Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. AFD Analýza expresie alkoholdehydrogenázy u Vibrio natriegens / Kristína Macáková ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 367-372 [print]
 2. AFD Purifikácia termostabilnej ADH z Rhodococcus ruber / Dominika Tenkelová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 548-552 [print]
 3. AFD Sekrécia rekombinantných proteínov v alternatívnej baktérií Vibrio natriegens / Alžbeta Bunová ... [et al.]
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 79-84 [print]
 4. AFG Optimalizácia hostiteľskej platformy vibrio natriegensa za účelom extracelulánej produkcie rekombinantných proteínov / Ľubica Kormanová ... [et al.]
  In: 20. setkání biochemiků a molekulárních biologů. - ISBN 978-80-210-9420-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2019. - S. 65-65
 5. AFG Konštrukcia plazmidu PTE10_PC194-P3GFP a optimalizácia transformácie gram pozitívnych baktérií za účelom prípravy reportérového kmeňa Staphylococcus epidermidis RP62A / Andrej Minich ... [et al.]
  In: 20. setkání biochemiků a molekulárních biologů. - ISBN 978-80-210-9420-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2019. - S. 72-72
 6. AFG Vibrio natriegens as an alternative bacterial expression system / Silvia Rybecká ... [et al.]
  In: 20. setkání biochemiků a molekulárních biologů. - ISBN 978-80-210-9420-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2019. - S. 42-42
 7. AFG Analýza expresie rekombinantnej alkoholdehydrogenázy z Rhodococcus ruber s aplikáciou v biotransformačných procesoch 1-fenyletanolu / Viktor Varga ... [et al.]
  In: 20. setkání biochemiků a molekulárních biologů. - ISBN 978-80-210-9420-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2019. - S. 88-88
 8. AFG Identification and optimization of expression conditions of the recombinant alcohol dehydrogenase with the application in biotransformation processes / Viktor Varga ... [et al.]
  In: FEBS Open Bio [elektronický dokument]. - Roč. 9, č. Suppl.1 (2019), s. 412-412 [online]
 9. AFH Vibrio natriegens ako alternatívny producent rekombinantných proteínov / Silvia Rybecká ... [et al.]
  In: Biochemické dni 2019 : zborník abstraktov z konferencie. - ISBN 978-80-89965-27-4. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2019. - S. 104-104
 10. AFH Využite alternatívneho hostiteľského ikroorganizmu Vibrio natriegens pre extracelulárnu produkciu rekombinantných proteínov / Ľubica Kormanová ... [et al.]
  In: Biochemické dni 2019 : zborník abstraktov z konferencie. - ISBN 978-80-89965-27-4. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2019. - S. 92-92
 11. AFH Príprava reportérového kmeňa Staphylococcus epidermidis RP62A pre štúdium potenciálnych inhibítorov biofilmu a Quorum sensing systému / Andrej Minich ... [et al.]
  In: Biochemické dni 2019 : zborník abstraktov z konferencie. - ISBN 978-80-89965-27-4. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2019. - S. 103-103
 12. AFH Optimalizácia expresie alkoholdehydrogenázy z R. Ruber za účelom biotransformácie sekundárnych alkoholov / Viktor Varga ... [et al.]
  In: Biochemické dni 2019 : zborník abstraktov z konferencie. - ISBN 978-80-89965-27-4. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2019. - S. 109-109
 13. AFH Produkcia termostabilnej katalázy v dvojplazmidovom systéme pod kontrolou PKL1 ORI / Júlia Šarkanová ... [et al.]
  In: Biochemické dni 2019 : zborník abstraktov z konferencie. - ISBN 978-80-89965-27-4. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2019. - S. 106-106
 14. AFH Využitie alternatívneho hostiteľského ikroorganizmu vibrio natriegenes pre extracelulárnu produkciu rekombinantných proteínov / Ľubica Kormanová ... [et al.]
  In: Biochemické dni 2019 : zborník abstraktov z konferencie. - ISBN 978-80-89965-27-4. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu, 2019. - S. 92-92
 15. AFH Expresia alkoholdehydrogenázy vo Vibrio natriegens / Kristína Macková ... [et al.]
  In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2019 [elektronický dokument] : zborník abstraktov : Roč. 11. - ISBN 978-80-972360-4-5. - Bratislava : Občianské združenie Preveda, 2019. - S. [1-1], nestr. [online]
 16. AFH Vibrio natriegens ako alternatívna mikrobiologická platforma pre molekulárne a biotechnologické aplikácie / Ľubica Kormanová ... [et al.]
  In: Čo nového v mikrobiológii. - ISBN 978-80-971422-9-2. - Bratislava : Československá společnost mikrobiologická, 2019. - S. 28-28
 17. AFH Expresia rekombinantnej alkoholdehydrogenázy z Rhodococcus ruber / Dominika Tenkelová ... [et al.]
  In: Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2019 [elektronický dokument] : zborník abstraktov : Roč. 11. - ISBN 978-80-972360-4-5. - Bratislava : Občianské združenie Preveda, 2019. - S. [1-1], abstrakt č. 1833 [online]
 18. AFH Inhibícia produkcie virulenčných faktorov regulovaných Quorum sensing typu LuxS/AI-2 esenciálnymi olejmi z rastlín z čeľade Lamiaceae u Vibrio harveyi / Zuzana Okruhlicová ... [et al.]
  In: Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2019 [elektronický dokument] : zborník abstraktov : Roč. 11. - ISBN 978-80-972360-4-5. - Bratislava : Občianské združenie Preveda, 2019. - S. [1-1], abstrakt č. 1834 [online]
 19. BFA Insights into fermentation capabilities of Vibrio natriegens / Ján Turňa ... [et al.]
  In: 10th Conference on Recombinant Protein Production - a comparative view on host physiology : Programme & Abstracts : Roč. 10. - Kréta : European Federation of Biotechnology, 2019. - S. 93-93