Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ADC Perinatal development of circadian melatonin production in domestic chicks / Michal Zeman ... [et al.]
  In: Journal of Pineal Research. - Vol. 26, No. 1 (1999), s. 28-34
 2. ADC Effects of exogenous melatonin on some endocrine, biochemical and behavioral and metabolic parameters in Japanese quail / Michal Zeman ... [et al.]
  In: Comparative biochemistry and physiology A - Molecular and integrative physiology. - Vol. 105A, No. 2 (1993), s. 323-328
 3. ADC Angiogenic Effect of Leptin in the Quail Chorioallantoic Membrane / Pavel Výboh ... [et al.]
  In: Acta veterinaria Brno. - Vol. 79, No. 2 (2010), s. 13-17
 4. ADC Post-hatching dynamics of plasma biochemistry in free-living European starling (Sturnus vulgaris) / Marián Juráni ... [et al.]
  In: Comparative biochemistry and physiology A - Molecular and integrative physiology. - Vol. 138, No. 1 (2004), s. 89-95
 5. AEC Increased testosterone content in egg differentially influences behaviour of Japanese quail during ontogeny / Monika Okuliarová, Ľubor Košťál, Michal Zeman
  In: New insights into fundamental physiology and peri-natal adaptation of domestic fowl. - ISBN 1-904761-44-5. - Nottingham : Nottingham University Press, 2006. - S. 173-180
 6. AFD Vplyv prerušovaného svetelného režimu na synchronizáciu správania, konverziu krmiva a hmotnostný prírastok kurčiat / Zuzana Skalná, Ľubor Košťál, Joanne Edgar
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4517-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 631-636 [online]
 7. AFD Vplyv agonistov a antagonistov dopamínových receptorov na správanie prepelice japonskej v teste priestorového úsudku / Mária Horváth ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 237-242 [CD-ROM]
 8. AFD Cirkadiánna organizácia a poruchy biorytmov v kardiovaskulárnom systéme / Michal Zeman ...[et al.]
  In: 7. celoslovenský seminár z fyziológie živočíchov. - ISBN 978-80-8069-886-7. - Nitra : SPU, 2007. - S. 361-365
 9. AFG Vplyv farmakologickej manipulácie dopamínových receptorov na skreslenie úsudku prepelice japonskej / Mária Horváth ... [et al.]
  In: 42. etologická konference. - ISBN 978-80-7394-541-1. - České Budějovice : Česká a Slovenská etologická společnost, 2015. - S. 22
 10. AFG Termografické hodnotenie kvality operenia ako metóda posúdenia welfaru nosníc / Katarína Pichová, Boris Bilčík, Ľubor Košťál
  In: 42. etologická konference. - ISBN 978-80-7394-541-1. - České Budějovice : Česká a Slovenská etologická společnost, 2015. - S. 37
 11. AFG Divergent selection for EGG testosterone content differentially influences growth rate and immune response in Japanese Quail / Michal Zeman ... [et al.]
  In: ECBB 2010. European Conference on Behavioural Biology. - Ferrara : University of Ferrara, 2010. - S. 95
 12. AFG Kognitívne skreslenie ako ukazovateľ welfaru prepelice japonskej / Mária Horváth, Katarína Pichová, Ľubor Košťál
  In: 39. etologická konference. - Praha : Česká a slovenská etologická společnost, 2012. - S. 21
 13. AFG Measuring judgement bias in Japanese quail: A pilot study / Ľubor Košťál, Mária Horváth, Katarína Pichová
  In: Fundamental Physiology and Perinatal Development in Poultry. - Wageningen : University of Wageningen, 2011. - S. 67
 14. AFG Zvýšený obsah testosterónu vo vajci diferenciálne ovplyvňuje správanie samcov prepelice japonskej počas ontogenézy S / Monika Okuliarová, Ľubor Košťál, Michal Zeman
  In: 33. etologická konference. - Jihlava : Česká a slovenská etologická společnost, 2006. - S. 25
 15. AFG Five shades of grey: cognitive bias in poultry / Ľubor Košťál, Mária Horváth, Katarína Pichová
  In: World's poultry science journal. - Roč. 73 (2017), s. 37-37
 16. AFG The effect of haloperidol on performance of hens in a Go/NoGo task / Katarína Pichová, Mária Horváthová, Ľubor Košťál
  In: ISAE 2012. Quality of life in designed environments?. - ISBN 978-90-8686-204-7. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2012. - S. 204
 17. AFG Housing conditions and cognitive bias in Japanese quail / Mária Horváthová, Katarína Pichová, Ľubor Košťál
  In: ISAE 2012. Quality of life in designed environments?. - ISBN 978-90-8686-204-7. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2012. - S. 68
 18. AFG Effect of intermittent lighting schedule on behaviour, food conversion ratio and performance in welfare tests in early life of chicks / Zuzana Skalná, Ľubor Košťál, J. Edgar
  In: World's Poultry Science Journal : Conference Information and Proceedings. - ISBN 978-90-829157-0-9. - Zagreb : World's Poultry Science Association, 2018. - S. 555-555
 19. AFG Maternálne hormóny vo vajci: Čo nám priniesla selekcia na obsah testosterónu v žĺtku / Monika Okuliarová ... [et al.]
