00-8606-9. - Budapest : Eötvös Loránd University, 2001. - S. 32
 189. AFG The Western Carpathian litosphere a mosaic of Neoalpine, Paleoalpine and Hercynian structures / M. Bielik ... [et al.]
  In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 5. - Nice : EGS-AGU-EUG Joint Assembly Nice, 2003. - S. 1-2
 190. AFG Pliocene to quaternary alluvial depositional systems of the northern Danube Basin: application of the 10Be/26Al burial dating method on borehole samples / Michal Šujan ... [et al.]
  In: 7th International Workshop on the Neogene of Central and South Eastern Europe. - ISBN 978-953-59036-2-8. - Zagreb : Croatian Geological Society, 2017. - S. 68-69
 191. AFG Plio - Pleistocene uplift of the Považský Inovec Mts. (Western Carpathian, Slovakia) / Rastislav Vojtko ... [et al.]
  In: Quantitative neotectonics and seismic hazard assessment: new integrated approaches for environmental management. - ISBN 963-00-8606-9. - Budapest : Eötvös Loránd University, 2001. - S. 33
 192. AFG Geodynamical development of the SW part of the West Carpathians on the Lower Miocene / M. Kováč
  In: Abstracts from 8-th RCMNS Congress. - Budapest : [s.n.], 1985. - S. 329
 193. AFG The middle miocene deposits of the northern Gabčíkovo-Győr depression (Danube Basin) / Michal Šujan ... [et al.]
  In: 7th International Workshop on the Neogene of Central and South Eastern Europe. - ISBN 978-953-59036-2-8. - Zagreb : Croatian Geological Society, 2017. - S. 68-69
 194. AFG Neogene palaeogeography and basin evolution of the Western Carpathians / Michal Kováč ... [et al.]
  In: 7th International Workshop on the Neogene of Central and South Eastern Europe. - ISBN 978-953-59036-2-8. - Zagreb : Croatian Geological Society, 2017. - S. 35-36
 195. AFG Vertical motions along convergent plate boundaries: the Carpathian-Pannonian System as a case history / J.E. Meulenkamp ... [et al.]
  In: Terra abstracts. - Vol. 3, No. 1 (1991), s. 250
 196. AFG Badenian littoral sedimentation in the Alpine - Carpathian junction area / I. Baráth, M. Kováč
  In: Terra abstracts. - Vol. 2, No. 4 (1992), s. 7
 197. AFG Neogene history of intramountain basins in the Western Carpathians / M. Kováč, F. Marko, M. Nemčok
  In: Abstracts from RCMNS Interim - Colloquium Neogene paleogeography of the Western Medditerranean - Problems related to the palinspastic reconstruction. - Milano : [s.n.], 1988. - S. 40-41
 198. AFG Rotations of lithospheric fragments in the Carpathian - Pannonian Domain and the development of the Carpathian Chain and the Pannonian basin in the Tertiary / E. Márton ... [et al.]
  In: Journal of the Czech Geological Society. - Vol. 45, Abstract Volume, No. 3-4 (2000), s. 242
 199. AFG Miocene 3rd order cycles reflected in basins of the Western Carpathians / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Biuletyn Państwowego Instytutu Geologycznego. - Issues 368-369 (2001), s. 82
 200. AFG Meso-cenozoic geodynamic evolution of the Western Carpathians / Dušan Plašienka ... [et al.]
  In: Biuletyn Państwowego Instytutu Geologycznego No. 369. - Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 2001. - S. 123-124
 201. AFG Basin evolution within the Late Alpine suture zone of the Western Carpathians / Michal Kováč, Dušan Plašienka
  In: Terra Nova. - Vol. 4 (1992), s. 76
 202. AFG Origin and basin evolution in the West Carpathians / D. Vass, M. Kováč, M. Elečko
  In: IX. RCMNS Congress, Abstracts. - Barcelona : [s.n.], 1990. - S. 335
 203. AFG Miocene basins and structural evolution of the Pieniny Klippen Belt and Central Carpathain junction area, Middle Váh river valley / M. Kováč, F. Marko
  In: Terra Nova. - Vol. 2, No. 4 (1992), s. 37
 204. AFG Cenozoic convergence history of the Bohemian Massif and Central Western Carpathians / M. Kováč, D. Plašienka, C. Tomek
  In: Terra Nova. - Vol. 2, No. 4 (1992), s. 37
 205. AFG Evolution geodynamique du bloc Nord Pannonian durant le Tertiare / L. Fodor ... [et al.]
  In: Tethys information lettre 5, CNRS-INSU-UPMG. - Paris : [s.n.], 1991. - S. 5
 206. AFG Sediments of gravity flows in the Ruskovce Formation (Middle Miocene of the Bánovska kotlina depression, Central Western Carpathians) / I. Baráth, M. Kováč
  In: Terra abstracts. - Vol. 5, No. 1 (1993), s. 675
 207. AFG Structural development and basin formation in the zone between the orogene thrust front and hinterland extension: evidence from Carpathians / M. Kováč, M. Nemčok
  In: Terra abstracts. - Vol. 5, No. 1 (1993), s. 238
 208. AFG Structural and paleogeographical development of the Central Western Carpathian margin during Tertiary / M. Kováč, F. Marko, I. Baráth
  In: 8th Meeting of the Association of European Geological Societies. - Budapest : AEGS, 1993. - S. 34
 209. AFG Quantitative subsidence analysis in the Vienna, Danube and East Slovakian Basins / A. Lankraijer ... [et al.]
  In: Terra abstracts. - Vol. 5, No. 1 (1993), s. 170-171
 210. AFG Depocenter analyses as a contribution to the understanding of the geodynamic evolution of the Pannonian - Carpathian system / J.E. Meulenkamp, M. Kováč
  In: Terra abstracts. - Vol. 5, No. 1 (1993), s. 173
 211. AFG Dynamic and kinematic constraints on deformation in the Carpathian - Pannonian area / L. Fodor, M. Kováč
  In: Romanian Journal of Tectonics and Geology. - Vol. 75, No. 1 (1994), s. 17
 212. AFG Neotectonics and seismics of the Western Carpathians / Michal Kováč, Ján Šefara
  In: EUROPROBE, PANCARDI. - [s.l.] : [s.n.], 1994. - S. 15
 213. AFG Palinspastic restoration of the Neogene orogenic collapse in the Western Carpathians - basement structural control over the sedimentary basin evolution / Michal Kováč, Dušan Plašienka
  In: RCMNS Interim Colloquium "Neogene basin evolution and tectonics of the Mediterranean area". - Rabat : [s.n.], 1994. - S. 54
 214. AFG Tectonic evolution of the Vienna and Danube Basin (Slovakia) / A.C. Lankraijer ... [et al.]
  In: EAPG Vienna : 6th Conference and Technical Exhibition. - Wien : [s.n.], 1994. - S. 811
 215. AFG Geomorphic history of the Western Carpathians morphostructure / Jozef Minár ... [et al.]
  In: Geomorfologický sborník 9. - ISBN 978-80-86561-32-5. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2010. - S. 41-42
 216. AFG Neogene and Quaternary development of the Western Carpathian lithosphere: impact on georelief and geohazard / Jozef Minár ... [et al.]
