Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

prof. RNDr. Michal Kováč , DrSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/602 96 555
Miestnosť
G-226
Publikačná činnosť