  In: 39. etologická konference. - Praha : Česká a slovenská etologická společnost, 2012. - S. 9
 20. AFG Selekcia na zvýšený obsah testosterónu v žĺtku zvyšuje expresiu mozgového neurotrofného faktora a reelinu v mozgu prepelíc japonských / Michal Zeman ... [et al.]
  In: 39. etologická konference. - Praha : Česká a slovenská etologická společnost, 2012. - S. 35
 21. AFG Vplyv haloperidolu na diskriminačné operačné podmieňovanie u kury domácej / Katarína Pichová, Mária Horváth, Ľubor Košťál
  In: 39. etologická konference. - Praha : Česká a slovenská etologická společnost, 2012. - S. 60
 22. AFG Divergent selection for high and low egg testosterone influences physiological and immunological parameters in Japanese quail / Michal Zeman ... [et al.]
  In: Fundamental Physiology and Perinatal Development in Poultry. - Wageningen : University of Wageningen, 2011. - S. 54
 23. AFH Sigmoidally-transformed cosine curve as a mathematical model of the ambulatory circadian blood pressure rhythm / L. Košťál
  In: Kardiológia/Cardiology. - Vol. 16, Suppl. 1 (2007), s. 20S
 24. AFH Differences in parameters of circadian ambulatory blood pressure rhythm between hypertensive inpatients and outpatients / Z. Kováčiková ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Vol. 16, Suppl. 1 (2007), s. 20S
 25. AFH Disturbances in circadian blood pressure rhythmicity of hypertensive inpatients and outpatients in relation to plasma C-reactive peptide leveles / Zuzana Kováčiková ... [et al.]
  In: Lifestyle-related diseases cellular signaling and pathophysiology. - Bratislava : SAV, 2008. - S. 52-53
 26. AFH Vplyv prerušovaného svetelného režimu na vybrané parametre kurčiat nosníc / Zuzana Skalná, Ľubor Košťál, J. L. Edgar
  In: 10. Ivanské dni mladých biológov. - Bratislava : Ústav biochémie a genetiky živočíchov, 2018. - S. 22-22
 27. AFH Vplyv divergentnej selekcie na obsah testosterónu vo vajci na behaviorálny fenotyp mláďat prepelice japonskej / Daniela Blahutová ... [et al.]
  In: 8. Ivanské dni mladých biológov. - ISBN 978-80-971680-0-1. - Ivanka pri Dunaji : ÚBGŽ SAV, 2014. - S. 4
 28. AFH Účinok divergentnej selekcie na obsah testosterónu vo vajci prepelice japonskej na mieru bojazlivosti dospelých samcov / Daniela Blahutová ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2014. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970712-6-4. - Bratislava : Preveda, 2014. - Nestr. [1 s.] [online]
 29. AFH Vplyv haloperidolu na diskriminačné učenie u nosníc / Katarína Pichová, Mária Horváthová, Ľubor Košťál
  In: Siedme ivanské dni mladých biológov. - Ivanka pri Dunaji : ÚBGŽ SAV, 2012. - S. 20
 30. AFH Kognitívne skreslenie ako ukazovateľ welfaru prepelice japonskej / Mária Horváthová, Katarína Pichová, Ľubor Košťál
  In: Siedme ivanské dni mladých biológov. - Ivanka pri Dunaji : ÚBGŽ SAV, 2012. - S. 12
 31. AFK Vyššia depozícia testosterónu do vajca podporuje variabilitu vo výbere reprodukčného partnera / Daniela Blahutová ... [et al.]
  In: 42. etologická konference. - ISBN 978-80-7394-541-1. - České Budějovice : Česká a Slovenská etologická společnost, 2015. - S. 50
 32. BAB Súčasné trendy vo fyziologickom a behaviorálnom výskume - rozširovaním praktických zručností k vyššej efektivite doktorandského štúdia : metodická príručka. / Boris Bilčík ... [et al.]
  Nitra : ASAP-translation, 2007
 33. BFA Effects of exogenously and genetically manipulated yolk testosterone content on early behavior of Japanese quail / Daniela Blahútová ... [et al.]
  In: 7. European Conference on Behavioural Biology (ECBB). Book of abstracts [elektronický zdroj]. - Praha : Česká zemědelská univerzita, 2014. - S. 103 [online]
 34. BFA Effects of food related enrichment on behaviour of broiler chickens / K.Pichová, Ľ. Košťál, R. Oppermann Moe
  In: 7. European Conference on Behavioural Biology (ECBB). Book of abstracts [elektronický zdroj]. - Praha : Česká zemědelská univerzita, 2014. - S. 34-35 [online]
 35. BFA The effect of mothering on judgement bias in Japanese quail / M. Horváth ... [et al.]
  In: 7. European Conference on Behavioural Biology (ECBB). Book of abstracts [elektronický zdroj]. - Praha : Česká zemědělská univerzita, 2014. - S. 83 [online]
 36. BFA Development of cognitive bias test for hens as a tool to etimate poultry welfare / Katarína Pichová, Mária Horváth, Ľubor Košťál
  In: Behaviour 2013. Abstract Book. - Newcastle Gateshead : ASAB, 2013. - S. P145