  In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 14 [elektronický zdroj]. - Göttingen : EGU, 2012. - Art. No. eGU2012-9853, nestr. [1 s.] [online]
 217. AFG Tectonic versus eustatic events during the late Cenozoic evolution of the Western Carpathian Basins / Michal Kováč
  In: Romanian Journal of Stratigraphy. - Vol. 76, Suppl. 7 (1995), s. 135-137
 218. AFG Sequence Stratigraphy of the Late Badenian & Sarmatian. (Serravallian) of the Eastern Part of the Vienna Basin - Deltaic to tidal flats environment / Bohuslava Sopková ... [et al.]
  In: Joannea Geologie und Paläontologie. - Vol. 9 (2007), s. 101-103
 219. AFG Middle and Upper Miocene Paleodanube Delta system history / M. Kováč ... [et al.]
  In: Paratethys-Mediterranean Interactions: Environmental Crises during the Neogene. - ISBN 978-606-8041-71-1. - Sinaia : Amanda Edit, 2012. - S. 75-76
 220. AFG Neogene Basins of the Western Carpathians-Geodynamic Setting and Tectonic Regimes / M. Kováč
  In: Journal of the Czech Geological Society. - Vol. 40, No. 3 (1995), s. 134-135
 221. AFG Sequence startigraphy of the Middle Miocene on the Northeastern Margin of the Vienna Basin / Bohuslava Sopková ... [et al.]
  In: CzechTec 07. - ISBN 978-80-7075-695-0. - Praha : Česká geologická služba, 2007. - S. 76-77
 222. AFG Serravalian sequence stratigraphy and depositional architecture of the Northern Vienna Basin / Jana Hlavatá ... [et al.]
  In: 1st MAPG International Convention, Conference & Exhibition. - Rabat : MAPG, 2007. - S. 187
 223. AFG Danube Basin sedimentary architecture & sequence stratigraphy "state of art" / Ľubomír Sliva ... [et al.]
  In: Annual SourceSink Meeting 2009. - Salzburg : Universität Salzburg, 2009. - S. 13
 224. AFG Geodynamic classification of the Lower and Middle Miocene coarse-grained sediments in Vienna Basin and Blatné depresion (Danube Basin) / Tamás Csibri, Michal Kováč, Jozef Hók
  In: 17th Meeting of the Central European Tectonic Studies Groups. - ISBN 978-80-7075-955-4. - Praha : Česká geologická služba, 2019. - S. 12-12
 225. AFG Cosmogenic nuclide dating of a "sticky stuff" deposition: Principles and applications of the authigenic 10Be/9Be dating in comparison with well-established geochronological methods / Michal Šujan ... [et al.]
  In: Advances of Geology in southeast European mountain belts : Geologica Balcanica. - ISBN 978-954-90223-7-7. - Sofia : Balgarska akademiya na naukite, 2018. - S. 233-233
 226. AFG Neogene tectonics of the Vadovce depression / F. Marko, M. Kováč
  In: Romanian Journal of Stratigraphy. - Vol. 76, No. 7 (1995), s. 147-148
 227. AFG Depositional environment of the Lower and Middle Miocene conglomerates in key wells of the northern Blatné depression (Danube Basin) / Tamás Csibri, Samuel Rybár, Michal Kováč
  In: Acta Mineralogica-Petrographica. Field guide series, Vol. 32. - Szeged : University of Szeged, 2017. - S. 10
 228. AFG Tectonic development of the intra-arc Transcarpathian Basin / C. Tomek ... [et al.]
  In: Terra abstracts, EUG. - Strasbourg. - 7 (1995), s. 124
 229. AFG Vývoj neogénnych paniev Západných Karpát vo vzťahu k trajektórii pohybu mikroplatne ALCAPA / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. - ISBN 978-80-210-7980-9. - Brno : Masarykova univerzita, Česká geologická společnost, 2015. - S. 59
 230. AFG Sedimentological approach to the recognition of origin of Pliocene coarse clastics at the northeastern margin of the Danube Basin. Sediment 96 / I. Baráth, M. Kováč
  In: Kurzfassungen der Vortrage und Poster. Inst. Geol. and Paleont.. - Wien : Universität Wien, 1996. - S. 6
 231. AFG Tectonic events versus sea level changes in the sediemntary record of the NE margin of the Vienna Basin / M. Kováč, N. Hudáčková
  In: SEDIMENT 96, Kurzfassungen der Vortrage und Poster. - Wien : Universität Wien, 1996. - S. 87
 232. AFG Neogene tectonics,basin formation and sedimentation at the Alpine-Carpathian-Pannonian junction zone / M. Kováč, I. Baráth
  In: Mitteilungen der Gesellschaft der Geologie und Bergbaustudenten in Österreich, 41. - Wien : Gesellschaft der Geologie und Bergbaustudenten in Österreich, 1996. - S. 113
 233. AFG Pricipal geological and geophysical characteristic of the Alpine-Carpathian-Pannonian junction / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Mitteilungen der Gesellschaft der Geologie und Bergbaustudenten in Österreich, 41. - Wien : Gesellschaft der Geologie und Bergbaustudenten in Österreich, 1996. - S. 114
 234. AFG Principal geological and geophysical characteristic of the Apline - Carpathian - Pannonian junction / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Mitteilungen der Gesellschaft der Geologie und Bergbaustudenten in Österreich, 41. - Wien : Gesellschaft der Geologie und Bergbaustudenten in Österreich, 1996. - S. 114
 235. AFG The maps of tectonostratigraphic units and principal structures of the Western Carpathians and adjacent areas / Dušan Plašienka ... [et al.]
  In: Mitteilungen der Gesellschaft der Geologie und Bergbaustudenten in Österreich, 41. - Wien : Gesellschaft der Geologie und Bergbaustudenten in Österreich, 1996. - S. 127
 236. AFG New results of integrated research of the Western Carpathians morphostructure / Jozef Minár ... [et al.]
  In: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. - ISBN 978-80-7368-444-0. - Ostrava : University of Ostrava, 2011. - S. 42-43
 237. AFG Neoalpínsky tektono-sedimentárny vývoj Západných Karpáat / M. Kováč
  In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny. - Ostrava : VŠB-TU, 1997. - pp. 43 - 44
