Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci PriF UK

Toto je stará verzia. Prosím použite novú verziu zoznamu zamestnancov.

Starý zoznam zamestnancov : celouniverzitná aplikácia Centrálna databáza osôb (CDO)
https://cdo.uniba.sk/ Stará aplikácia CDO sa bude sa rušiť.

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku, poznámku. 

 1. ACB Tests your reading skills: A handbook for science doctoral students / Catherine Dimmock-Benko, Jarmila Cihová, Barbara Kordíková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016
 2. ACB Tespis trainer [elektronický dokument] : Five practice tests with answers. / Snezhanka Anastassova ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
 3. AED Budúci učitelia prírodovedných predmetov a ich postoj k cudzým jazykom v profesii učiteľa / Barbara Kordíková, Beáta Brestenská
  In: Edukácia [elektronický dokument] : Roč. 3, č. 2. - Košice : Filozofická fakulta, 2019. - S. 65-75 [online]
 4. BCI Test Your Listening Skills: A Handbook for Science Doctoral Students / Catherine Dimmock-Benko ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018
 5. BCI English for chemistry students / Barbara Kordíková, Jarmila Cihová, Štefánia Dugovičová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013
 6. BDF Bilingválne vzdelávanie prírodovedných predmetov v anglickom jazyku na slovenských bilingválnych gymnáziách / Barbara Kordíková, Beáta Brestenská
  In: Biológia, ekológia, chémia [elektronický dokument]. - Roč. 22, č. 1 (2018), s. 4-10 [print]