 238. AFG Pannonian Vienna Basin-eustasy, sequence stratigraphy and deltaic sedimentation / M. Kováč ... [et al.]
  In: Výsledky výskumu FTVŠ UK Univerzity Komenského v školskej, masovej a rekreačnej telesnej výchove v rokoch 1986 - 1988 (3). - Heidelberg : [s.n.], 1997. - S. 208
 239. AFG Tectonic regimes and basin formation in the Western Carpathians during the Neogene. In: Dynamics of the Pannonian-Carpathian-Dinaride System / M. Kováč, F. Marko
  In: Przeglad Geologiczny. - Vol. 45 (1997), s. 1081
 240. AFG Neogene changes of the East Slovakian Basin paleoenvironment - a result of interaction of tectonic events with sea level oscilation / M. Kováč, A. Zlinská
  In: Dynamics of the Pannonian - Carpathian - Dinaride System. Przeglad Geologiczny. - Vol. 45, No. 10/2 (1997), s. 1081-1082
 241. AFG Tertiary collision, metamorphism and basin forming processes in the Eastern Slovakia / J. Soták, I. Dunkl, M. Kováč
  In: Przeglad Geologiczny. - Vol. 10, No. 2 (1997), s. 1113
 242. AFG Miocene 3rd - order erosive surfaces analysis, Western Carpathian basins (Central Paratethys, Slovakia) / Ivan Baráth, Michal Kováč
  In: 19th Regional European Meeting of Sedimentology. - ISBN 87-89980-18-2. - Copenhagen : [s.n.], 1999. - S. 26-27
 243. AFG Structural evolution of the Pieniny klippen belt and central Carpathian junction area, middle Váh river valley / M. Kováč, F. Marko
  In: Terra Nova. - Vol. 4, No. 2 (1993), s. 37
 244. AFG Folded Kiscellian turbidites - the evidence of dextral wrenching within ENE-WSW striking shear zone (Hrabník, Malé Karpaty Mts., Western Carpathians) / F. Marko, M. Kováč
  In: AAPG International Conference and Exhibition. Abstracts. - Wien : [s.n.], 1997. - S. A40
 245. AFG The Badenian sequence stratigraphy and paleoenvironment of the Slovakian part of the Vienna Basin / N. Hudáčková ... [et al.]
  In: Mediterranean Cyclostratigraphy in marine-continental paleoenvironments. Abstracts. - Patras : University of Thesaloniky, 1998. - S. 41
 246. AFG Evolution of depositional systems in the Blatné depression of Danube basin: Trakovice 1 and Trakovice 4 well case study / Samuel Rybár ... [et al.]
  In: CETEG 2015. - ISBN 978-80-7075-880-9. - Praha : Česká geologická služba, 2015. - S. 78
 247. AFG The Neogene paleotectonic and paleogeographic evolution in the Carpathian-Pannonian region RCMNS Interim Colloquium / M. Kováč
  In: Mediterranean Cyclostratigraphy in marine-continental paleoenvironmenmts. Abstracts. - Patras : [s.n.], 1998. - S. 47
 248. AFG Deep structure and geodynamics of the Carpathian lithosphere based on geophysical study / M. Bielik ... [et al.]
  In: Geolines, Vol. 16. - Praha : Geologický ústav AV ČR, 2003. - S. 16-17
 249. AFG Paleogeographic changes as a result of interaction of tectonic events and relative sea level oscillations (Neogene, Western Carpathians) / M. Kováč ... [et al.]
  In: CBGA XVI. Congress. Abstracts. - Wien : [s.n.], 1998. - S. 294
 250. AFG Miocene paleogeography and palinspastic reconstruction of the East Alpine-Carpathian-Pannonian region / M. Kováč ... [et al.]
  In: Abstracts of the 16. Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association. - Wien : CBGA, 1998. - S. 295
 251. AFG The Pliocene to Pleistocene sedimentary facies: response to climatic and tectonics changes (Northern Danube Basin and Považský Inovec Mts., Slovakia) / Ľ. Sliva ... [et al.]
  In: 22nd IAS Meeting of Sedimentology - Opatija 2003. - ISBN 953-6907-05-4. - Zagreb : Institute of Geology, 2003. - S. 199
 252. AFG Late Miocene to Pleistocene sedimentary environments in the Alpine-Carpathian-Pannonian junction: a case study from Slovakia / Michal Kováč ... [et al.]
  In: 22nd IAS Meeting of Sedimentology - Opatija 2003. - ISBN 953-6907-05-4. - Zagreb : Institute of Geology, 2003. - S. 100
 253. AFG Miocene geodynamics and sequence stratigraphy - Danube Basin, Slovakia / Ivan Barath, Alexander Nagy, Michal Kováč
  In: 22nd IAS Meeting of Sedimentology - Opatija 2003. - ISBN 953-6907-05-4. - Zagreb : Institute of Geology, 2003. - S. 10
 254. AFG Seismogenic model of the Eastern Alpine-Western Carpathian-Pannonian junction area / Ján Šefara ... [et al.]
  In: CBGA XVI. Congress. Abstracts. - Wien : [s.n.], 1998. - S. 539
 255. AFG Development of the Lower Miocene intramountain basins in SW part of the Western Carpathians / M. Kováč ... [et al.]
  In: 14th Congress of the Carpatho-Balkan Geological Association. - Sofia : CBGA, 1989. - S. 901-903
 256. AFG Sequence stratigraphy of the Western Carpathian Neogene Basins: Eustacy and tectonic events / Michal Kováč ... [et al.]
  In: 19th Regional European Meeting of Sedimentology. - ISBN 87-89980-18-2. - Copenhagen : Geological Institute, 1999. - S. 144-145
 257. AFG Palinspastic reconstruction of the Carpathian - Pannonian region during the Miocene / M. Kováč ... [et al.]
  In: Abstracts, EUG 10. - Cambridge : Cambridge Publ., 1999. - S. 74-75
 258. AFG Late tertiary geodynamics and basin evolution of the Alpine-Carpathian transitional zone (Czechoslovakia) / Michal Kováč ... [et al.]
  In: 9. RCMNS Congress Global events and Neogene evolution of the Mediterranean. - Barcelona : [s.n.], 1990. - S. 199-200
 259. AFG Miocénne depozičné systémy v Komjatickej depresii Dunajskej panvy / Samuel Rybár ...[et al.]
  In: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. - ISBN 978-80-210-7980-9. - Brno : Masarykova univerzita, Česká geologická společnost, 2015. - S. 93
 260. AFG Paleogeographic evolution of the Carpathians and Eastern Alps in the Upper Paleogene and Neogene / M. Kováč, N. Oszczypko, A. Slaczka
  In: 9. RCMNS Congress. Abstracts. - Barcelona : [s.n.], 1990. - S. 195-197
 261. AFG On Late Cenozoic vertical motions, depocenter shifts and the evolution of the Carpathian arc. / J.E. Meulenkamp ... [et al.]
  In: 9. RCMNS Congress. Abstracts. - Barcelona : [s.n.], 1990. - S. 169
 262. AFG Is there any evidence for lower Miocene sediments in the Northern Danube Basin? / Samuel Rybár ... [et al.]
  In: Neogene of Central and South-Eastern Europe : 8th International Workshop. - ISBN 978-83-945216-8-4. - Varšava : Uniwersytet Warszawski, 2019. - S. 51-52
 263. AFG High resolution study of the holotype locality of the CPN8 Zone (Globigerina druryi – Globigerina decoraperta) / Natália Hudáčková ... [et al.]
  In: 14th Czech-Slovak-Polish Paleontological Conference and 9th Micropalaeontological Workshop MIKRO 2013. - ISBN 13-978-83-88927-34-8. - Kraków : Grzybowski Foundation, 2013. - S. 23-24
 264. AFG Correlation of key surfaces - miocene sequence stratigraphy of the Western Carpathian basins I. / I. Baráth ... [et al.]
  In: 11th Congress of Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy. - Fes : The Ministry of Industry, Commerce, Energy and Mines, 2000. - S. 17
 265. AFG Slovak mammal localities and their correlation with MN zones / Peter Holec, Martin Sabol, Michal Kováč
  In: 11th Congress of Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy. - Maroko : The Ministry of Industry, Comerce, Energy and Mines, 2000. - S. 29-31
 266. AFG Tectonic evolution of the Western Carpathian Neogene Basins / Ján Hók ... [et al.]
  In: 11th Congress of Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy. - Maroko : The Ministry of Industry, Commerce, Energy and Mines, 2000. - S. 28
 267. AFG Paleoecology and eustacy - miocene sequence stratigraphy of the Western Carpathian Basins - Part II / Michal Kováč ... [et al.]
  In: 11th Congress of Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy. - Maroko : The Ministry of Industry, Comerce, Energy and Mines, 2000. - S. 34
 268. AFG Neogene sequence stratigraphy of the Western Carpathian Basins / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Mitteilungen der Gesellschaft der Geologie und Bergbaustudenten in Österreich, 44. - Wien : Gesellschaft der Geologie und Bergbaustudenten in Österreich, 2000. - S. 75
 269. AFG Tertiary evolution of the Carpatho-Pannonian region: an interplay of subduction and diapiric upraise in the mantle / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Journal of Czech Geological Society. - Vol. 45, Abstract Volume, No. 3-4 (2000), s. 237-238
 270. AFG Miocene paleography and palinspastic reconstruction of the alpine-carpathian-pannonian system / Michal Kováč ... [et al.]
  In: 11th Congress of Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy. - Maroko : The Ministry of Industry, Conerce, Energy and Mines, 2000. - S. 35
 271. AFG Cenozoic Sedimentary Record at the Central Western Carpathian and Northern Pannonian Domains Junction: Interpretation of a Complex Geodynamic Evolution / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Neogene of the Paratethyan Region. - ISBN 978-963-8221-57-5. - Budapest : Hungarian Geological Society, 2015. - S. 49
 272. AFG Sediment provenance and the influence of paleoenvironmental change on deposition in the northern Danube Basin. Blatné depression case study / Samuel Rybár ... [et al.]
  In: Neogene of the Paratethyan Region. - ISBN 978-963-8221-57-5. - Budapest : Hungarian Geological Society, 2015. - S. 80
 273. AFG New constraints in the upper miocene and pliocene stratigraphy of the Danube basin based on application of the authigenic 10Be/9Be dating method / Michal Šujan ... [et al.]
  In: Neogene of the Paratethyan Region. - ISBN 978-963-8221-57-5. - Budapest : Hungarian Geological Society, 2015. - S. 87-88
 274. AFG Rotation of lithospheric fragments in the Carpathian-Pannonian Domain and the development of the Carpathian Chain and the Pannonian Basin in the Tertiary / E. Márton ... [et al.]
  In: Journal of Czech Geological Society. - Vol. 45, No. 3-4 (2000), s. 242
 275. AFG Paleodepth and sea-level oscillation in the East Slovakian Basin / Adriena Zlinská, Michal Kováč
  In: SEDIMENT 2000. Mitteilungen der Gesellschaft für Geologische Bergbaustudium Österreichs. - Wien : [s.n.], 2000. - S. 153
 276. AFG Paleogeography, paleoclimate and paleoecology of the Carpatho-Pannonian region during the Neogene / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Patterns and Processes in the Neogene of the Mediterranean Region. - Vienna : University of Vienna, 2005. - S. 140-141
 277. AFG Paleovegetation and climate during the Upper Miocene in the Slovak part of the Danube basin / Marianna Slamková ... [et al.]
  In: Patterns and Processes in the Neogene of the Mediterranean Region. - Vienna : University of Vienna, 2005. - S. 205
 278. AFG The influence of regional tectonics and climatic changes to alluvial sedimentation during the Pliocene and Early Quaternary (the northern part of the Danube Basin, Slovakia) / Ľubomír Sliva ... [et al.]
  In: Patterns and Processes in the Neogene of the Mediterranean Region. - Vienna : University of Vienna, 2005. - S. 206-207
 279. AFG The Pliocene to Pleistocene sedimentary facies: Response to climatic and tectonic changes (Northern Danube Basin and Považský Inovec Mts., Slovakia) / Ľubomír Sliva ... [et al.]
  In: Geologia Tatr: Ponadregionalny kontekst sedymentologiczny. - ISBN 83-912385-9-8. - Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2004. - S. 120
 280. AFG The Paleogene basin system developed in a weakness zone of the Central Western Carpathian orogenic wedge / Ján Soták, Michal Kováč, Dušan Plašienka
  In: Advances of Geology in southeast European mountain belts : Geologica Balcanica. - ISBN 978-954-90223-7-7. - Sofia : Balgarska akademiya na naukite, 2018. - S. 82-82
 281. AFG Miocene geodynamic development, paleogeography and climatic changes in the Western Carpathians: an review / Michal Kováč ... [et al.]
  In: 3rd International Workshop on the Neogene from the Central and South-Eastern Europe. - Cluj : [s.n.], 2009. - S. 61-62
 282. AFG Paleoenvironmental changes and sequence stratigraphy of the East Slovakian Basin: a case study from the northern Pannonian Basin / A. Zlinská, M. Kováč
  In: Acta Naturalia de "L'Ateneo Parmense". - Vol. 45, No. 1-4 (2009), s. 120-122
 283. AFG Western Carpathian geodynamic development, paleogeography and climatic changes during the Miocene: "state of art" / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Acta naturalia de l'Ateneo parmense. - Vol. 45, No. 1-4 (2009), s. 98-99
 284. AFG From the Miocene subsidence to Pliocene - Pleistocene tectonic inversion: a case study from the Turiec Basin (Western Carpathians) / Michal Kovač ... [et al.]
  In: Annual SourceSink Meeting 2009. - Salzburg : [s.n.], 2009. - S. 14
 285. AFG Evolution of the Vienna Basin / Samuel Rybár ... [et al.]
  In: 34th IAS International Meeting of Sedimentology : abstract book. - ISBN 978-88-944576-2-9. - Rím : Sapienza Università di Roma, 2019. - S. [1-1]
 286. AFG Morfoštruktúry Západných Karpát vo svetle najnovších geologických a geofyzikálnych poznatkov / Jozef Minár ... [et al.]
  In: Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Geomorfologický sborník 7. - ISBN 978-80-86407-39-5. - Brno : Ústav geoniky AV ČR, 2008. - S. 36-37
 287. AFG Depositional systems of the northern Danube Basin facts and hypotesis / M. Kováč ... [et al.]
  In: 11th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETaG). - ISBN 978-963-671-294-5. - Budapest : Geological and Geophysical Institute of Hungary, 2013. - S. 36-37
 288. AFG Tectono-thermal history of the Turiec Basin and its neighbourhood constrained by zircon and apatite fission track analysis / Silvia Králiková ... [et al.]
  In: 11th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETaG). - ISBN 978-963-671-294-5. - Budapest : Geological and Geophysical Institute of Hungary, 2013. - S. 37-38
 289. AFG Uppermost Miocene to Quaternary accumulation history at the Danube Basin eastern flanks / M. Šujan ... [et al.]
  In: 11th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG). - ISBN 978-963-671-294-5. - Budapest : Geological and Geophysical Institute of Hungary, 2013. - S. 66-68
 290. AFG Delta systems of the Vienna and Danube basin / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Central European Meeting of Sedimentary Geology. - ISBN 978-80-244-4098-9. - Olomouc : Palacky University, 2014. - S. 40-41
 291. AFG Middle Miocene depositional systems of the Blatné depression / Samuel Rybár ... [et al.]
  In: Central European Meeting of Sedimentary Geology. - ISBN 978-80-244-4098-9. - Olomouc : Palacky University, 2014. - S. 83
 292. AFG Occurence of calcareous nannoplankton in the Pannonian sediemnts of Slovakian Neogene Basins / Aida S. Andrejeva-Grigorovič ... [et al.]
  In: 2nd Czech a Slovak Palaeontological Conference. - Praha : Karolinum, 2006. - S. 33
 293. AFG Sedimentary environments of the Danube Basin Upper Miocene alluvial seguence / Michal Šujan ... [et al.]
  In: Central European Meeting of Sedimentary Geology. - ISBN 978-80-244-4098-9. - Olomouc : Palacky University, 2014. - S. 94-96
 294. AFG Miozäne Meeres verbindungen und gebirgsketten des Westkarpatischen Raumes / M. Kováč, K. Šutovská
  In: 61. Jahrestagerung des palaontologischen Geselschaft. - Wien : Institut für Paläontologie Universität Wien, 1991. - S. 24
 295. AFH Evolution of the Lower Miocene Basin, today a part of the Malé Karpaty Horst structure / M. Kováč ... [et al.]
  In: Abstracts of the conference "Malé Karpaty Mts. - Geology of the Alpine-Carpathian junction". - Bratislava : [s.n.], 1991. - S. 46
 296. AFH Geodynamic Evolution of the West Carpathians During the Neogene / M. Kováč, F. Šípka
  In: Abstracts of the conference "Malé Karpaty Mts. - Geology of the Alpine-Carpathian junction". - Bratislava : [s.n.], 1991. - S. 49
 297. AFH Myths and Facts: the Planinka Formation. Complex research of Zohor-1 well (Vienna Basin, Slovakia) / Tamás Csibri ... [et al.]
  In: Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : Abstract book. - ISBN 978-80-223-4615-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 15-16
 298. AFH Miocene faulting and block rotation / F. Marko, M. Kováč, L. Fodor
  In: Abstracts of the conference "Malé Karpaty Mts. - Geology of the Alpine-Carpathian junction". - Bratislava : [s.n.], 1991. - S. 51
 299. AFH Geological and tectonic evolution of the Turiec depression in the Neogene (Central Slovakia) / Jozef Hók ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 32, No. 3 (2000), s. 332
 300. AFH Vznik, migrácia a zánik sedimentačných priestorov v Západných Karpatoch počas neogénu / M. Kováč, I. Krystek, D. Vass
  In: Mineralia Slovaca. - Geol. prieskum : Spiš. N. Ves, 1987. - S. 189
 301. AFH Alternation of Miocene facies and sediment entry points in the Blatné depression of the Danube Basin / Samuel Rybár ... [et al.]
  In: Environmental, Structural & Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4202-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 87-88 [online]
 302. AFH Statistical analysis of the Late Miocene sequences on the southeastern Danube Basin margin based on borehole data / Michal Šujan ... [et al.]
  In: Geology, Geophysics & Environment [elektronický zdroj]. - Vol. 41, No. 1 (2015), s. 140-141 [online]
 303. AFH Evolution of depositional systems and sedimentary cycles in Želiezovce Depression of the Danube Basin / Samuel Rybár ... [et al.]
  In: Geology, Geophysics & Environment [elektronický zdroj]. - Vol. 41, No. 1 (2015), s. 129 [online]
 304. AFH Nové pohľady na genézu molasových panví Západných Karpát a nové východiská pre poznanie ich stavby / D. Vass ... [et al.]
  In: 5. celoslovenská geologická konferencia. Abstrakty referátov. - Bratislava : SGU, 1990. - S. 39-41
 305. AFH Multiproxy analýza sedimentov z vrtu Modrany 2 / M. Kováčová ... [et al.]
  In: Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca Otvoreného geologického kongresu Vysoké Tatry 2017. - ISBN 978-80-972667-8-3. - Bratislava : Slovenská geologická spoločnosť, 2017. - S. 97 [online]
 306. AFH Miocénny kolaps alpsko - karpato - panónskej styčnej zóny / M. Kováč, I. Baráth
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 26, No. 4 (1994), s. 11
 307. AFH Asociácie ťažkých minerálov - indikátory zdroja, transportu a sedimentačného prostredia / Pavel Uher, Michal Kováč
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 26, No. 4 Geovestník (1994), s. 11
 308. AFH Early Miocene history of the Western Carpathians development / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Roč. 41, č. 4 (2009), s. 545-546
 309. AFH Middle Miocene history of the Western Carpathians development / Natália Hudáčková ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Roč. 41, č. 4 (2009), s. 546
 310. AFH Systematika gravitačných tokov v marginálnych sedimentoch paleogénu medzi Markušovcami a Kľuknavou (CKP Hornádskej kotliny) / I. Baráth, M. Kováč
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 27, No. 1 Geovestník (1995), s. 6
 311. AFH Late Miocene history of the Western Carpathians development / Marianna Kováčová ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Roč. 41, č. 4 (2009), s. 546
 312. AFH Neoalpine basin formation in the Western Carpathians and their hinterland / M. Kováč
  In: Europrobe Workshops - PANCARDI. - Bratislava : GÚ SAV, 1995. - S. 65-66
 313. AFH Geodynamics of the Eastern Alpine - Western Carpathians - Northern Pannonian domain during the Miocene: relationships between the ALCAPA microplate trajectory and basin evolution / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Environmental, Sedimentary & Structural Evolution of the Western Carpathians : 9th ESSEWECA conference. - ISBN 978-80-85754-31-5. - Bratislava : Geophysical Institute, Slovak Academy of Sciences, 2014. - S. 28-29
 314. AFH Evolution of the Central Western Carpathian Paleogene Basin: a model within the scope of the ALCAPA terrane / Ján Soták ... [et al.]
  In: Environmental, Sedimentary & Structural Evolution of the Western Carpathians : 9th ESSEWECA conference. - ISBN 978-80-85754-31-5. - Bratislava : Geophysical Institute, Slovak Academy of Sciences, 2014. - S. 58-59
 315. AFH Upper Miocene to Quaternary evolution of the Danube Basin inferred from the authigenic 10Be/9Be dating method results / Michal Šujan ... [et al.]
  In: Environmental, Sedimentary & Structural Evolution of the Western Carpathians : 9th ESSEWECA conference. - ISBN 978-80-85754-31-5. - Bratislava : Geophysical Institute, Slovak Academy of Sciences, 2014. - S. 62-63
 316. AFH Relationship among convergence, back-arc extension and volcanism in the Western Carpathians during Neogene / J. Lexa ... [et al.]
  In: Europrobe Workshops - PANCARDI. - Bratislava : GÚ SAV, 1995. - S. 65-66
 317. AFH Biostatigraphy, sedimentology and paleoenvironment of the Middle Miocene Želiezovce depression of the Danube Basin / Samuel Rybár ... [et al.]
  In: Environmental, Sedimentary & Structural Evolution of the Western Carpathians : 9th ESSEWECA conference. - ISBN 978-80-85754-31-5. - Bratislava : Geophysical Institute, Slovak Academy of Sciences, 2014. - S. 54-55
 318. AFH Alpine low-thermal evolution of the Western Carpathian basement rock complexes: inferred from zircon and apatite fission track data / Silvia Králiková ... [et al.]
  In: Environmental, Structural & Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4202-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 45 [online]
 319. AFH The Early/Middle Miocene transition in the Central Paratethys and the placement of this time interval within the standard time scale constrained by regional tectonic and sea level fluctuations / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : Abstract book. - ISBN 978-80-223-4615-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 47-47
 320. AFH Late Miocene to Quaternary evolution of the alluvial landscape in the northern Danube Basin: interplay of sediment supply and forming of accommodation space / Michal Šujan ... [et al.]
  In: Environmental, Structural & Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4202-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 5101-102 [online]
 321. AFH Correlation of Late Miocene - Pliocene lacustrine to fluvial lithostratigraphic units of the Danube / Orsolya Sztanó ... [et al.]
  In: Environmental, Structural & Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4202-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 107-108 [online]
 322. AFH Disintegration of an active margin forearc basin followed by back arc basin development / M. Kováč
  In: Alpine evolution of the Western Carpathians and related areas. - ISBN 80-85314-68-1. - Bratislava : GS SR, 1997. - S. 24
 323. AFH Uncovering the sedimentary record of the Pliocene basin inversion in the northern Danube Basin / Michal Šujan, Michal Kováč
  In: CETEG 2016. - ISBN 978-80-223-4071-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 84
 324. AFH Vývoj sedimentárnych prostredí východnej časti Dunajskej panvy počas neskorého miocénu / Michal Šujan ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 46, No. 3-4 Geovestník (2014), s. 30
 325. AFH Brief presence of the Lower Badenian shoreline in the orth Novohrad - Nógrád Basin / Samuel Rybár ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 46, No. 3-4 Geovestník (2014), s. 30-31
 326. AFH Stredomiocénna stratigrafická korelácia na základe vápnitého nanoplanktónu / Aida S. Andrejeva-Grigorovič ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 33, No. 3 (2001), s. 10-11
 327. AFH Late Miocene to Pliocene sedimentary environments and climatic changes in the Alpine - Carpathian - Pannonian junction area: a case study from the Danube Basin northern margin (Slovakia) / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Paleogeographical, paleoecological, paleoclimatical development of Central Europe. - Bratislava : Institute of Geology, Slovak Academy of Science, 2002. - S. 58-61
 328. AFH Sedimentology of Pliocene and Quarternary deposits of southern part of the Považský Inovec Mts. / Ľubomír Sliva ... [et al.]
  In: Paleogeographical, paleoecological, paleoclimatical development of Central Europe. - Bratislava : Institute of Geology, Slovak Academy of Science, 2002. - S. 70
 329. AFH Neotectonics of southern part of the Považský Inovec Mts / Rastislav Vojtko ... [et al.]
  In: Paleogeographical, paleoecological, paleoclimatical development of Central Europe. - Bratislava : SAV, 2002. - S. 71-72
 330. AFH Isotopic compositions of miocene sediments from Rohožník / S. Hladilová ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 31, No. 1 (1999), s. 78
 331. AFH Zmeny depozičných prostredí počas neskorého bádenu a sarmatu na kontakte Viedenskej a Dunajskej panvy / Samuel Rybár ... [et al.]
  In: Mente et Malleo (MeM) - Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti Special : Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca Otvoreného geologického kongresu Vysoké Tatry 2017 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972667-7-6. - Bratislava : Slovenská geologická spoločnosť, 2017. - S. 61 [online]
 332. AFH Tectonic regimes and basin formation in the Western Carpathian during the Neogene / Michal Kováč, František Marko
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 31, No. 1 (1999), s. 71
 333. AFH Vývoj pliocénno-kvartérnych riečnych depozičných systémov Dunajskej panvy: aplikácia datovania pochovania / Michal Šujan ... [et al.]
  In: Mente et Malleo (MeM) - Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti Special : Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca Otvoreného geologického kongresu Vysoké Tatry 2017 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972667-7-6. - Bratislava : Slovenská geologická spoločnosť, 2017. - S. 74 [online]
 334. AFH Kenozoická geodynamika, palaeogeografia a vývoj depozičných systémov v panvách Západných Karpát / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Mente et Malleo (MeM) - Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti Special : Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca Otvoreného geologického kongresu Vysoké Tatry 2017 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972667-7-6. - Bratislava : Slovenská geologická spoločnosť, 2017. - S. 39 [online]
 335. AFH Geologická stavba Malých Karpát / Jozef Michalik ... [et al.]
  In: 5. celoslovenská geologická konferencia.. - Bratislava : SGÚ, 1990. - S. 52-53
 336. AFH Geology and tectonics of the NE part of the Komjatice depression / Jozef Hók ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Vol 32, No. 3 (2000), s. 331-333
 337. AFH Pliocénno-kvartérna zmena orientácie napäťového poľa v západnej časti centrálnych Západných Karpát / R. Vojtko ... [et al.]
  In: Mineralia Slovaca. - Geovestník, Vol. 39, No. 4 (2007), s. 10
 338. AFH Geodynamický model vývoja neogénnych paniev Západných Karpát: dnešný stav poznania / Michal Kováč, Igor Hrušecký, Adriena Zlinská
  In: Konferencia k 100. výročiu narodenia Vsevoloda Čechoviča. - Bratislava : ŠGÚDŠ, 2000. - S. 13-14
 339. AFH The Miocene basin opening related to CCW rotations measured in the crustal wedge of ALCAPA domain / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Environmental, Structural & Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4202-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 41-42 [online]
 340. AFH Infill of the Danube Basin inferred from the timing of the sedimentary facies changes / Rastislav Synak, Michal Kováč
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 42, No. 4 Geovestník (2010), s. 518-519
 341. AFH Depositional systems of the Danube Basin in the Upper Miocene: Sedimentary environments on the prograding margin of the Lake Pannon / Rastislav Synak, Michal Kováč
  In: Mineralia Slovaca. - Roč. 42, č. 4 (2010), s. 500-501
 342. AFH Sedimentary environments on the prograding margin of the Lake Pannon: case study from the northern Danube Basin / Rastislav Synak, Michal Kováč
  In: EUROCORES - TOPO-EUROPE Source & Sink Workshop. - Bratislava : PRIF UK, 2011. - S. 67-68
 343. AFH Serravallian depositional systems and sequence stratigraphy of the northern Vienna Basin / Jana Hlavatá, Michal Kováč, Bohuslava Sopková
  In: EUROCORES - TOPO-EUROPE Source & Sink Workshop. - Bratislava : PRIF UK, 2011. - S. 46-47
 344. AFH The Hurbanovo–Diösjenő Fault: boundary between the Central Western Carpathians and Northern Pannonian Domain / Tomáš Kľučiar ... [et al.]
  In: Environmental, Structural & Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4202-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 40 [online]
 345. AFH Miocene paleogeography and climate changes in the Western Carpathians / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians. Abstract book [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3335-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 21-22 [CD-ROM]
 346. AFH Prehľad hruboklastických fácií Miocénu na kontakte Východných Álp a Západných Karpát / T. Csibri, M. Kováč, S. Rybár
  In: Mente et Malleo (MeM) - Spravodajca Slovenskej geologickej spoločnosti Special : Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca Otvoreného geologického kongresu Vysoké Tatry 2017 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972667-7-6. - Bratislava : Slovenská geologická spoločnosť, 2017. - S. 16 [online]
 347. AFH Geologická stavba pleistocénnych riečnych terás v oblasti Hronskej pahorkatiny / Michal Šujan, Samuel Rybár, Michal Kováč
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 45, No. 4 Geovestník (2013), s. 16-17
 348. AFH Middle Miocene sedimentary facies and depositional environments of Blatné depression / Samuel Rybár, Michal Šujan, Michal Kováč
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 45, No. 4 Geovestník (2013), s. 15-16
 349. AFH Stratigraphy and tectonosedimentary dynamics of the Súľov-Domaniža Basin and adjoining Paleogene basins / Ján Soták ... [et al.]
  In: Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians : Abstract book. - ISBN 978-80-223-4615-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 109-110
 350. AFH Fission track evidence for the tectonic-thermal history of the Turiec Basin (Western Carpathians) / Silvia Králiková ... [et al.]
  In: Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians. Abstract book [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3335-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 24 [CD-ROM]
 351. AFH Influence of water dynamics upon Changes of Ecosystems (Rohožník, Badenian) / S. Hladilová, M. Kováč
  In: Abstract of the conference "Malé Karpaty Mts. - Geology of the Alpine-Carpathian junction". - Bratislava : [s.n.], 1991. - S. 21
 352. AFH New results of the deep seated geophysical interpretation of the Carpathian-Pannonian-Dinaridic lithosphere / Miroslav Bielik ... [et al.]
  In: 9. slovenská geofyzikálna konferencia [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - Nestr. [2 s.] [CD-ROM]
 353. AFH Sequence startigraphy of the danube basin in the upper miocene / Rastislav Synak, Michal Kováč, Klement Fordinál
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 43, No. 1 Geovestník (2011), s. 75
 354. AFH Tertiary sediments of the Malé Karpaty Mts. / M. Kováč, P. Gross
  In: Abstracts of the conference "Malé Karpaty Mts. - Geology of the Alpine-Carpathian junction". - Bratislava : [s.n.], 1991. - S. 48
 355. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Malacky 16 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1996
 356. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Gajary 2 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1997
 357. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Malacky 23 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1996
 358. AGI Neotektonický vývoj hrastu Považského Inovca a blatnianskej priehlbiny Dunajskej panvy "Slip rate analysis" / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2001
 359. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Gajary 144 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1995
 360. AGI Vplyv geologických faktorov na kvalitu života. Časť 05 : neotektonická aktivita (oblasť hornej Nitry). / F. Marko ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2003
 361. AGI Stratigraphic and paleographic corellations of the Eggenburgian sediments in the Malé Karpaty Mts. trnavská tabula and Považie / M. Kováč ... [et al.]
  Bratislava : GÚ SAV ], 1988
 362. AGI Map of paleomagnetic directions roatation in the Western Carpathians (1:500 000) / F. Marko ... [et al.]
  In: Western Carpathians - Favourable structural-tectonic features from viewpoint of the hydrocarbon exploration. Final report. Study. (in Slovak). - Bratislava : MŽP SR, 1996. - S. 1-90
 363. AGI Geofyzikálny výskum širšieho okolia Bratislavy - oblasť Malé Karpaty - jv. časť Záhorskej nížiny a sz. časť Podunajskej nížiny : Záverečná správa. / R. Bárta ... [et al.]
  Bratislava : Geofyzika, 1989
 364. AGI Sedimentary Basins of Slovakia : Part II., Final Report on Hydrocarbon Potential of the Danube Lowland Basin. / J.E. Keith ... [et al.]
  ESRI, University of South Carolina : [s.n.], 1989
 365. AGI Neotektonický vývoj Alpsko-Karpatsko-Panónskej oblasti a jeho vplyv na environmentálne riziká : Záverečná správa. / Miroslav Bielik ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2000
 366. AGI Geology of the Malacky and Jakubov gas storage area: interpretation of structural data and tectonics, biostratigraphy, paleoecology, sedimentology and geophysical data / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2006
 367. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Gbely 141 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1995
 368. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Malacky 101 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1995
 369. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Gajary 23 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1997
 370. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtov Lozorno / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1996
 371. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Gajary 145 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1996
 372. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Jakubov 11 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1997
 373. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Jakubov 55 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1997
 374. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Sekule 1 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1997
 375. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Jakubov 56 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1998
 376. AGI Biostratigrafické vyhodnotenie vzoriek z vrtného jadra vrtu Gbely - 139 na základe foraminifer, vápnitého nanoplanktónu a ostatnej fauny a palynologickej analýzy / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1995
 377. AGI Biostratigrafické vyhodnotenie vzoriek z vrtného jadra vrtu Holíč - 6 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1995
 378. AGI Biostratigrafické vyhodnotenie vzoriek z vrtného jadra vrtu Kúty 43 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1995
 379. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Zohor 1 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1996
 380. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Suchohrad 32 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1996
 381. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadier vrtu Vysoká 19 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1997
 382. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Dúbrava - 47 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1997
 383. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadier vrtu Kúty 45 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1999
 384. AGI Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Dúbrava-48 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1998
 385. BAB Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian junction : Guide to excursions. / M. Kováč, J. Michalík, M. Putiš
  Bratislava : GÚDŠ, 1991
 386. BAB Geológ / Michal Kováč
  Bratislava : Smena, 1987
 387. BBA Neogene paleogeographic atlas of central and eastern Europe / M. Kováč
  In: Neogene paleogeographic atlas of central and eastern Europe. - Budapest : MAFI, 1988. -
 388. BCI Western Carpathians, fieldtrip excursion guide. Graduate summerschool for students of Earth Sciences / Michal Kováč ... [et al.]
  Praha : PrFUK, 1997
 389. BEE Badenian Palaeoenvironment, Faunal Succession and Biostratigraphy: A Case Study from Northern Vienna Basin, Devínska Nová Ves-Bonanza site (Western Carpathians, Slovakia) / Martin Sabol, Michal Kováč
  In: Festschrift für Univ.-Doz. Dr. Gudrun Daxner-Höck. - Wien : Verein zur Förderung der Paläontologie, 2006. - S. 415-425
 390. BFA Authigenic 10Be/9Be dating method as a strong geochronological tool for late Cenozoic deposits: Examples from the Central Europe / Michal Šujan ... [et al.]
  In: 20th International sedimentological congress : A sedimentary journey throught 3 billion years in the new world. - Gent : International Association of Sedimentologists, 2018. - S. [1-1]
 391. BFA Micropalaeontological Assemblages and Index Foraminifera Around the Karpatian/Badenian (Burdigalian/Langhian) Boundary on the Alpine-Carpathian Junction / Natália Hudáčková ... [et al.]
  In: 15th RCMNS Congress “Exploring a “physical laboratory”: the Mediterranean Basin” [elektronický zdroj]. - [Athens] : [s.n.], 2017. - S. 152 [online]
 392. BFA Palaeogeography of the Karpatian/Badenian (Burdigalian/Langhian) Boundary on the Alpine-Carpathian Junction: Current State and Future Guidelines / Samuel Rybár ... [et al.]
  In: 15th RCMNS Congress “Exploring a “physical laboratory”: the Mediterranean Basin” [elektronický zdroj]. - [Athens] : [s.n.], 2017. - S. 22 [online]
 393. BFA A concise development history of the Vienna basin / Samuel Rybár ... [et al.]
  In: Paratethys Petroleum Systems. Between Central Europe and the Caspian Region [elektronický dokument] : Book of abstracts. - [s.l.] : [s.n.], 2019. - S. [1-1], nestr. [online]
 394. BFA The Central Paratethys Sea water exchange - facts and hypothesis based on the Western Carpathian paleogeography and paleoenvironmental study / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Molasse Meeting 2016 & Conference on Upper Tertiary. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - S. 19-20
 395. BFA Cenozoic palaeogeography and basin evolution of the Western Carpathians, Northern Pannonian domain and adjoining areas - part Neogene / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Petroleum Systems of Alpine-Mediterranean Fold Belts and Basins. - [s.l.] : [s.n.], 2016. - S. 134-135
 396. BFA Cenozoic palaeogeography and basin evolution of the Western Carpathians, Northern Pannonian domain and adjoining areas - part Paleogene / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Petroleum Systems of Alpine-Mediterranean Fold Belts and Basins. - [s.l.] : [s.n.], 2016. - S. 135
 397. BFA New insight into the early and middle miocene depositional systems of the Northern central Paratethys sea / Samuel Rybár ... [et al.]
  In: 20th International sedimentological congress : A sedimentary journey throught 3 billion years in the new world. - Gent : International Association of Sedimentologists, 2018. - S. [1-1]
 398. BFB Zhodnotenie geohazardov v integrovanom manažmente krajiny / Michal Kováč ... [et al.]
  In: Konferencia Enviro-medicína pre 21. storočie: Aplikácie pre integrovaný manažment krajiny [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3896-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 145 [online]
 399. DAI Geodynamic, paleogeographic and structural evolution of the Carpathian-Pannonian region in the Miocene: A new view on the Neogene basins of Slovakia (in Slovak) / M. Kováč
  Bratislava : PRIF UK, 1999
 400. EDJ Doc. RNDr. Ján Seneš, DrSc. (1924-1992) / D. Vass, M. Kováč
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 24, No. 5-6 (1992), s. 477-483
 401. EDJ Part Gemericum Localities: Gem. Poloma, Slavoška, Ochtiná / A. Vozárová ... [et al.]
  In: PANCARDI. Excursion Guide. - Bratislava : Slovak Academy of Sciences, 1995. - S. 19-21
 402. FAI The Karpatian - a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys / R. Brzobohatý, I. Cicha, M. Kováč, F. Rögl (Editors)
  Brno : Masaryk University, 2003
 403. FAI Malé Karpaty Mts. - Geology of the Alpine-Carpathian junction. Guide to Excursions / zost. Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : GÚDŠ, 1991
 404. FAI Nové metódy a výsledky výskumu v geológii Západných Karpát / zostavili Michal Kováč, Katarína Dubíková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2006
 405. GAI Zhodnotenie vybraných oblastí podložia slovenskej časti viedenskej panvy z hľadiska vyhľadávania uhlovodíkov / M. Kováč ... [et al.]
  Gbely : [s.n.], 1997
 406. GAI Zhodnotenie perspektív vyhľadávania uhľovodíkov vo vybraných oblastiach Západných Karpát, prvá etapa: Malé Karpaty, Považský Inovec, myjavský úsek bradlového pásma / Jozef Michalík ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1994
 407. GAI Zhodnotenie geologickej stavby Levočských vrchov : Štúdia č. ú. 21-84-004 / 3-2-205-5400-1. Flyš východného Slovenska. / Ján Soták ... [et at.]
  Banská Bystrica : [s.n.], 1996
 408. GAI Geologická dokumentácia ložiska na hlinisku Sološnica - Hrabník / M. Kováč, F. Marko, I. Baráth
  Bratislava : GIÚ SAV, 1988
 409. GAI Viedenská panva / The Vienna Basin : Tektonogenéza sedimentárnych paniev Západných Karpát / Tectonogenesis of the sedimentary basins of the West Carpathians. / Michal Kováč, Natália Hlavatá Hudáčková
  Bratislava : Geologická služba SR, PRIF UK, 2000
 410. GAI Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy Excursion-A-2005 / Mathias Harzhauser ... [et al.]
  Vienna : University of Vienna, 2005
 411. GAI Geologicko-geochemické vyhodnotenie vrtov IGHP v oblasti Dobrej Vody a štruktúrno-tektonická charakteristika Dobrovodskej depresie (Malé Karpaty) / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1990
 412. GAI Charakteristika geologickej stavby Západných Karpát a priľahlých území v rádiuse 150 km vo vzťahu k EMO Mochovce : Expertná správa. / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : Geologický ústav SAV, 1994
 413. GAI Mochovce - geologické hodnotenie lokality EMO / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : Equis, 1994
 414. GAI Mineralogicko-petrografické vyhodnotenie vrtu Sereď-16 : Záverečná správa. / I. Broska, Pavel Uher, Michal Kováč
  Bratislava : Geologický ústav SAV, 1994
 415. GAI East Slovakian Basin (general information) / M. Kováč, M. Sabol
  Bratislava : [s.n.], 1998
 416. GII Litologicko - petrografické a biostratigrafické vyhodnotenie vrtu Ďurkov GTD - 3 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1999
 417. GII Obituary notice - Dr. Ján Seneš, DrSc. / M. Kováč
  In: Contribution to Tertiary and Quarternary geology. - Leiden : E.J. Brill, 1992. - S. 134-138
 418. GII Geologische Karte der Republik Oesterreich 1:50000, Blat 77 Eisenstadt / I. Baráth ... [et al.]
  Wien : Geol. Bundesanstadt, 1994
 419. GII Základy sekvenčnej stratigrafie / Jozef Michalík, Michal Kováč, Daniela Reháková
  Bratislava : GÚ SAV a PRIF UK, 1996
 420. GII Sedimentologická skupina SGS - hlavné smery výskumu / M. Kováč, J. Michalík, A. Vozárová
  In: Mineralia Slovaca. - Vol. 29, No. 4-5 Geovestník (1997), s. 14-15
 421. GII Palinspastic maps of the Western Carpathian Neogene Scale 1:1 000 000 / Michal Kováč ... [et al.]
  Praha : ÚÚG, 1989
 422. GII Sedimentologické, biostratigrafické a štruktúrne vyhodnotenie jadra vrtu Jakubov 54 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1995
 423. GII Litologicko - petrografické a biostratigrafické vyhodnotenie vrtu Ďurkov GTD - 1 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1998
 424. GII Litologicko - petrografické a biostratigrafické vyhodnotenie vrtu Ďurkov GTD - 2 / Michal Kováč ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1998